Home Dưỡng Linh Sống Đúng Mục Đích

Sống Đúng Mục Đích

by Sưu Tầm
30 đọc

“Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.”Ga-la-ti 5:1

Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất và muôn loài vạn vật cách lạ lùng, trọn vẹn. Và trong hết thảy những tạo vật đẹp đẽ đó, loài người là đặc biệt hơn cả.

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.”Sáng-thế-ký 2:7

Chỉ bằng lời phán từ miệng Đức Chúa Trời, muôn vật bèn có, tùy theo từng loại mà sanh sản đầy dẫy trên đất. Nhưng cách Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người hoàn toàn đặc biệt. Con người được dựng nên theo hình và tượng của Ngài; chẳng bởi lời phán nhưng bởi chính tay Ngài làm ra và Ngài ban cho con người sự khôn ngoan để quản trị mọi loài thọ tạo.

“Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng” Thi-thiên 8:5

Ngày hôm nay, mỗi chúng ta có mặt trên đất này không phải là một sự tình cờ. Bạn và tôi được tạo nên vì vinh hiển của Đức Chúa Trời (Ê-sai 43:7). Ngài tạo nên chúng ta vì sự vui thỏa của Ngài; để chúng ta thờ phượng Ngài trước hết – trên hết. Và Ngài vui lòng khi thấy con cái Ngài thờ phượng cách hết lòng.

Dù trong hành trình bước đi với Chúa, chúng ta gặp không ít những nan đề và thất bại nhưng Chúa chẳng hề lìa bỏ chúng ta. Ngài chờ đợi và nóng lòng muốn bày tỏ mục đích tuyệt vời mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta. Ngài nâng chúng ta lên ngay tại chỗ chúng ta vấp ngã và yên ủi chúng ta. Ngài muốn chúng ta trở thành những chiến sĩ mạnh nhất của Ngài, là những người được Chúa chuẩn bị sẵn sàng để ra đi, chiếm lại những vùng đất mà Sa-tan đã cướp mất và đem về những linh hồn hư mất cho Ngài.

Đức Chúa Trời lớn hơn rất nhiều so với những gì trí tuệ con người có thể hiểu được. Và mục đích của Ngài dành cho chúng ta thì hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng. Sống trong thế giới bại hoại này, nhân loại chỉ có thể tìm thấy niềm hy vọng duy nhất ở trong Chúa mà thôi. Và chỉ một mình Ngài khiến chúng ta sống một đời sống xứng đáng.

Mục đích của cuộc đời bạn là gì? Bạn có đang phải vật lộn tìm kiếm giá trị bản thân hay ý nghĩa cuộc sống không?

Hãy đến với Chúa buổi sáng ngày hôm nay để tìm kiếm chương trình tuyệt vời Chúa đã sắm sẵn cho bạn. Hãy nương cậy nơi Ngài để sống đúng mục đích:

“Lạy Cha,

Hai từ “vui mừng” không thể lột tả được hết sự sung sướng tột cùng khi con nghĩ về cách Ngài rút con ra khỏi nơi tối tăm của sự chết.

Cha ơi, loài người là chi mà Đức Chúa Trời nhớ đến? Cám ơn Ngài vì đã lựa chọn con và yêu con trước. Bởi Ân điển rất lớn của Ngài mà hôm nay con được sống động trên đất này.

Cám ơn Ngài vì con được dựng nên không phải do tình cờ, nhưng tất cả đều nằm trọn trong chương trình tốt lành của Ngài. Con biết rằng con đã, đang và sẽ gặp nhiều thất bại trong hành trình bước đi với Ngài, nhưng xin hãy thêm sức cho con, vực con dậy tại nơi con vấp ngã, dìu con bước tiếp.

Xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con đã không sống theo lời Chúa và thỏa hiệp với xác thịt. Con cầu xin sự biến đổi từ bên trong con bởi Thánh Linh của Ngài. Con khao khát được sống một đời sống mới, đúng mục đích và xứng đáng cho Ngài. Xin hãy cho con biết Ngài muốn con làm gì và giúp con kiên nhẫn chờ đợi, bền đỗ trong sự cầu nguyện, ham thích Lời Ngài. Xin mở mắt tâm linh con, giúp con nhìn mọi sự theo cách nhìn của Thánh Linh.

Con dâng trọn cuộc đời cho Chúa, xin hãy làm thành mọi điều theo ý muốn của Ngài, không phải ý muốn của con. Vì con tin rằng Ngài biết điều gì tốt nhất cho con. Dù có những điều mắt xác thịt cho rằng không tốt, con vẫn công bố bởi đức tin rằng tất cả mọi sự đều tốt lành.

Xin giúp con sống một đời sống làm vinh hiển danh Ngài. Xin sửa trị con, vì Chúa sửa phạt những người Ngài yêu, và hễ ai Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt (Hê-bơ-rơ 12:5-6). Nguyện chính Chúa là Đấng cảm động lòng con để vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài (Phi-líp 2:13). Xin giúp con luôn vui mừng trong sự vâng phục, thỏa lòng trong sự trông cậy. Nguyện mọi lời cam kết và hứa nguyện của con với Ngài được giữ trọn vẹn trong sự trung tín của con. Cảm ơn Ngài. Nguyện vinh hiển Ngài tỏa soi qua cuộc đời con để người người sẽ biết Ngài là Vua, là Đức Chúa Trời hằng sống.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.”

————————-

Giăng 11:25-26 “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin Ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?”

Châm-ngôn 14:27 “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va vốn một nguồn sự sống, Đặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết.”

Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Rô-ma 6:23 “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.”

1 Ti-mô-thê 6:12 “Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến.”

Ga-la-ti 5:13 “Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương mà làm đầy tớ lẫn nhau.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Tĩnh Nguyện Hàng Ngày

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like