Home Dưỡng Linh Các Khía Cạnh Của Lòng Thương Xót

Các Khía Cạnh Của Lòng Thương Xót

by Rick Warren
30 đọc

“Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.”Gia-cơ 3:17 (BTT)

Lòng thương xót giống như một viên kim cương nhiều cạnh. Bảy khía cạnh của lòng thương xót sau đây sẽ thay đổi các mối quan hệ của bạn.

1. Lòng Thương Xót Nghĩa Là Kiên Nhẫn Với Thói Tật Của Người Khác.

Làm thế nào để bạn có thể kiên nhẫn với con cái, người phối ngẫu, đồng nghiệp hay bạn bè mình? Kinh Thánh có chép trong Gia-cơ 3:17 (BTT)“Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình”. Càng trở nên khôn ngoan, bạn càng trở nên kiên nhẫn và càng thêm lên sự thương xót.

2. Lòng Thương Xót Nghĩa Là Giúp Đỡ Bất Cứ Ai Quanh Bạn Đang Bị Tổn Thương.

Bạn không thể yêu người lân cận như yêu chính mình mà thiếu đi lòng thương xót. Trong Châm-ngôn 3:27 (BTT) có chép: “Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng. Miễn là tay con có quyền làm điều ấy.” Hơn nữa, Chúa không chỉ nhìn xem việc bạn làm, Ngài còn xem thái độ của bạn khi làm lành: “…ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm– Rô-ma 12:8 (BTT).

3. Lòng Thương Xót Nghĩa Là Cho Người Khác Có Cơ Hội Sửa Đổi.

Khi ai đó làm tổn thương chúng ta, chúng ta có xu hướng muốn đáp trả hay thậm chí loại bỏ người đó. Nhưng Kinh Thánh có chép: “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”Ê-phê-sô 4:31-32 (BTT)

4. Lòng Thương Xót Nghĩa Là Đối Xử Tốt Người Làm Bạn Tổn Thương.

Lòng thương xót nghĩa là cho người khác điều họ cần chứ không phải điều họ đáng nhận. Vì sao ta nên làm vậy? Bởi vì đó là điều mà Chúa đã làm cho chúng ta: “Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng ngã lòng. Vậy phần các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót.” – Lu-ca 6:35-36 (BTT)

5. Lòng Thương Xót Nghĩa Là Tử Tế Với Người Chống Đối Mình.

Bạn cần phải khao khát việc thắng lấy một người cho Chúa hơn là thắng một cuộc tranh luận. Giu-đe 1:22-23 (BHĐ) chép rằng: “Hãy thương xót một số người hay nghi ngờ; hãy giải cứu một số người khác, kéo họ ra khỏi lửa; còn với những người khác nữa, hãy có lòng thương xót lẫn sợ hãi, ghét cả đến chiếc áo bị xác thịt làm ô uế”.

6. Lòng Thương Xót Nghĩa Là Bắc Những Nhịp Cầu Yêu Thương Cho Những Người Bị Bỏ Rơi.

Điều này được gọi là lòng thương xót có chủ đích bởi vì bạn cố ý xây dựng tình bạn với những người không có nhiều bạn bè, hay những người bị đồng nghiệp bỏ rơi hoặc không được xã hội chấp nhận.

Khi người Pha-ri-si thắc mắc vì sao Chúa Giê-xu lại ăn cùng với người thâu thuế và những người tội lỗi, Đức Chúa Giê-xu phán: “Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội” – Ma-thi-ơ 9:13 (BTT).

7. Lòng Thương Xót Nghĩa Là Quý Trọng Các Mối Quan Hệ Hơn Luật Lệ.

Rô-ma 13:10 (BTT) có chép: “Vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp”. Nếu bạn muốn bày tỏ lòng thương xót, đặt con người trước những quy định. Hãy đặt nhu cầu của họ trước thủ tục. Đặt các mối quan hệ trước những quy tắc. Chọn tình yêu thương hơn luật lệ.

Chúng ta có đang theo lẽ của xã hội mà muốn thắng một cuộc tranh luận hơn là thắng lấy người khác cho Chúa? Nếu lòng thương xót nghĩa là quý trọng mối quan hệ hơn là luật lệ thì bạn sẽ thay đổi gì trong cách ứng xử với đồng nghiệp bạn? Hoặc với con cái bạn. Làm cách nào để bạn bày tỏ lòng thương xót cho mọi người xung qanh trong tuần này?

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

“Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã bày tỏ lòng thương xót với con khi con chẳng xứng đáng. Xin Chúa cũng giúp con cũng bày tỏ lòng thương xót với người khác bởi sự thương xót quá lớn Ngài dành cho con. Xin cho con có lòng kiên nhẫn, chấp nhận người khác và cho cơ hội sửa đổi như cách Ngài đã chấp nhận con và không bao giờ từ bỏ con. Xin Chúa cũng giúp con có sự nhạy cảm với những người bị tổn thương hoặc bị ruồng bỏ. Họ cũng cần được an ủi như chính con đã được Chúa an ủi. Con xin phó dâng tấm lòng con lên cho Chúa để Ngài đổ đầy tình yêu thương trong con. Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen.”

Biên dịch: H.U.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like