Home Dưỡng Linh Nhưng Trước Hết Hãy Tìm Kiếm Nước Đức Chúa Trời

Nhưng Trước Hết Hãy Tìm Kiếm Nước Đức Chúa Trời

by Christianstt.com
30 đọc

“Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.” Ma-thi-ơ 5:8

Bạn đang ở giai đoạn nào trong hành trình bước đi với Chúa?

Trong cả thời kì hoạn nạn và bình an, tôi vẫn thường hỏi Chúa rằng: “Chúa ơi con đang ở đâu và như thế nào đối với Ngài? Ngài muốn con làm gì? Con có đang bị xao nhãng khỏi Ngài bởi một điều gì đó không?”

Rất nhiều người trong chúng ta đang gặp cản trở trong mối quan hệ với Chúa. Và có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này.

Với một số người thì gia đình, công việc và các mối quan hệ xã hội; những thú vui của thế gian hoặc những nan đề xảy đến khiến tâm trí họ xoay vần trong hàng tá việc phải làm và hoàn toàn bị xao nhãng trong mối quan hệ cá nhân với Chúa. Số khác rơi vào tình trạng suy xét bản thân quá sâu, mặc cảm tội lỗi, xác thịt yếu đuối. Số khác nữa chỉ tìm kiếm Chúa khi gặp khó khăn và khi mọi khó khăn được giải quyết, họ không còn cần đến Ngài nữa.

Sống trong một thế giới đầy tội lỗi, nơi các ơn phước và sự buồn rầu trộn lẫn với nhau, nhiều Cơ Đốc Nhân đã thất bại trong đời sống bởi họ luôn tập trung vào hoàn cảnh.

Thực tế chúng ta có thể sống trong những ngày rực rỡ và đẹp đẽ nhưng vì quá tập trung vào hoàn cảnh, nhiều người sẽ chỉ thấy sự u ám của chính tâm trí mình. Một đời sống thiếu đi sự tạ ơn, hời hợt trong mối quan hệ với Chúa khiến tâm trí và tấm lòng chúng ta trở nên tối tăm. Cách duy nhất để đi qua những ngày tháng tăm tối nhất đó là ở trong ánh sáng của sự hiện diện Chúa bằng sự cảm tạ.

Ngày hôm nay thay vì dồn sự tập trung vào những vấn đề của bạn, hãy đến với Chúa. Hãy hướng tâm trí mình vào Chúa Giê-xu và cầu xin Ngài giúp bạn gạt bỏ tất cả mọi điều đang trở thành rào cản giữa bạn với Ngài. Hãy ở trong sự cầu nguyện, ngợi khen và tạ ơn Chúa ngày hôm nay. Hãy dành thì giờ tìm kiếm và lắng nghe tiếng Ngài. Chừng nào chúng ta tìm kiếm Chúa trước thì chính Ngài sẽ là Đấng chăm sóc tất cả những điều còn lại cho chúng ta.

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”Ma-thi-ơ 6:33

Thưa Cha,

Tạ ơn Ngài vì thêm một ngày nữa con được sống trên đất này. Tạ ơn Cha vì Ngài là tốt lành. Nguyện mọi vinh hiển thuộc về Cha đời đời!

Buổi sáng hôm nay, con cầu nguyện xin Chúa thăm viếng con. Xin giúp con loại bỏ mọi sự cáu cặn, nghi ngờ và những tư tưởng xấu trong tâm trí, tấm lòng và linh hồn con. Xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con đã coi những điều khác quan trọng hơn mối quan hệ của con với Ngài. Xin tha thứ vì con đã cho phép sự buồn rầu, gánh nặng chiếm hữu tâm trí con và xa cách khỏi sự hiện diện Ngài.

Xin Thần Linh Chúa làm mới lại tấm lòng, tâm trí và linh hồn con. Cầu xin năng quyền của Ngài được bày tỏ trong con và qua con. Xin ban cho con một tấm lòng trong sạch, ngay thẳng trước mặt Ngài. Điều lòng con khao khát nhất, đó là được ở trong Ngài và Ngài ở trong con. Xin giúp con khẳng định lại cách chắc chắn rằng có Ngài là điều quan trọng nhất và trước hết trong cuộc đời con.

Xin kéo con gần Chúa hơn bằng cách dành thời gian cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa để được chiêm nghiệm sự dạy dỗ của Ngài và hưởng trọn vẹn sự vui mừng, bình an trong mối quan hệ ngọt ngào, mật thiết với Ngài. Xin biến đổi cuộc đời con theo ý muốn của Chúa. Nguyện đời sống con sẽ làm vinh hiển danh Ngài.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

———————-

Giăng 14:6 “Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.”

Rô-ma 12:2 “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”

Thi-thiên 51:10 “Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một tâm linh ngay thẳng.”

Ê-sai 55:6 “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!”

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like