Home Chuyên Đề Tận Hiến Cho Hôn Nhân – Bài 20: Vai Trò Thầy Tế Lễ trong Gia Đình

Tận Hiến Cho Hôn Nhân – Bài 20: Vai Trò Thầy Tế Lễ trong Gia Đình

by AdrianChua
30 đọc

I Cô-rinh-tô 11:3“Dù vậy, tôi muốn anh em hiểu rằng: Đấng Christ là đầu của người nam, người nam là đầu của người nữ, và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ.”

Ba cái đầu được nhắc đến trong câu Kinh Thánh trên: Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ, Đấng Christ là đầu của người nam và người nam là đầu của người nữ. Nghĩa là Đấng Christ đại diện cho Đức Chúa Trời trên người nam, người nam lại có trách nhiệm trở thành người đại diện của Đấng Christ cho vợ, hay cho gia đình mình. Có ba chức vụ chính trong Đấng Christ mà một người chồng đại diện cho trong gia đình: chính là Tiên Tri, Vua và Thầy Tế Lễ. Sự dẫn dắt thuộc linh là điều chủ chốt và không thể thiếu nếu người chồng thật sự khao khát trao sự an ninh thật cho người vợ.

Người Cha trong Vai Trò một Thầy Tế Lễ

Thành công trong việc trở thành thầy tế lễ quyết định việc trở thành nhà tiên tri và vua. Nếu người cha thành công trong việc trở thành thầy tế lễ, người đó cũng sẽ hoàn thành được hai chức vụ còn lại. Nhưng nếu người cha không thể hiện bản thân đúng đắn trong vai trò thầy tế lễ của gia đình thì điều đó sẽ khiến họ gặp khó khăn trong việc trở thành tiên tri hoặc vua.

Lời Chúa- Dẫn Dắt Gia Đình qua Luật Lệ trong Kinh Thánh

Ô-sê 4:6 – “Dân Ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết; vì ngươi đã từ chối sự hiểu biết, nên Ta cũng không để ngươi làm thầy tế lễ cho Ta nữa…”

Dân Y-sơ-ra-ên đã bị tiêu diệt vì thiếu sự hiểu biết như thế nào? Dân Y-sơ-ra-ên không hiểu biết về điều gì, và vì sao thiếu hiểu biết lại nguy hiểm đến như vậy?

Điều quan trọng cần lưu ý trong câu Kinh Thánh: “từ chối sự hiểu biết” có nghĩa song song  với “quên lãng các luật lệ”. Nghĩa là con người không chỉ đơn thuần thiếu sự hiểu biết; họ từ chối sự hiểu biết vì thầy tế lễ đã chối bỏ điều đó trước.

Nhiều gia đình trở nên diệt vong, không êm ấm bởi vì người chồng, thầy tế lễ của gia đình đang đối mặt với nguy cơ thiếu kiến thức về Lời Chúa hoặc họ phớt lờ và bác bỏ các luật lệ Kinh Thánh trong công cuộc trông nom gia đình.

Ma-la-chi 2:7“Vì môi miếng của thầy tế lễ nên giữ sự thông biết, người ta tìm luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân”

Điều này cũng áp dụng với người cha là thầy tế lễ. Mỗi khi gia đình đang không được vững vàng, ở trong trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan và cần được dẫn dắt, thì người cha có trách nhiệm đưa dắt và hướng dẫn bằng sự khôn ngoan của Kinh Thánh.

Rô-ma 12:2– “Đừng làm theo lời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào.”

Là một thầy tế lễ trong gia đình, chúng ta được chỉ định phải đưa dắt và hướng dẫn gia đình mình hướng tới ý muốn toàn hảo của Đức Chúa Trời qua Lời Ngài. Gia đình chúng ta có thể bị phá vỡ bởi vì chúng ta phớt lờ Lời Chúa.

Vợ bạn sẽ cảm thấy an ninh khi biết mọi quyết định bạn đưa ra đều dựa trên chuẩn mực của Lời Đức Chúa Trời. Chính vì lẽ đó, sự an ninh của nàng không đến từ bạn nhưng là đến từ Chúa qua chính bạn.

Sự khủng hoảng lớn trong đời sống gia đình ngày nay thường xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về Kinh Thánh và sự cứng lòng của người cha do bác bỏ sự khôn ngoan đến từ Kinh Thánh trong việc dẫn dắt gia đình mình.

Sự Cầu Nguyện – Củng Cố Gia Đình trong Ý Muốn Toàn Hảo của Đức Chúa Trời

I Sa-mu-ên 12:23– “Còn ta đây, cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay.”

Sa-mu-ên cũng được định sẵn trong vai trò thầy tế lễ, tiên tri và vua với dân Y-sơ-ra-ên. Là Quan Xét của Y-sơ-ra-ên, Sa-mu-ên nhận ra rằng người sẽ phạm tội cùng Chúa nếu bản thân không cầu nguyện và dạy dỗ đường lối của Đức Chúa Trời cho những đứa trẻ tại Y-sơ-ra-ên, bởi vì người là nhà lãnh đạo và người có trách nhiệm dõi theo linh hồn của chúng . Cũng như vậy, là người cha, chúng ta cần có trách nhiệm tương tự với gia đình mình như một người đầy tớ.

Hê-bơ-rơ 13:17“Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình”

Người lãnh đạo thuộc linh được mong đợi phải trông nom linh hồn của những người dưới quyền họ để đến cuối cùng khai trình lên cho Chúa. Làm sao để chúng ta “trông nom” linh hồn của các thành viên trong gia đình?

Cô-lô-se 4:12“Ê-pháp-ra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ, có lời chào anh em; người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời.”

Ê-pháp-ra đã ra sức cầu nguyện cho Hội Thánh Cô-lô-se. Để hoàn thành vị trí thầy tế lễ một cách hiệu quả trong gia đình, mọi người cha nên học hỏi từ Ê-pháp-ra, là người trung gian, lấp đầy khoảng trống trong gia đình mình, để tỉnh thức linh hồn mình và dốc sức cầu nguyện để cả nhà người sẽ đứng vững một cách vẹn toàn và hoàn hảo trước mọi ý muốn của Đức Chúa Trời.

Là người thầy tế lễ trong gia đình, chúng ta có trách nhiệm dạy dỗ cả gia đình theo cách của Chúa và theo cách của Gióp là dạy con trẻ tiếp tục cầu nguyện với Chúa. Ngày nay chúng ta thấy nhiều trẻ nhỏ và thanh thiếu niên bị mất phương hướng, mục tiêu và chịu sự giam cầm của Sa-tan bởi vì chúng không có người cha là người trung gian cho mình.

Điều đáng suy ngẫm

Hỡi Người Chồng và Người Cha, liệu chúng ta có chuyên cần trong Lời Chúa và hay Cầu Nguyện cho gia đình mình hay không?

Chúa ban phước cho bạn!

 

H.U dịch

Tác giả: Adrian Chua

Ảnh: familysitescatalog.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like