Home Thánh Kinh Hàng Ngày Sự Ngợi Khen Ngài Hằng Ở Nơi Môi Miệng Con

Sự Ngợi Khen Ngài Hằng Ở Nơi Môi Miệng Con

by Debbie Thủy
30 đọc

Chúa ơi con sẽ chúc tụng Ngài luôn luôn, tôn cao danh Ngài mãi mãi. Sự ngợi khen Ngài hằng ở nơi môi miệng con. Linh hồn con sẽ khoe về Ngài, những người hiền từ sẽ nghe và được vui mừng bởi công việc của Chúa quá diệu kỳ, lòng con không hiểu hết.

Con ngập tràn sự vui mừng nơi Ngài, vì Ngài bảo tồn mạng sống con. Ngài cãi cọ cùng kẻ cãi cọ con, Ngài chinh chiến cùng kẻ chinh chiến con. Mắt Chúa hằng đoái xem con, giải cứu con khỏi mọi tai hoạ. Ngài giữ lưỡi con khỏi những lời ác và môi con khỏi mọi sự dối gạt. Ngài dạy con tìm kiếm hoà bình và đeo đuổi điều ấy.

Vừa sáng con tìm cầu Chúa, vừa sáng môi con ca tụng Ngài. Lòng con hướng về Đấng đầy quyền năng và vinh hiển. Đấng nhân từ và giầu lòng thương xót. Đấng lâý tay hữu nâng đỡ con, nghe tiếng than thở của con. Ngài gánh những gánh nặng con, ban sức cho con và làm vững bền việc Ngài làm cho con.

Chúa ơi, linh hồn cứ đeo theo Chúa. Mắt con cứ ngưỡng vọng Ngài. Con giơ tay hướng về Ngài không thôi. Khi nằm trên giường con nhớ đến Chúa. Trọn cả canh đêm con suy ngẫm về Ngài. Ngài là hòn đá con, sự cứu rỗi con, nơi ẩn náu cao của con. Ngài là sức lực con và lẽ sống con. Con dốc lòng mình trước mặt Chúa và nhờ cậy Ngài và được thấy sự chỉ dẫn diệu kỳ của Chúa cho đời sống con.

Con sẽ chúc phước Ngài suốt đời con và làm cho muôn nơi vang tiếng ngợi khen Ngài. Con sẽ thuật lại các công việc Ngài đã làm cho con, các nước sẽ nghe và hát mừng rỡ, các đầu cùng đất sẽ đến và suy tôn Ngài. Đấng cưỡi trên các từng trời, Đấng oai nghiêm quyền năng giữa các mây, Đấng ban sức lực và quyền năng cho con. Đáng ngợi khen Ngài đời đời không thôi. Amen!

Con yêu Ngài, Chúa ôi!

Debbie Thuỷ 

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like