Home Thánh Kinh Hàng Ngày Cầu Nguyện Cho Một Đời Sống Sanh Bông Trái

Cầu Nguyện Cho Một Đời Sống Sanh Bông Trái

by Christianstt.com
30 đọc

 “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó.” – Ga-la-ti 5:22-23

Mỗi chúng ta, ngay từ thời điểm xưng nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của cuộc đời mình bởi đức tin, chúng ta đã được xưng công bình rồi. Nhưng để có một đời sống được biến đổi hoàn toàn, tin kính và sanh bông trái Thánh Linh là cả một quá trình chúng ta bước đi và đầu phục Chúa hoàn toàn. Hãy dành thì giờ chất lượng với Chúa mỗi ngày, xin Chúa làm chủ cuộc đời mình và sống một đời sống kết quả cho Ngài, bạn hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện dưới đây ngay hôm nay:

Thưa Chúa Thánh Linh,

Tạ ơn Ngài vì đã đồng hành với con mỗi ngày kể từ khi con bắt đầu tiếp nhận Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời mình. Con khiêm nhường cầu xin Thánh Linh hãy nuôi dưỡng những bông trái Ngài đặt để trong lòng con – người đầy tớ trung tín của Ngài – đó là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Vì linh hồn con yêu chuộng những bông trái tốt lành của Ngài, và con tin rằng chính bông trái của Ngài sẽ khiến con ngày càng trở nên giống như Chúa Giê-xu.

Tạ ơn Cha vì hạt giống của tình yêu trong sạch, chân thật và không hề hư nát của Ngài trong lòng con. Xin Chúa tiếp tục nuôi dưỡng cho tình yêu đó lớn lên để con yêu những người xung quanh mình. Xin Chúa phục hồi lòng vui mừng đầy dẫy trong con, để sự vui mừng đó tuôn tràn bất cứ nơi nào con đi tới. Xin gieo sự bình an của Ngài trong lòng và tâm trí con, là sự bình an trổi hơn mọi sự hiểu biết sẽ giữ lòng và ý tưởng con.

Xin ban cho con đức tin trung tín không đổi dời, và con sẽ thờ phượng Ngài ngay giữa giông bão cuộc đời mình bởi đức tin ấy. Xin phát triển bản tính nhu mì mềm mại nhịn nhục trong con khi có những tình huống khó khăn xảy đến và ban cho con sự tiết độ khiến con bày tỏ Đấng Christ trong mọi sự con làm.

Cha ơi, xin bày tỏ những thuộc tính tốt lành và trọn vẹn của Ngài qua đời sống con, để mọi người sẽ nhìn thấy Chúa qua cuộc đời con và khao khát được biết Ngài nhiều hơn. Và con tin rằng khi họ càng khao khát tìm kiếm Ngài, họ sẽ tìm thấy Ngài.

Cha ơi, thực sự con biết con đường theo Chúa sẽ có những chông gai và không dễ dàng chút nào, và con người chúng con là yếu đuối, nhưng xin giúp con đặt sự trông cậy nơi Chúa và dắt con bước đi trong Ngài bởi đức tin chứ không bởi những gì con nhìn thấy. Xin bao phủ con bằng dòng huyết báu của Ngài, và khiến những bông trái Thánh Linh biến đổi con, giúp con vững vàng chống chọi với mọi mưu kế của ma quỷ.

Tạ ơn Chúa Thánh Linh vì Ngài sống trong con và bày tỏ cho con những điều đẹp đẽ, chân thật và trọn vẹn về Chúa Giê-xu, Đấng Cứu Chuộc hoàn hảo của con. Con biết ơn Ngài, xin tiếp tục dạy dỗ con đi trong đường lối công bình của Đức Chúa Trời và giúp con gần với Ngài hơn mỗi ngày

Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

——————-

Ga-la-ti 5:16-18 “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp.”

 Ga-la-ti 5:24-25 “Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.”

Ga-la-ti 6:8 “Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.”

 Gia-cơ 3:18 “Vả, bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình, cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy.”

 Ê-phê-sô 5:8-9 “Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng sáng; vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.con

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like