Home Văn Nghệ Nhìn Lại Cuộc Đời

Nhìn Lại Cuộc Đời

by Thanh Hữu
30 đọc

“Vậy, chớ xét-đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan-định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen-ngợi mình đáng lãnh.” (I Cô-rinh-tô 4:5).

Ngày nào đó, cuộc đời ta chấm dứt,
Lìa cõi trần, ta vào chốn vĩnh sinh.
Chúa cho xem, phim cuộc sống đời mình,
Rồi Ngài hỏi con làm gì với nó?

Ta cảm tạ, hay thẹn thùng lúc đó?
Đầy vui mừng, hay cúi mặt ăn năn?
Nhìn chuỗi ngày ta sống trên trần gian,
Bao tốt xấu, bao tham lam ích kỷ.

Ta lầm tưởng nhiều tiền tài tích lũy [1]
Nhiều danh quyền, nhiều chức vị cao sang.
Nhiều uy danh, nhiều thế lực trần gian,
Sẽ trọng dụng trong nước trời vinh hiển.

Ta lầm tưởng, kẻ phô trương, trình diễn.
Khoe tốt lành, nhưng dối trá bên trong.
Giả thiện nhân, đầy ác ý trong lòng, [2]
Chúa không thấy, Ngài phớt lờ tất cả.

Không, Chúa theo dõi, Ngài chăm nhìn rất rõ.
Biết mọi điều, cả ẩn ý bên trong.
Biết suy tư, biết rõ mọi tấm lòng, [3]
Sẽ báo ứng theo tầm nhìn công chính.

Dù thành công, trong công ty hưng thịnh,
Dù quyền hành, trong chính trị quốc gia.
Lãnh đạo cao trong tổ chức tài hoa,
Không kính Chúa yêu người, thành vô nghĩa,

Mục đích Chúa không chọn người tài giỏi, [4]
Mà chọn người biết trung tín, yêu thương.
Dù khả năng có nhỏ bé tầm thường,
Chúa thương xót ban quyền năng đắc thắng. [5]

Nhìn cuộc sống, con cúi đầu yên lặng,
Mong cuộc đời, hướng dẫn bởi Thánh Linh.[6]
Để mai đây nhìn lại cuộc đời mình,
Trước mặt Chúa, không cúi đầu hổ thẹn.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2022

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Lu-ca 12:20-21 

[2] Lu-ca 16:15

[3] Công-vụ các Sứ-đồ 15:8Khải-huyền 2:23

[4] 2 Ti-mô-thê 1:9, Ê-phê-sô 2:8-9

[5] Công-vụ các Sứ-đồ 4:33

[6] Giăng 14:26, Công-vụ các Sứ-đồ 2:33

Bình Luận:

You may also like