Home Thánh Kinh Hàng Ngày Bước Đi Cùng Đức Chúa Trời

Bước Đi Cùng Đức Chúa Trời

by Christianstt.com
30 đọc

“Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân Ta.” – 2 Cô-rinh-tô 6:16

Đối với Cơ Đốc Nhân, việc từ bỏ mọi ham muốn xác thịt để sống cuộc đời đầu phục Chúa trọn vẹn là điều không hề dễ dàng. Điều này đòi hỏi một đức tin mạnh mẽ, sự trông cậy và vâng phục Chúa, nhưng tiếc là chúng ta không thể nào làm được bằng sức riêng của mình.

Mục đích của Chúa đặt để mỗi chúng ta vào thế giới này không phải để thỏa hiệp với lề thói của thế gian nhưng để biệt riêng ra, sống cho Chúa; trở thành muối của đất và ánh sáng của thế gian. Hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh để được ở trong mối thông công mật thiết với Chúa mỗi ngày và bước đi cùng Ngài. Hãy bước vào sự hiện diện của Chúa ngay hôm nay:

Lạy Chúa,

Ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Tạ ơn Ngài vì những lời hứa và niềm hy vọng Ngài ban cho con qua Lời của Ngài.

Tạ ơn Cha vì Ngài đồng hành cùng con, hướng dẫn và dạy dỗ con. Xin biến đổi tâm trí và tấm lòng con bởi sự tốt lành và thành tín của Ngài khi con tập trung vào Lẽ Thật và từ bỏ tội lỗi.

Chúa Giê-xu ơi, con dâng lời tạ ơn và tôn cao Danh Ngài, Đấng Cứu Chuộc con. Con khao khát được giống như Ngài. Thì giờ này, con bước đến với lòng ước ao được bước đi với hy vọng mà chỉ có Ngài là Đấng duy nhất có thể ban cho con.

Cha ơi, đường lối con mờ mịt, đầy dẫy sự lắt léo và hỗn độn. Xin chỉ cho con đường lối của Ngài và bày tỏ cho con cách để vượt qua những nẻo đường khó đi này.

Xin bày tỏ Ân điển, sự thương xót, sự công bình và tình yêu của Ngài, giúp con bám chắc vào lời hứa của Chúa, bước qua chông gai cách bình an và tin cậy, dù cho đó là vực thẳm tăm tối nhất.

Cha ơi, xin giúp con nhìn theo cái nhìn của Ngài và tập trung vào đường lối Ngài. Xin giúp con bám chắc vào Lời Chúa, vì nếu không có Lẽ Thật của Ngài, sống động trong lòng và tâm trí con, con chẳng thể nào chống chọi với thế gian này được.

Xin giúp con kỉ luật bản thân, biệt riêng thì giờ yên tĩnh để cầu nguyện, học và suy gẫm Lời Chúa, để Lời Ngài trở nên sống động trong cuộc đời con; vì Lời Ngài là ngọn đèn soi cho chân con, ánh sáng cho đường lối con. Xin tha thứ cho con vì đôi lúc đã bỏ bê Lời Chúa hoặc vì mải mê thế gian mà qua loa với Lời của Ngài.

Cha ơi, con cầu nguyện, xin Ngài cất đi những điều cản trở khi con dành thì giờ biệt riêng cho Ngài. Vì chỉ một mình Ngài có thể phục hồi và làm mới lại tâm thần con, đưa những giá trị tốt lành mà Ngài sắm sẵn vào cuộc đời con. Tạ ơn Cha vì Ân điển lớn lao của Ngài. Con thật sự biết ơn Chúa vì con được đồng hành cùng Ngài. Nguyện lòng con tuôn tràn sự biết ơn vì những điều tay Chúa làm trên cuộc đời con.

Con đặt hy vọng của mình nơi Ngài ngày hôm nay và cả những ngày sau nữa. Xin nhắc nhở con rằng bởi Thánh Linh con được dẫn dắt và dạy dỗ.

Tạ ơn Cha vì niềm hy vọng, sự bình an và sự nâng đỡ của Ngài mỗi khi con cầm; và vì Ngài không bao giờ ngừng kêu gọi con đến với Ngài. Xin đặt con ở trong mối tương giao mật thiết với Chúa và bước theo Ngài mỗi ngày.

Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

————-

Thi-thiên 25:4-5 “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, Và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi, Vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, Hằng ngày tôi trông đợi Ngài.”

Thi-thiên 119:15 “Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, Chăm xem các đường lối của Chúa.”

Thi-thiên 18:1-2 “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi, tôi yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình: Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi, và là nơi nấu ẩn cao của tôi.”

Ma-thi-ơ 7:13-14 “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.con

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like