Home Thánh Kinh Hàng Ngày Cầu Nguyện Giúp Chúng Ta Có Thể Đối Diện Với Thử Thách

Cầu Nguyện Giúp Chúng Ta Có Thể Đối Diện Với Thử Thách

by Christianstt.com
30 đọc

“Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!”Giăng 16:33

Được sống trên thế giới này là một đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Dù đức tin mạnh mẽ hay yếu đuối, dù là cơ đốc nhân hay người ngoại, mỗi chúng ta đều phải đối mặt với mọi điều thế giới này mang lại. Nhưng có những Lời Hứa chắc chắn trong Kinh Thánh mà Chúa ban cho những người đặt niềm tin nơi Ngài, rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta và để chúng ta phải chống chọi một mình trong những bão táp của cuộc đời. Hãy đến vui hưởng sự bình an của Chúa và cầu xin Ngài giúp chúng ta đương đầu với mọi thử thách trong đời:

Cha ơi,

Chúng con hát xướng ngợi khen Danh Cao quý và Thánh của Ngài. Tạ ơn Cha vì mọi điều Ngài đã làm cho chúng con.

Xin hãy đồng hành cùng chúng con mỗi ngày; dẫn dắt và bảo vệ chúng con khi chúng con vượt qua thử thách trên bước đường chúng con đi. Thưa Cha nhân từ, xin dẫn chúng con bước đi trong đường lối công bình của Ngài và ban phước cho chúng con y theo sự giàu có và thương xót của Ngài.

Xin ban cho chúng con sức lực của Chúa để kiên trì và chiến thắng mọi nghịch cảnh xảy đến trong cuộc đời chúng con vì biết rằng sự thử thách đức tin của chúng con sinh ra sự nhịn nhục (Gia-cơ 1:2) . Cho dù đó là những điều Chúa dùng để khiến chúng con trở nên mạnh mẽ hay là những cám dỗ đến từ ma quỷ đang cố gắng đánh bại chúng con đi chăng nữa thì những ý định đó của Sa-tan không thể nào thắng được, vì Chúa Giê-xu đã chiến thắng trên thập tự giá rồi và chúng con cũng sẽ chiến thắng như cách Ngài chiến thắng thế gian vậy.

Thưa Cha yêu thương, xin hãy kéo chúng con gần Ngài hơn trong những giai đoạn bấp bênh này. Chúng con thừa nhận rằng chúng con cần Ngài trong mọi giây phút của cuộc đời mình và chúng con sẽ không thể chiến thắng được nếu không có Ngài. Xin Chúa cất bỏ mọi rào cản ngăn trở chúng con đến gần Chúa, hoặc nếu những điều đó nằm trong kế hoạch của Ngài thì xin Chúa sử dụng chúng để khiến chúng con bám chặt lấy Ngài hơn. Xin nhắc nhở chúng con mỗi ngày rằng những sự hoạn nạn nhẹ và tạm này sẽ sanh cho chúng con sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên (2 Cô-rinh-tô 4:17).  Tạ ơn Cha vì mọi sự hiệp lại làm có ích cho những kẻ yêu mến Ngài (Rô-ma 8:28).

Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

 Ê-sai 57:14 “Người sẽ nói rằng: Hãy đắp đường, hãy đắp đường! Hãy ban cho bằng! hãy cất lấy sự ngăn trở khỏi đường dân ta!”

Phi-líp 4:6 “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.”

HÃY BÁM VÀO LỜI CHÚA VÀ TRÔNG CẬY TRONG MỌI SỰ

 Hồng Ân biên dịch

Nguồn: https://christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like