Home Dưỡng Linh Dâng Lời Tạ Ơn Chúa Với Một Tấm Lòng Biết Ơn

Dâng Lời Tạ Ơn Chúa Với Một Tấm Lòng Biết Ơn

by Crosswalk.com
30 đọc

Thật chẳng dễ dàng để tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nhưng khi chúng ta lựa chọn cảm tạ Đức Chúa Trời ngay trong thời điểm khó khăn, điều đó sẽ đánh bại mọi quyền lực của sự tối tăm tại thế giới linh. Khi chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả những món quà Ngài chọn ban cho chúng ta, kể cả khi mọi thứ khó khăn nhất, kẻ thù của chúng ta chắc chắn sẽ thất bại trong việc chống lại chúng ta. Chúng sẽ bị ngăn trở khi chúng ta đến với Chúa với một tấm lòng biết ơn. Hãy cảm tạ Chúa vì những phước hạnh của Ngài trên cuộc đời bạn trong sự cầu nguyện:

DÂNG LỜI TẠ ƠN CHO ĐỨC CHÚA TRỜI

Thưa Cha, Chúng con đến trước mặt Ngài ngày hôm nay, không phải để cầu xin điều gì hết, nhưng chúng con hạ mình khiêm nhường, dâng lời tạ ơn Chúa vì tất cả mọi sự Ngài đã làm cho chúng con. Chúng con tôn cao Ngài, thưa Chúa, vì đã ban Con Một rất yêu dấu của Ngài đến để chết thay cho chúng con trên thập tự giá năm xưa để chuộc tội cho chúng con.

Tạ ơn Chúa Giê-xu, vì Ngài đã trải qua biết bao đau đớn và dung chịu mọi sự cho sự cứu chuộc của chúng con. Chúng con cầu nguyện rằng chính chúng con sẽ được ban cho sự mạnh mẽ giống như Ngài để nhịn nhục sống cho mục đích của Ngài. 

TẠ ƠN CHÚA VÌ MỌI PHƯỚC HẠNH

Cha ơi, Chúng con dâng lời tạ ơn vì Ngài đánh thức chúng con vào mỗi buổi sáng huy hoàng. Tạ ơn Cha vì sự bảo vệ của Ngài, không chỉ trên mỗi chúng con, nhưng trên cả những người thân yêu của chúng con nữa. Tạ ơn Ngài vì đã ban sức khỏe, sự mạnh mẽ, ân điển, sự tha thứ, sự bình an, vui mừng cho chúng con và vì Chúa đã yêu chúng con bằng một tình yêu vô điều kiện và Ngài không bao giờ lìa bỏ chúng con.

Chúng con tạ ơn Ngài vì mọi phước hạnh và cả những thử thách xảy đến trên cuộc đời chúng con, vì chúng khiến chúng con trở thành những người Chúa muốn; dù đôi khi chúng con không thể nhìn thấy hoặc hiểu hết được những điều Ngài đang làm. Tạ ơn Cha vì sự thương xót và phước hạnh tươi mới Ngài ban cho chúng con mỗi ngày. Chúng con biết ơn Chúa vì những gia đình tuyệt vời; những người bạn đời; mọi đồ ăn đủ dùng và nơi trú ẩn Ngài ban để che phủ chúng con.

Một lần nữa, chúng con dâng sự tạ ơn cho Ngài, biết ơn Chúa vô cùng vì mọi điều Chúa đã làm và sẽ làm sắp tới đây cho chúng con.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen!

—————-

Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18, chép rằng: “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa;  vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy.” Nguyện sự Tạ Ơn của chúng ta đẹp lòng Đức Chúa Trời!

Thi-thiên 118:1 “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện;  Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.”

II Cô-rinh-tô 9:15 “Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!” 

I Sử ký 16:34 “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ;  Sự thương xót Ngài còn đến đời đời”

Cô-lô-se 3:17 “Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” 

Dịch: Hồng Ân dịch

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like