Home Thánh Kinh Hàng Ngày Năng Quyền Của Lòng Biết Ơn: 21 Câu Kinh Thánh Để Cảm Tạ Chúa

Năng Quyền Của Lòng Biết Ơn: 21 Câu Kinh Thánh Để Cảm Tạ Chúa

by ibelieve.com
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/q_UJkuenexw

Chúng ta có rất nhiều điều để biết ơn mỗi ngày. Nhưng thực tế là đôi khi những nhu cầu liên tục của cuộc sống, những tranh đấu, và lo lắng chiếm nhiều chỗ trong tấm lòng của chúng ta hơn là sự biết ơn. Hoặc chúng ta quên, giữa sự bận rộn và áp lực, chỉ để tạm dừng và cảm ơn, cho tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm, và tiếp tục làm trong đời sống của chúng ta.

Đôi khi đó thực sự là sự hy sinh để ngợi khen và cảm tạ. Chúng ta có thể không cảm thấy muốn làm điều đó. Chúng ta đấu tranh. Chúng ta yếu đuối. Hoặc có thể, chúng ta cảm thấy như Ngài để chúng ta xuống tinh thần. Chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời dường như rất xa, hoặc không quan tâm đến những gì đang làm phiền chúng ta. Những đau đớn và mất mát trong cuộc sống gần đây đã khiến chúng ta quay cuồng.

Nhưng đây là những gì có thể tạo ra sự khác biệt lâu dài. Chúng ta có sự lựa chọn, mỗi ngày, để dâng lên Ngài lời cảm tạ. Và với một tấm lòng biết ơn, chúng ta nhận ra rằng dù chúng ta đang phải đối mặt với điều gì, Chúa không chỉ làm việc để thay đổi tình huống của chúng ta và giúp chúng ta vượt qua các nan đề. Ngài còn làm nhiều hơn thế. Ngài thay đổi tấm lòng của chúng ta. Quyền năng của Ngài, thông qua những tấm lòng biết ơn và tập trung tâm trí vào Ngài, sẽ giải phóng ách kìm hãm đang đè nặng lên chúng ta. Chúng ta thêm mạnh mẽ bởi sự bình an của Ngài, được tiếp sức bởi niềm vui của Ngài.

Lời của Đức Chúa Trời đầy rẫy những lời nhắc nhở về sự mạnh mẽ và quan trọng của một tấm lòng biết ơn trong thế giới này.

Sức mạnh của một tấm lòng biết ơn có thể làm được 7 điều:

– Chuyển sự tập chú vào cá nhân của chúng ta hướng về Chúa.

– Nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không tự mình kiểm soát, nhưng chúng ta phục vụ một Đấng Toàn Năng. Nó giữ chúng ta khiêm tốn và lệ thuộc vào Ngài, khi chúng ta nhận ra chúng ta cần Ngài nhiều như thế nào.

– Giúp chúng ta nhận ra chúng ta có rất nhiều điều để biết ơn, thậm chí là tất cả những điều nhỏ nhặt, mà chúng ta thường quên cảm tạ Chúa… nhưng chúng thực sự là những điều to lớn nhất, quan trọng nhất trong cuộc đời này. Nó giúp chúng ta không còn chú ý đến những vấn đề của chúng ta và giúp chúng ta suy nghĩ, ghi nhớ sự tốt lành của nhiều phước lành của Ngài.

– Nhắc nhở chúng ta rằng Chúa là Đấng ban những điều tốt lành. Chúng ta không bao giờ có ý định hoàn toàn tự thân trong cuộc sống này. Một tấm lòng biết ơn nhắc nhở chúng ta rằng Chúa toàn năng là Đấng chu cấp của chúng ta, rằng tất cả các phước lành và quà tặng đều được ban cho dư dật từ Ngài.

– Một tấm lòng biết ơn không phàn nàn. Bởi không thể vừa thực sự biết ơn lại đầy những tiêu cực và vô ơn cùng một lúc.

– Làm kẻ thù chạy trốn. Đội quân bóng tối không thể ở gần những tấm lòng cảm tạ và tôn kính Chúa. Sự ngợi khen và tạ ơn của chúng ta sẽ làm cho chúng chạy trốn.

– Mở cửa cho các phước hạnh tương lai. Tấm lòng biết ơn mời gọi sự hiện diện của Chúa. Tâm linh của chúng ta được làm tươi mới trong Ngài. Đức Chúa Trời yêu thích ban tặng những món quà tốt đẹp cho con cái của Ngài. Ngài vui mừng vì lòng biết ơn của chúng ta và đổ Thánh Linh của Ngài và đẹp lòng với những người tôn kính và biết ơn Ngài.

21 câu Kinh Thánh cảm tạ từ Lời của Đức Chúa Trời:

 • “Hãy đến ca hát tán dương CHÚA;
  Hãy hân hoan reo hò cho Chúalà vầng đá cứu rỗi chúng ta.
   Hãy đến trước mặt Ngài với lời cảm tạ;
  Hãy hân hoan reo hò bằng lời ca tụng Ngài.
   Vì CHÚA là Đức Chúa Trời vĩ đại;
  Ngài là vua vĩ đại hơn tất cả các thần.” –
  Thi-thiên 95:1-3
 • “Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài;
  Hãy ca ngợi mà vào sân Ngài;
  Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài.
   Vì CHÚA là thiện; tình yêu thương Ngài vẫn còn mãi mãi;
  Lòng thành tín Ngài còn đến đời đời.” –
  Thi-thiên 100:4-5
 • “Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện;
  Vì tình yêu thương Ngài còn đến đời đời.” –
  Thi-thiên 118:29
 • “LạyCHÚA, tôi sẽ hết lòng cảm tạ Ngài.
  Tôi sẽ kể lại mọi việc diệu kỳ Ngài đã làm” –
  Thi-thiên 9:1
 • “Tôi sẽ cảm tạCHÚA vì đức công chính Ngài.
  Tôi sẽ ca ngợi danh CHÚA, là Đấng Chí Cao.” –
  Thi-thiên 7:17
 • “Hãy đâm rễ và xây nền trong Ngài, tăng cường đức tin như anh chị em đã được dạy dỗ, và chan chứa lời cảm tạ.” – Cô-lô-se 2:7
 • “Hãy để sự bình an của Chúa Cứu Thế ngự trị trong lòng anh chị em. Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em hợp nhất trong một thân thể; lại phải biết ơn.” – Cô-lô-se 3:15
 • “Hãy kiên nhẫn cầu nguyện, tỉnh thức trong khi cầu nguyện và tạ ơn.” – Cô-lô-se 4:2
 • “Tất cả các ân huệ tốt lành cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng láng ban xuống. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng của sự biến thiên nào nơi Ngài.” – Gia-cơ 1:17
 • “Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.” – Phi-líp 4:6
 • “Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA;
  Hãy hết lòng ca tụng Danh Thánh Ngài.

Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA;
Chớ quên tất cả các ân huệ Ngài.

 Ngài tha thứ hết tội lỗi tôi,
Chữa lành mọi bệnh tật tôi.
 Ngài cứu chuộc mạng sống tôi khỏi mồ sâu;
Lấy tình yêu thương và thương xót làm mão triều đội cho tôi.
 Năm tháng tôi được thỏa mãn với vật ngon;
Tuổi trẻ của tôi được tăng thêm sức mới như chim đại bàng.
” – Thi-thiên 103:1-5

 • “Trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.” – 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
 • “Hãy cảm tạCHÚA vì Ngài là thiện;
  Vì tình yêu thương bền vững của Ngài còn mãi mãi.” –
  Thi-thiên 107:1
 • “Trong mọi việc, hãy luôn luôn nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha.” – Ê-phê-sô 5:20
 • “CHÚA là sức mạnh và thuẫn đỡ cho tôi,
  Lòng tôi tin cậy nơi Ngài và được giúp đỡ.
  Lòng tôi cũng hân hoan
  Và ca hát cảm tạ Ngài.” –
  Thi-thiên 28:7
 • “Tôi sẽ ca ngợi danh Đức Chúa Trời bằng bài ca
  Và dùng lời cảm tạ tán dương Ngài.” –
  Thi-thiên 69:30
 • “Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện;
  Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
  Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần;
  Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
   Hãy cảm tạ CHÚA của các chúa;
  Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
   Chỉ một mình Ngài đã làm những phép lạ lớn lao;
  Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.
   Bởi sự hiểu biết, Ngài đã tạo ra các tầng trời;
  Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời.” –
  Thi-thiên 136:1-5
 • “Bởi vậy, vì chúng ta được hưởng một vương quốc không thể nào rúng động, nên ta hãy ghi ơn và hãy lấy lòng kính sợ, tôn kính mà phục vụ Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt.” – Hê-bơ-rơ 12:28-29
 • “Cảm tạ Đức Chúa Trời vì tặng phẩm không sao tả xiết của Ngài.” – 2 Cô-rinh-tô 9:15
 • “Chúng con tạ ơn Ngài. Lạy Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng,
  Là Đấng đang có và đã có!
  Vì Ngài đã lấy quyền năng vĩ đại
  Mà trị vì.
  ” – Khải huyền 11:17
 • “A-men!
  Đức Chúa Trời chúng ta đáng được
  Ca tụng, vinh quang,
  Khôn ngoan, cảm tạ, danh dự,
  Quyền năng và dũng lực
  Cho đến đời đời vô cùng.
  A-men!”” – Khải huyền 7:12

Lạy Chúa,

Cảm ơn Ngài vì quyền năng tuyệt vời và công việc của Ngài trong cuộc sống của chúng con, cảm ơn những gì tốt đẹp và các phước lành của Ngài trên chúng con. Cảm ơn Ngài đã mang lại hy vọng trong những lúc khó khăn nhất, thêm sức cho chúng con cho kế hoạch của Ngài. Cảm ơn vì tình yêu và sự quan tâm lớn lao của Ngài. Cảm ơn vì sự thương sót và ân điển của Ngài. Cảm ơn Ngài đã luôn ở bên chúng con và sẽ không bao giờ rời xa chúng con. Cảm ơn vì của lễ vĩ đại của Ngài để chúng con có tự do và cuộc sống. Hãy tha thứ cho chúng con khi chúng con không cảm ơn Ngài đủ vì những đặc tính của Ngài, vì tất cả những gì Ngài làm và tất cả những gì Ngài đã trao. Giúp chúng con hướng đôi mắt và trái tim của chúng con về Ngài. Làm mới tâm linh của chúng con, đổ đầy chúng con sự bình an và niềm vui. Chúng con yêu Ngài và chúng con cần Ngài, hôm nay và mỗi ngày. Chúng con dâng lên Ngài lời ngợi khen và cảm tạ, vì chỉ mình Ngài là xứng đáng!

Trong danh Chúa Giê-xu,

Amen.

Dịch: Vân Anh

Nguồn: Ibelieve.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like