Home Dưỡng Linh 5 Lời Cầu Nguyện Năng Quyền Cầu Xin Chúa Bảo Vệ Bản Thân và Con Cái Mình

5 Lời Cầu Nguyện Năng Quyền Cầu Xin Chúa Bảo Vệ Bản Thân và Con Cái Mình

by Crosswalk.com
30 đọc

Thế giới của chúng ta đầy dẫy các sự kiện và những tình huống có thể đem đến cho chúng nỗi lo sợ và sự buồn bực rất lớn. Con người rất dễ dàng bị lấn át và sống tù túng trong sự sợ hãi.

Nhưng chúng ta đã được hứa trong lời của Đức Chúa Trời rằng Ngài là Đấng Thành tín và Ngài sẽ gìn giữ chúng ta (Tê-sa-lô-ni-ca 3:3). Đức Chúa Trời muốn chúng ta gạt bỏ sự sợ hãi và sống một cuộc đời trọn vẹn nhất! (Giăng 10:10). Bạn muốn chiến thắng sự sợ hãi lo lắng, hãy dùng những lời cầu nguyện dưới đây để cầu xin sự quan phòng của Chúa để nhận biết rằng Ngài là ai và sự quan phòng của Ngài đã hứa ban cho bạn.

5 LỜI CẦU NGUYỆN XIN SỰ BẢO VỆ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

1. Cầu xin sự bảo vệ – cho bản thân:

Thưa Cha, con đến với Ngài ngày hôm nay, hạ lòng mình xuống, cầu xin sự gìn giữ của Ngài khỏi những sự ác giả. Chúa ơi, chúng con bị tấn công từng phút một với những hình ảnh trên tivi, internet, sách vở và báo chí khiến chúng con bị tổn hại bởi tội lỗi dưới mọi hình thức. Xin bảo bọc chúng con với hàng rào bảo vệ thiêng liêng của Ngài. Gìn giữ chúng con với sức mạnh và quyền năng của Ngài. Vì, phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, Vì Chúa bảo hộ các người ấy; Kẻ nào ái mộ danh Chúa cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa. Vì hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình, Lấy ơn vây phủ người khác nào cái khiên (Thi-thiên 5:11-12).

 Cha ơi, con cầu xin Ngài hãy bảo vệ tâm trí của chúng con. Vì, vả sự chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an (Rô-ma 8:6), xin khiến chúng con không làm theo đời nầy, nhưng được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài là thể nào (Rô-ma 12:2). Xin giúp chúng con suy gẫm về những điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, (Phi-líp 4:8). Xin khiến chúng con nghĩ đến những sự đó thưa Chúa.

Xin để chúng con nhờ sức toàn năng của Ngài đề được trở nên mạnh dạn. Trang bị cho chúng con mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma-quỉ. Vì chúng con biết rằng chúng con đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy (Ê-phê-sô 6:10-12).

 Vì Ngài là Đấng chăn giữ chúng con, Đức Giê-hô-va ôi, bóng tối bủa vây chúng con. Xin bảo vệ chúng con khỏi sự gian ác và gìn giữ linh hồn chúng con. Quan phòng chúng con khi đi ra đi vào từ nay cho đến đời đời.

Trong danh Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

~ Lynn Cooke ~

2. Cầu xin sự bảo vệ – cho con trẻ (Phần 1):

Thưa Cha,

Con cầu xin sự tể trị của Ngài trên cảm xúc, thân thể và tâm linh của  con cái (cháu chắt) chúng con. Xin Ngài khiến cho sự gian ác và xấu xa tránh xa khỏi chúng và giúp chúng tin cậy Chúa vì Ngài là nơi trú ẩn và sức mạnh của chúng. Nguyện xin Chúa quan phòng trên tâm trí của chúng và gìn giữ chúng khỏi những sự dạy dỗ sai lạc và nguy hại, ban cho chúng sự sáng suốt để nhận biết lẽ thật. Con cầu xin Chúa khiến chúng trở nên mạnh mẽ và can đảm khi đương đầu với hiểm nguy, nhận ra rằng chính Ngài đã chiến thắng và đến một ngày Ngài sẽ phán xét những sự không công bình và sai trái.

Xin giúp chúng tìm thấy sự yên nghỉ trong bóng cánh của Ngài, khi chúng ở trong nơi trú ẩn thuộc linh mà Chúa ban cho chúng. Xin hãy chỉ cho chúng biết rằng nơi duy nhất an toàn là ở trong Chúa Giê-xu, và nơi ở trên đất của chúng chỉ là tạm thời. Amen

~Ryan Duncan, Biên tập viên Giáo dục của Crosswalk.com~

3. Cầu xin sự bảo vệ – trên con trẻ (Phần 2):

Thưa Chúa,

Con cầu nguyện rằng con cái (cháu chắt) của con sẽ phát triển mục đích và suy tưởng của chúng về cõi đời đời chứ không chỉ ở trên đất này. Xin Ngài giúp chúng nhìn cuộc đời này – và cả mọi thử thách – bằng cái nhìn của Chúa, khiến chúng khao khát và không ngại ngần bày tỏ cho những người khác về Tin lành của Chúa Giê-xu ở mọi nơi chúng đi tới.

Con cầu nguyện rằng chúng sẽ đặt tư tưởng và suy nghĩ của chúng vào những sự trên trời chứ không phải vào những gì đang xảy ra ở trên đất này, chúng sẽ đâm rễ và được vững vàng trong Tình yêu của Ngài. Chúng sẽ nhìn biết được Tình yêu của Chúa dành cho chúng – là điều vượt trổi hơn tất cả mọi tri thức của loài người trong những điều chúng tiếp nhận ở trường. Con cầu nguyện rằng chúng sẽ được đổ đầy Thánh Linh từ buổi sớm cho đến đêm muộn. Amen.

~Rebecca Barlow Jordan~

4. Lời cầu nguyện “ trên bia mộ của thánh đồ Patrick”.

Các thầy tu người Xen-tơ (Celtic monks) đã sử dụng những lời vịnh này để bắt đầu cho một ngày của họ. Bài thánh vịnh này là vài khổ thơ ngân vọng, và hai khổ thơ cuối cùng này cực kì đáng nhớ và cảm động:

Christ ở cùng tôi, Christ ở trong tôi,

Christ theo phía sau, Christ đi phía trước,

Christ ở cạnh tôi, Christ chuộc đời tôi,

Christ yên ủi tôi và phục hồi tôi.

Christ ở bên trên, Christ ở bên dưới,

Cả trong bình tịnh, hay trong khó nguy,

Christ ở trong lòng những kẻ yêu mến,

Christ nơi miệng bạn hữu và khách lạ.

 Tôi buộc mình cùng Danh Cao Quý ấy,

Danh đời đời của Đức Chúa Ba Ngôi,

Bằng khấn nguyện trọn đời không thay đổi.

Ba Ngôi hiệp một, Một ở trong Ba

Vật thọ tạo chính từ miệng Ngài ra,

Từ Cha, từ Con, từ Thần Lẽ Thật.

Ngợi khen Ngài, là Chúa Đấng Cứu Chuộc,

Ấy chính Ngài là Đức Chúa Giê-xu.

5. Cầu nguyện chúc phước của Sứ đồ trong Kinh thánh:

Dân số kí 6:22 “Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng A-rôn và các con trai người mà rằng: Các ngươi phải chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va  đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi! Họ phải đặt danh ta trên dân Y-sơ-ra-ên như vầy, thì ta đây sẽ ban phước cho dân đó.”

1. “Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi…”

(Từ “ban phước” ở đây có nghĩa là “cung cấp những lợi ích hoặc làm ơn”)

Thưa Cha, chúng con cầu xin Chúa hãy khiến trong lòng những con trẻ và những kẻ rất yêu mến của chúng con, Ngài là Chúa đời đời. Xin Ngài đặt để sự tốt lành tuyệt vời và ơn Ngài trên những người mà chúng con yêu mến. Nguyện họ được đẹp lòng Ngài và được ơn.

2.…và phù hộ người…”

(Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “phù hộ có nghĩa là “trông chừng, quan phòng, gìn giữ”. Sau đây là lời cầu nguyện xin sự phù hộ của Chúa cho con trẻ.)

Thưa Cha, các con trẻ của chúng con đều không toàn hảo và chúng sẽ phạm lỗi. Nhưng con cầu xin Cha hãy trông chừng và quan phòng chúng khỏi những sự vấp phạm khó sửa đổi của tuổi trẻ. Xin Ngài hãy gìn giữ chúng khỏi những cám dỗ và bảo vệ chúng khỏi Sa-tan, kẻ luôn thèm khát hủy diệt chúng.

3. …Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi…

(Đây là lời cầu nguyện xin sự hiện diện của Đức Chúa Trời.)

Thưa Cha, là một bậc cha mẹ, con hiểu rằng con không thể ở cùng với con cái mình mọi lúc mọi nơi được, nhưng CHÚA CÓ THỂ. Khi chúng cảm nhận sự ấm áp của ánh sáng mặt trời là thể nào thì xin Chúa hãy cho phép chúng được kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài thể ấy. Tạ ơn Cha vì đã ở cùng chúng trên mọi nơi chúng đi.

4. …và làm ơn cho ngươi...”

(Ơn chính là Ân điển của Đức Chúa Trời dành cho kẻ không xứng đáng. Và Ngài ban ơn đó cho chúng ta là những kẻ không xứng đáng.)

Thưa Cha, Tạ ơn Ngài vì món quà Ân điển của Ngài. Con cầu xin Ân điển đó được đổ đầy trên con cái của con. Tiếp sau món quà Cứu chuộc vĩ đại đó, xin Ngài hãy bày tỏ cho chúng thấy sự tốt lành và tình yêu của Ngài trên những nỗ lực trong cuộc đời chúng.

5. …Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi…

(Sau đây là sự thỉnh cầu tình bằng hữu giữa chúng ta với Đức Chúa Trời.)

Thưa Cha, tạ ơn Ngài vì đức tin của những con trẻ đã đặt để nơi Chúa Cứu-Thế Giê-xu, và Thần Lẽ Thật của Ngài đang sống trong lòng các con trẻ của con.  Cầu xin Ngài bước đi cùng chúng cách quyền năng và khiến chúng đầu phục sự dẫn dắt của Thánh Linh mỗi ngày, mỗi lúc.

6. …và làm ơn cho ngươi…

(Trong thuật ngữ Hê-bơ-rơ, từ “làm ơn” (hay còn gọi là “ban ơn”) được dùng ở đây là “SHALOM”, có nghĩa là “đủ đầy, trọn vẹn, bằng lòng”)

Chúa ôi, xin Ngài dẹp yên mọi sự sợ hãi của các con trẻ, san phẳng những sự lo lắng trong lòng chúng và giữ chúng đủ đầy và trọn vẹn trong suy nghĩ, cảm xúc, trong những điều chúng ước ao và trong hành động của chúng.

7.…họ phải đặt danh Ngài trên… (tên con trẻ)…”

(Cầu xin sự ấn chứng của Chúa trên con trẻ.)

Thưa Cha, xin Ngài đặt đốt dấu-vết thánh khiết của Ngài trên con trẻ của con và để riêng chúng ra phục vụ cho mục đích của Ngài. Con rất yêu chúng nhưng Ngài còn yêu chúng hơn con nữa. Và Ngài yêu chúng bằng Tình Yêu đời đời. Nguyện chúng bày tỏ Ngài cách khôn ngoan trong hành trình của chúng trên đất này. Và khi hành trình đó được trọn vẹn, xin Ngài đón chúng về sống với Ngài ở Thiên quốc đời đời với Ngài. Amen!

(Ghi chép bởi Ron Moore, trong “Hành trình”)

MỘT SỐ CÂU KINH THÁNH VỀ SỰ BẢO VỆ CỦA CHÚA.

II Tê-sa-lô-ni-ca 3:3Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi ác giả.”

 Thi-thiên 46:1 “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.”

 Giăng 17:15 “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác.”

 Ma-thi-ơ 6:13 “Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác.”

 Thi-thiên 16:10-11 “Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong Âm-phủ, Cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát.  Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.”

 Phục-truyền 31:6 “Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó: vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu.”

 AMEN!

Hồng Ân dịch

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like