Home Lời ChứngCầu Thay XIN CHA BAN CHO CHÚNG CON SỰ DẪN DẮT

XIN CHA BAN CHO CHÚNG CON SỰ DẪN DẮT

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Cha ơi! chúng con cầu nguyện cho tất cả mọi người trong nhà Cha sẽ hết lòng tin cậy nơi Ngài, không tin cậy nơi sự thông sáng của mình. Nhận biết Chúa trong mọi điều. Xin Cha hãy san bằng các nẻo của chúng con, dẫn chúng con đi trong sự chính trực và chỉ dạy chúng con nên người nhu mì. ( Châm ngôn 3:5,6: Thi thiên 25:9)

Xin cho chúng con biết chân lý của Ngài và con đường chúng con phải đi, để mọi kế hoạch của chúng con sẽ được vững bền và đẹp lòng Ngài vì nó không thuộc về chúng con nhưng thuộc về Ngài. ( Thi thiên 37:23; 25:4,5)

Xin hãy soi sáng con mắt lòng của chúng con, ban cho chúng con sự khôn ngoan và sự mặc khải để chúng con biết về sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài dành cho chúng con và quyền năng vĩ đại không dò lường của Ngài đối với chúng con để chúng con được tràn đầy sự hi vọng về tương lai mình. ( Ê-phê-sô 1:17-19)

Nhờ quyền năng của Ngài chúng con sẽ hoàn tất mọi công việc của đức tin, và danh  Ngài được tôn vinh trong chúng con. ( Tê-sa-lô-ni-ca 1:11)

Chúng con sẽ rao giảng lời Ngài cách đầy trọn, dùng sự khôn ngoan Ngài ban cho để dạy dỗ, cáo trách mọi người, hầu trình diện mọi người cho Ngài cách toàn hảo trong Đấng Christ. Chính vì điều này mà chúng con ra sức làm việc và chiến đấu với cả năng lực của Ngài hành động một cách mạnh mẽ trong chúng con. ( Cô-lô-se 1:28-29 )

Xin cho chúng con sự khôn ngoan để không một kẻ thù nào có thể chống cự và phản bác chúng con được.

Chúng con cũng sẽ không theo kẻ lạ, sẽ bỏ chạy khỏi tiếng kẻ xấu, nhưng chúng con quen tiếng Ngài và ghi tâm lời Ngài, vì chúng con tìm kiếm sự mật thiết với Ngài mỗi ngày, xin Cha hãy dẫn chúng con đi vì chúng con yêu mến Ngài Cha ơi! ( Giăng 10:3-5)

ST

 

 

 

Bình Luận:

You may also like