Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Đức Chúa Trời Sẽ Đáp Lời

Ngày 28 – Đức Chúa Trời Sẽ Đáp Lời

by SU Việt Nam
30 đọc

Vị thi sĩ, người đã cầu xin Chúa đáp lại những lời kêu cầu sốt sắng của ông với lòng tin cậy nơi sự thương xót và sự giải cứu của Đức Chúa Trời, đã ngợi khen Chúa, Đức Chúa Trời chân thật duy nhất, và quyết định làm vinh hiển danh Chúa, học theo đường lối của Ngài, và vâng theo Ngài.

Thi Thiên 86:1-17 

1 Đức Giê-hô-va ôi! Xin nghiêng tai nhậm lời con,

Vì con đang khốn cùng và thiếu thốn.

2 Xin bảo vệ linh hồn con, vì con là người trung tín;

Đức Chúa Trời của con ôi! Xin cứu đầy tớ Chúa, là người vẫn tin cậy Ngài.

3 Chúa ôi! Xin thương xót con, vì hằng ngày con kêu cầu Ngài.

4 Xin làm cho linh hồn đầy tớ Chúa được vui mừng

Vì Chúa ôi! Linh hồn con ngưỡng vọng Chúa.

5 Chúa ôi! Chúa là thiện, sẵn lòng tha thứ,

Ban sự nhân từ vô lượng cho những người kêu cầu Ngài.

6 Lạy Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của con,

Xin để ý đến tiếng nài xin của con.

7 Trong ngày gian truân, con sẽ kêu cầu cùng Chúa, vì Chúa nhậm lời con.

8 Chúa ôi! Trong vòng các thần không có ai giống như Chúa, cũng chẳng có công việc gì giống như công việc Ngài 9 Muôn dân mà Chúa đã tạo dựng sẽ đến thờ lạy trước mặt Chúa và tôn vinh danh Ngài.

10 Vì Chúa rất vĩ đại, làm các phép mầu, chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi. 11 Lạy Đức Giê-hô-va, xin dạy con đường lối của Chúa,

Thì con sẽ đi theo chân lý của Ngài; xin khiến lòng con kính sợ danh Ngài. 12 Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con, con hết lòng ca ngợi Chúa, tôn vinh danh Chúa mãi mãi. 13 Vì lòng nhân từ của Chúa đối với con rất lớn lao; Chúa đã giải cứu linh hồn con khỏi vực sâu của âm phủ.

14 Lạy Đức Chúa Trời, những kẻ kiêu ngạo đã nổi lên chống lại con,

Một lũ hung bạo tìm hại mạng sống con;

Chúng chẳng để Chúa đứng trước mặt mình.

15 Nhưng Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn,

Chậm nóng giận, đầy lòng nhân từ và chân thật.

16 Ôi! Cầu Chúa đoái xem con và thương xót con;

Xin ban sức mạnh Chúa cho đầy tớ Chúa và cứu con trai của tớ gái Ngài. 17 Xin Chúa ban một dấu hiệu về ơn Chúa đối với con để những kẻ ghét con được thấy dấu ấy và hổ thẹn, vì Đức Giê-hô-va ôi, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi con.

Suy ngẫm và hiểu

Vị thi sĩ, người mà cuộc sống bị đe dọa bởi kẻ thù săn đuổi, và là người đang trải qua khó khăn của sự nghèo thiếu và cơ cực, đã xưng nhận tình cảnh của ông một cách chân thực với Chúa. Điều này là bởi vì, ở trong một tình cảnh mà không ai để tai nghe tiếng của ông, sự giải cứu của ông chỉ phụ thuộc nơi Chúa (c.1-7). Thậm chí trong một tình thế khốc liệt tới mức nó có thể rút hơi thở khỏi ông, vị thi sĩ vẫn nhớ Đức Chúa Trời là ai, và hứa nguyện tạo một tấm gương cho tất cả mọi người bằng việc nghe và học theo đường lối của Chúa. Điều này là bởi vì cho dù ông vẫn còn ở nơi vực sâu của âm phủ, đất của sự chết và sự lãng quên, thì ông vẫn có đức tin rằng sự nhân từ (chesed, tiếng Hê-bơ-rơ, yêu thích sự nhân từ) của Chúa có thể vươn tới thậm chí những nơi sâu thẳm đó, và rằng ông sẽ được cứu (c.8-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.5 Đức Chúa Trời thích tha thứ, và ban cho tình yêu thương (sự nhân từ) theo giao ước một cách hào phóng. Nếu Đức Chúa Trời là một người ban cho dựa trên những hành động của chúng ta, sẽ không ai trong chúng ta có thể được cứu. Ngày phán xét sẽ đến, như Đức Chúa Trời đã định. Nhưng Ngài cũng sẽ nuôi dưỡng chúng ta với sự kiên nhẫn cho đến khi chúng ta lớn lên thành những con người của đức tin, có thể vượt qua được ngày đó.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-4 Vị thi sĩ tuyệt vọng tới mức kêu cầu với Đức Chúa Trời không ngưng nghỉ. Chúng ta đang sống trong một thế giới, nơi chúng ta không thể trải qua một ngày một cách an ninh mà không sốt sắng cầu nguyện. Chúng ta hãy khao khát và trông cậy nơi Chúa, nâng đỡ hồn linh của chúng ta suốt ngày để không bị đầu độc bởi thế gian.

Tham khảo

86:11 xin hãy dạy con đường lối của Ngài. Tham chiếu 25:8, 12; 27:11; 32:8. Kinh Thánh thường mô tả cách cư xử về mặt đạo đức của đời sống một người là một “đường lối” hoặc con đường, và các ứng xử của một người là một “lối đi” hoặc hành trình. Một người trung tín tìm kiếm sự chỉ dẫn bằng những cách làm đẹp lòng Đức Chúa Trời để học biết làm thế nào bước đi bằng chân lý của Đức Chúa Trời cách tốt hơn. Xin hiệp lòng của con, có nghĩa là khiến nó nên “một” (so sánh với Giê-rê-mi 32:39), không bị chia ra trong sự trung thành của nó (để nó trọn vẹn có thể tạ ơn, Thi Thiên 86:12).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin cuộc phiêu lưu của sự trông cậy Ngài trong đời sống của chúng con không bao giờ dừng lại.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Sử Ký 16-18

Bình Luận:

You may also like