Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Sự Phán Xét Công Minh Của Đức Chúa Trời

Ngày 24 – Sự Phán Xét Công Minh Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Vị thi sĩ đưa ra một sự buộc tội và cảnh báo những người cai trị, những kẻ phán xét người nghèo và bất lực một cách không công bằng, và cầu xin sự phán xét công minh của Đức Chúa Trời.

Thi Thiên 82:1-8 

1 Đức Chúa Trời ngự trong hội đồng của Chúa;

Ngài phán xét giữa các thần:

2 “Các ngươi phán xét không công minh

Và thiên vị kẻ ác cho đến chừng nào?

3 Hãy bênh vực người khốn cùng và kẻ mồ côi;

Xét xử công minh cho người thiếu thốn và kẻ khốn cùng.

4 Hãy cứu vớt kẻ yếu đuối và người thiếu thốn,

Giải cứu họ khỏi tay kẻ ác.”

5 Chúng không biết cũng không hiểu gì,

Chúng bước đi trong tối tăm;

Vì thế, các nền trái đất đều bị rúng động.

6 Ta phán: “Các ngươi là thần

Tất cả đều là con trai của Đấng Chí Cao.

7 Tuy nhiên, các ngươi sẽ chết như loài người,

Và sẽ ngã xuống như mọi thủ lĩnh khác.”

8 Lạy Đức Chúa Trời, xin mau mau phán xét thế gian,

Vì muôn dân đều là cơ nghiệp của Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời là Thẩm Phán của các thẩm phán (những kẻ cai trị trong thế gian). Mỗi một người cai trị đi qua cuộc đời như thể họ là chủ của lịch sử, nhưng đây là một ảo tưởng lớn. Đức Chúa Trời, Đấng nhìn thấy và biết mọi sự, không chỉ ở trên khắp cả lịch sử và giáng xuống sự phán xét nghiêm khắc, Ngài còn bày tỏ rằng cả thế giới thuộc về Ngài thông qua sự phán xét cuối cùng. Đây là Cha chúng ta. Vì vậy, bởi dân sự của Đức Chúa Trời có thẩm quyền, chúng ta không được đầu hàng những kẻ cai trị không kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đứng về phía những người yếu đuối và cầu xin sự phán xét công minh của Đức Chúa Trời (c.1-8).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1, 8 Đức Chúa Trời là Vua, Đấng tể trị tất cả các dân tộc của thế gian, và là Đấng Phán Xét tất cả các vua của thế gian. Cho dù bạn phải chịu nhiều bất công ra sao trong thế gian này, hãy kêu cầu Đức Chúa Trời cùng với những đau khổ của bạn. Đức Chúa Trời sẽ giải quyết bằng sự phán xét công minh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-7 Những người cai trị của thế gian không hiểu công lý và sự công bình họ phải biết và thực hành, họ thậm chí cũng không cố gắng làm như vậy. Trong khi họ sống trong bóng tối của sự tham lam và sự thiếu hiểu biết, còn thế gian lại đánh mất trật tự của nó và rơi vào sự hỗn độn. Những người cai trị của thế gian chỉ biết làm thể nào để thực hiện đặc quyền và quyền lực họ được Đức Chúa Trời ủy thác, nhưng làm ngơ trước những trách nhiệm của sự kêu gọi đó. Tất cả những ai lên tới một vị trí như vậy tin rằng họ sẽ ở trong vị trí đó mãi mãi, nhưng sự chết sẽ khiến họ quay trở lại những những nơi khởi đầu của họ. Tham khảo

82:6 Các ngươi là thần. Giăng 10:34-35 kể lại Đức Chúa Jêsus đã trích dẫn đoạn này như thế nào trong một cuộc tranh luận để bẻ gãy sự chỉ trích đối với sự xưng chính mình Ngài là Con Đức Chúa Trời. Do danh “Con Đức Chúa Trời” đôi lúc là sự chỉ ra một người thừa kế của Đa-vít, Đức Chúa Jêsus đôi khi có thể mời thính giả của Ngài suy ngẫm cách sâu sắc hơn về những ngụ ý của nó. các con của Đấng Rất Cao.

Nếu đây là những người cai trị người ngoại, họ vẫn phục vụ cho những mục đích của Đức Chúa Trời, Đấng cao nhất trong tất cả các quyền lực. Điều này có thể gợi ý rằng những người cai trị dân Y-sơ-ra-ên được đặc biệt chú ý, do Phục Truyền Luật Lệ Ký 14:1 gọi dân của Đức Chúa Trời là “những người con” của Ngài (có nghĩa là tất cả dân sự là “con” của Đức Chúa Trời so sánh với Thi Thiên 80:15; và các thành viên từng người đều là “con”). Trong trường hợp sau này, sự bất công thậm chí còn đáng quở trách hơn bởi vì nó đã làm ô uế giao ước ân điển của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con bày tỏ tình yêu thương được thể hiện bằng hành động đối với những người lân cận yếu đuối của chúng con, những người Ngài đã đặt để bên cạnh để chúng con phục và bảo vệ.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Sử Ký 4-7

Bình Luận:

You may also like