Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Ngôi Mộ Trống

Ngày 16 – Ngôi Mộ Trống

by SU Việt Nam
30 đọc

Ma-ri Ma-đơ-len nghĩ xác của Đức Chúa Jêsus bị đánh cắp khi bà nhìn thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi lối vào của ngôi mộ. Các môn đồ cũng nhìn vào bên trong ngôi mộ trống, nhưng không thể hiểu được rằng Đức Chúa Jêsus đã sống lại.

Giăng 20:1-10

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, Ma-ri Ma-đơ-len đến mộ, thấy tảng đá đã được dời khỏi mộ. 2 Vậy, bà chạy đến với Si-môn Phi-e-rơ và môn đồ kia, là người Đức Chúa Jêsus yêu thương, và nói: “Người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chúng tôi không biết họ để Ngài ở đâu?”

3 Phi-e-rơ với môn đồ kia bước ra, đi đến mộ. 4 Cả hai cùng chạy, nhưng môn đồ kia chạy nhanh hơn Phi-e-rơ và đến mộ trước. 5 Ông cúi xuống nhìn vào, thấy vải liệm nằm ở đó, nhưng không vào. 6 Si-môn Phi-e-rơ theo đến, bước vào trong mộ, thấy vải liệm nằm ở đó, 7 còn khăn che đầu Đức Chúa Jêsus thì không nằm chung với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một chỗ. 8 Lúc ấy, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thấy và tin. 9 Nhưng họ vẫn chưa hiểu lời Kinh Thánh chép rằng Ngài phải từ cõi chết sống lại. 10 Rồi các môn đồ trở về nhà.

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi Đức Chúa Jêsus chết, vào ngày thứ nhất sau ngày Sa-bát, Ma-ri Ma-đơ-len đã đi tới mộ và thấy nó trống rỗng. Bà nghĩ rằng ai đó đã lấy cắp xác Đức Chúa Jêsus và đã chạy đến với các môn đồ để nói cho họ biết về sự việc đó. Phi-e-rơ và một môn đồ khác chạy đi để xem, và đã thấy vải liệm ở đó, và khăn che đầu được gấp lại. Khi Phi-e-rơ và một môn đồ khác nhìn thấy điều này, họ không nghĩ xác Đức Chúa Jêsus bị đánh cắp, nhưng họ không thể tin được rằng Ngài đã sống lại. Điều này là bởi vì bóng tối che phủ linh hồn họ vẫn ở đó (c.1-10).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.5-7 Đức Chúa Jêsus đã sống lại trong thân xác. Trong ngôi mộ trống, vải liệm và vải phủ mặt vẫn còn. Đây không phải là hành động của một tên trộm, nhưng là công việc của Đức Chúa Trời, Đấng đã tôn vinh Con Ngài. Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta vinh quang của sự phục sinh trong thân xác và linh hồn chúng ta, nếu chúng ta bước đi con đường của Đức Chúa Jêsus.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-2 Ma-ri Ma-đơ-len đã đến mộ của Đức Chúa Jêsus khi ngày Sa-bát đã qua, thậm chí trước khi mặt trời mọc vào buổi sáng. Đây là một hành động tuyệt vời của một môn đồ, nhưng bà cho rằng xác Đức Chúa Jêsus bị đánh cắp khi bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Điều này cho thấy sự nhiệt huyết đơn thuần không phải lúc nào cũng thắng hơn sự thiếu hiểu biết thuộc linh.

Tham khảo

20:5 cúi xuống nhìn vào, ông thấy. Rõ ràng đến bây giờ đã đủ ánh sáng ban ngày để thấy được phía trong chỗ mai táng qua cái cửa nhỏ và thấp của ngôi mộ trong hang đá. Ông ấy (“môn đồ khác”, c.2-4) không đi vào, có thể khác với tình trạng của Si-môn Phi-e-rơ trong số Mười Hai môn đồ (ví dụ 6:67-69).

20:10 Khi các môn đồ trở về nhà mình, Giăng (“môn đồ Đức Chúa Jêsus yêu”) hoàn toàn có thể đã đem tin tốt lành về sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus đến với mẹ của Ngài, người ông đã đưa “về nhà của mình” (19:27).

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, xin hãy giúp chúng con hiểu ý nghĩa đích thực của sự phục sinh, cũng như xác quyết về sự phục sinh của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Sử Ký 5-8

Bình Luận:

You may also like