Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Đức Chúa Jêsus Được Chôn Cất

Ngày 15 – Đức Chúa Jêsus Được Chôn Cất

by SU Việt Nam
30 đọc

Sự chết của Đức Chúa Jêsus đã thay đổi Giô-sép và Ni-cô-đem, những người đến tận lúc đó vẫn che giấu đức tin của mình. Họ nhận biết Đức Chúa Jêsus là ai qua sự chết của Ngài, và vì vậy không còn che giấu đức tin của mình nữa, nhưng đã bày tỏ ra bằng hành động.

Giăng 19:31-42

31 Hôm ấy là ngày Chuẩn Bị, nên những người Do Thái e ngại những xác chết vẫn còn bị treo trên thập tự giá trong ngày sa-bát, vì ngày sa-bát nầy rất trọng đại. Do đó, họ yêu cầu Phi-lát cho đánh gãy ống chân những người ấy, và hạ xuống. 32 Vậy, những người lính đến đánh gãy ống chân của người thứ nhất, rồi đến người kia, là người cùng bị đóng đinh với Ngài. 33 Nhưng khi đến chỗ Đức Chúa Jêsus, họ thấy Ngài đã chết rồi, nên không đánh gãy ống chân Ngài. 34 Nhưng có một tên lính lấy giáo đâm vào sườn Ngài, lập tức máu và nước chảy ra. 35 Người đã chứng kiến làm chứng về việc nầy — lời chứng của người là xác thực, và người ấy biết mình vẫn nói sự thật — để anh em cũng tin. 36 Những điều nầy xảy ra để được ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Chẳng một xương nào của Ngài sẽ bị gãy.” 37 Và thêm một lời Kinh Thánh khác: “Họ sẽ nhìn thấy người mình đã đâm.”

38 Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, một môn đồ âm thầm theo Đức Chúa Jêsus vì sợ người Do Thái, xin Phi-lát cho nhận thi hài của Đức Chúa Jêsus. Phi-lát cho phép. Vậy, ông đến và nhận thi hài của Ngài. 39 Ni-cô-đem, người trước đây đã đến với Đức Chúa Jêsus trong ban đêm, cũng đến, đem theo một trăm cân mộc dược trộn với lô hội. 40 Họ lấy thi hài của Đức Chúa Jêsus và dùng vải gai với thuốc thơm quấn lại theo tục lệ khâm liệm của người Do Thái. 41 Tại nơi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh có một khu vườn, và trong khu vườn đó có một ngôi mộ mới, chưa chôn ai. 42 Vì hôm ấy là ngày Chuẩn Bị của người Do Thái, và ngôi mộ ấy ở gần, nên họ an táng Đức Chúa Jêsus tại đó.

Suy ngẫm và hiểu

Vào ngày chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua, Chiên của Lễ Vượt Qua (Đức Chúa Jêsus), Đấng gánh tất cả tội lỗi của con người, đã chết. Để khiến cái chết đến nhanh hơn, những tên lính đã đánh gãy chân của hai người bị đóng đinh cùng Đức Chúa Jêsus, nhưng khi thấy Đức Chúa Jêsus đã chết, họ không đánh gãy chân Ngài. Điều này để làm ứng nghiệm Kinh Thánh rằng không chiếc xương nào của chiên con của Lễ Vượt Qua sẽ bị làm gãy (Xuất Ai Cập Ký 12:46) (c.31-37). Sau khi Đức Chúa Jêsus đã chết, Giô-sép người A-ri-ma-thê và Ni-cô-đem đã chôn cất xác Đức Chúa Jêsus trong một ngôi mộ chưa chôn ai. Tất cả các môn đồ đều bỏ chạy, nhưng Giô-sép và Ni-cô-đem đứng bên cạnh Đức Chúa Jêsus (c.38-42).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.31 Người Do Thái sốt sắng giữ ngày Sa-bát, nhưng lại giết Đấng Mê-si-a, Chúa của ngày Sa-bát. Dù vậy, qua sự nổi loạn của họ, Đức Chúa Jêsus đã cứu chuộc chúng ta và ban cho chúng ta sự yên nghỉ thực sự.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.38-42 Giô-sép người A-ri-ma-thê và Ni-cô-đem đã thế chỗ các môn đồ đã bỏ đi. Họ tin Đức Chúa Jêsus, nhưng sợ người Do Thái, vì thế họ đã che giấu đức tin của mình (12:43), tuy thế khi Con Người được vinh quang, họ đã liều lĩnh sự sống của mình và chọn con đường môn đệ hóa bằng cách xin Phi-lát xác Đức Chúa Jêsus. Liệu rằng, chúng ta có đang mãn nguyện trong vùng an toàn của mình và sống là những Cơ Đốc nhân đáng hổ thẹn hay không?

Tham khảo

19:34 Máu và nước chảy ra cho thấy Đức Chúa Jêsus thực sự đã chết hoàn toàn như một con người với thân xác thực sự của con người (so sánh với 1 Giăng 5:6-8). Giáo (tiếng La-tinh hasta) dài khoảng 6 tấc (1.8 m) và được làm bằng một mũi sắt hoặc mũi giáo nối với một cái cán bằng gỗ nhẹ, như gỗ tần bì.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy ban cho chúng con lòng can đảm để bày tỏ chính mình là những Cơ Đốc nhân với thế gian này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Sử Ký 1-4

Bình Luận:

You may also like