Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Thầy Là Ai?

Ngày 31 – Thầy Là Ai?

by SU Việt Nam
30 đọc

Cuộc đối thoại về nguồn gốc và thân thế của Đức Chúa Jêsus nổi lên. Đám đông, những người hiểu sai về Đức Chúa Jêsus và lý giải từ “đi” của Ngài là tự tử, cuối cùng đã hỏi thẳng Ngài: “Thầy là ai?”

Giăng 8:21-30

21 Ngài lại nói với họ: “Ta đi, các ngươi sẽ tìm Ta, và các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được.” 22 Những người Do Thái nói: “Liệu ông ta sẽ tự tử chăng, khi nói rằng: ‘Nơi Ta đi, các ngươi không đến được’?” 23 Đức Chúa Jêsus đáp: “Các ngươi ra từ dưới, còn Ta đến từ trên. Các ngươi ra từ thế gian nầy, còn Ta không ra từ thế gian nầy. 24 Vì thế, Ta đã bảo các ngươi rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi không tin Ta là Đấng Hằng Hữu thì các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình.” 25 Họ hỏi Ngài rằng: “Vậy Thầy là ai?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Như Ta đã nói với các ngươi từ lúc đầu. 26 Ta có nhiều điều để nói và xét đoán về các ngươi; nhưng Đấng đã sai Ta đến là thật, và Ta công bố cho thế gian những gì Ta đã nghe nơi Ngài.” 27 Họ không hiểu rằng Ngài đang nói về Cha cho họ. 28 Vì vậy, Đức Chúa Jêsus nói rằng: “Khi các ngươi treo Con Người lên, lúc ấy các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đấng Hằng Hữu, và biết Ta không tự mình làm điều gì, nhưng chỉ công bố những điều Cha dạy Ta. 29 Đấng đã sai Ta vẫn ở với Ta, không để Ta một mình, vì Ta luôn luôn làm những điều đẹp lòng Ngài.” 30 Khi Ngài nói những điều nầy thì nhiều người tin Ngài.

Suy ngẫm và hiểu 

Khi Chúa Jêsus giải thích về sự chịu khổ, sự sống lại và sự thăng thiên của Ngài là rời khỏi thế gian này, những người Do Thái đã hiểu sai điều này với nghĩa là Đức Chúa Jêsus định đi tự tử. Đức Chúa Jêsus phán bảo họ rằng nếu họ không chịu nghe lời Ngài, cuối cùng họ sẽ chết trong tội lỗi của mình. Không thể hiểu được lời của Đức Chúa Jêsus, đám đông sau đó đã hỏi thẳng Ngài “Thầy là ai?”. Đức Chúa Jêsus đã nhiều lần bày tỏ và giải thích với họ mình là ai, nhưng vì tấm lòng cứng cỏi nên họ đã không thể nhìn biết Đức Chúa Jêsus như thật sự Ngài là ai (c.21-30).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.21-25, 28-30 Đức Chúa Jêsus đã đến để cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta. Mặc dù Ngài đến thế gian trong thân thể như thân thể của chúng ta, nhưng Ngài từ trên xuống; Ngài không phải là một người của thế gian này. Bởi lẽ đó, Ngài mới có thể dẫn dắt chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta có tin rằng Đức Chúa Jêsus, Đấng thuộc về thiên thượng, đã chết thay cho tội lỗi mình, hay không? Có sự cứu rỗi trong đức tin này.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.25-27 Những người chỉ sống bó buộc trong tư tưởng của chính mình, không thể nghe được lời Chúa, hoặc dù có nghe thấy cũng để lời ấy trôi qua và không sao hiểu được lời ấy. Cho dù đang lắng nghe bài giảng hay suy ngẫm lời Chúa, trước hết chúng ta phải quỳ gối trước Chúa với lòng kính sợ. Chỉ khi ấy, lời Chúa mới tỏ bày được ý nghĩa của nó và ảnh hưởng tới chúng ta.

Tham khảo

8:24 Ta là Đấng Hằng Hữu ở một cấp độ có thể đơn giản có nghĩa là “Ta là Đấng Mê-si-a” hoặc là người Cha “sai” đi” (hoặc, trong cái nhìn của câu 12, “Ta là sự sáng của thế gian”). Cụm từ tiếng Hy Lạp egō eimi, nghĩa là “Ta là” và được sử dụng nguyên nghĩa trong 9:9, bởi một người được Đức Chúa Jêsus chữa lành.

Tuy nhiên, Giăng thích dùng những từ có nghĩa kép và câu này là một trong số những câu hé lộ mối liên hệ về lời công bố của Đức Chúa Trời với Môi-se trong Xuất Ai Cập Ký 3:14, “Ta là [tiếng Hy Lạp, Bản Bảy Mươi: Egō eimi] Đấng Tự Hữu.”

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin giúp chúng con không còn sống trong tội lỗi nữa, nhưng sống trong ý muốn của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 8-10

Bình Luận:

You may also like