Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Dấu Lạ Đầu Tiên

Ngày 06 – Dấu Lạ Đầu Tiên

by SU Việt Nam
30 đọc

Lời hứa của Đức Chúa Jêsus là “Ngươi sẽ thấy những việc vĩ đại hơn nữa” (1:50) bắt đầu được thực hiện qua những dấu lạ. Việc hóa nước thành rượu tại tiệc cưới không phải là một phép lạ đơn giản, mà là một dấu lạ bày tỏ thân vị của Đức Chúa Jêsus, mục đích sự đến và sự vinh quang của Ngài.

Giăng 2:1-12 

1 Vào ngày thứ ba, có một tiệc cưới tại thành Ca-na trong miền Ga-li-lê; mẹ của Đức Chúa Jêsus có mặt tại đó. 2 Đức Chúa Jêsus và các môn đồ Ngài cũng được mời dự tiệc. 3 Khi rượu đã cạn, mẹ của Đức Chúa Jêsus nói với Ngài: “Người ta không còn rượu nữa.” 4 Đức Chúa Jêsus trả lời: “Thưa bà, việc nầy có liên can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” 5 Mẹ Ngài nói với những người phục vụ rằng: “Người bảo gì thì hãy làm y như vậy.” 6 Tại đó có sáu cái chum bằng đá dùng vào việc tẩy sạch theo lễ nghi Do Thái, mỗi cái chứa được hai ba thùng nước. 7 Đức Chúa Jêsus bảo họ: “Hãy đổ nước đầy những chum nầy.” Họ đổ đầy tới miệng. 8 Rồi Ngài lại bảo: “Bây giờ hãy múc ra, đem đến cho người quản tiệc.” Vậy họ đem đến cho người ấy. 9 Khi người quản tiệc nếm nước đã biến thành rượu (nhưng không biết rượu đến từ đâu, còn những người phục vụ đã múc nước thì biết), ông gọi chàng rể 10 và nói: “Mọi người đều đãi rượu ngon trước, và khi người ta uống nhiều rồi mới đãi rượu kém hơn, nhưng anh thì giữ rượu ngon cho đến bây giờ.” 11 Đây là dấu lạ thứ nhất Đức Chúa Jêsus đã làm tại thành Ca-na, trong miền Ga-li-lê, và bày tỏ vinh quang Ngài nên các môn đồ tin Ngài. 12 Sau đó, Ngài cùng với mẹ, các em, và các môn đồ đi xuống thành Ca-bê-na-um và ở lại đó ít ngày.

Suy ngẫm và hiểu

Tại một ngôi nhà, nơi tiệc cưới đang diễn ra, rượu đã hết, và đây là lúc Đức Chúa Jêsus thực hiện phép lạ đầu tiên. Ngài đã hóa nước trong những chiếc chum bằng đá được dùng cho các nghi lễ tẩy rửa của người Do Thái, thành rượu. Mặc dù tất cả các khách mời đến bữa tiệc đều đã rửa tay họ bằng nước từ những chum bằng đá ấy, nhưng họ vẫn không thể rửa sạch được tội lỗi của họ. Đức Chúa Jêsus đã hóa nước này, thứ nhạt nhẽo giống như Luật Pháp, thành rượu hảo hạng. Ngài đã chỉ cho thấy quyền năng dư dật thanh tẩy tội lỗi, điều mà Luật Pháp không thể làm được, ở trong Đức Chúa Jêsus (c.1-12).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.7-10 Đức Chúa Jêsus đã hóa nước, thứ không trọn vẹn, giải pháp lặp đi lặp lại liên tục của Luật Pháp để giải quyết tội lỗi, thành rượu của sự tha thứ và sự vui mừng trọn vẹn. Chúng ta, những người đã nhận được ân điển này qua thập tự giá phải đáp ứng với điều này bằng cách sống đời sống ca tụng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5 Khi những người phục vụ vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Jêsus, thì dấu lạ đầu tiên của trời kết nối với đất (1:51) được tỏ ra. Chúng ta có sống vâng lời để ý muốn của Chúa “được nên ở đất cũng như ở trời”, hay không? Hay là đức tin của chúng ta là kiểu mà chúng ta cố thao túng trời để thực hiện ý riêng của chúng ta? Chúng ta hãy nhận kỷ luật qua sự thuận phục khi chúng ta suy ngẫm Lời Chúa hằng ngày.

Tham khảo   

2:3 Tiệc cưới hết rượu có thể được xem là biểu tượng cho sự cằn cỗi thuộc linh của Do Thái giáo thế kỷ thứ nhất, đặc biệt đi ngược lại với nền tảng Cựu Ước xem rượu (nhưng không bao giờ là sự say rượu) là biểu hiện của sự vui mừng và phước hạnh từ của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 104:15; Châm Ngôn 3:10; tham chiếu Ma-thi-ơ 26:29).

2:12 Đức Chúa Jêsus đã đi từ Ca-na xuống Ca-bê-na-um, vì Ca-na là một miền đồi núi trong khi Ca-bê-na-um ở Biển Ga-li-lê. Ca-bê-na-um cách phía đông bắc Ca-na khoảng 16 dặm (24km) và có thể dễ dàng đi đến đó trong một ngày đường. Ca-bê-na-um từng là nơi tụ họp của Đức Chúa Jêsus sau khi Giăng Báp-tít bị tù (Ma-thi-ơ 4:12-13; Lu-ca 4:28-31; tham chiếu Ma-thi-ơ 9:1).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con vui hưởng niềm vui trọn vẹn mà Ngài ban cho chúng con khi chúng con cầu nguyện trung tín và vâng phục Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 18-20

Bình Luận:

You may also like