Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Hãy Đầu Phục Vua

Ngày 15 – Hãy Đầu Phục Vua

by SU Việt Nam
30 đọc

Nhà truyền đạo dạy làm thế nào để cư xử một cách khôn ngoan dưới sự trị vì của một vị vua, và bày tỏ năng lực của loài người so với quyền lực của vị vua là vô giá trị như thế nào.

Truyền Đạo 8:1-8

1 Ai được như người khôn ngoan?

Ai biết được lời giải của sự việc trên đời?

Sự khôn ngoan làm cho mặt mày sáng sủa

Và biến đổi nét mặt nghiêm khắc.

2 Ta khuyên phải tuân giữ lệnh vua truyền, vì Đức Chúa Trời có thề hứa với vua. 3 Đừng vội rời khỏi vua, cũng đừng dự vào âm mưu chống lại vua, vì vua có toàn quyền làm điều mình muốn. 4 Lời của vua có thẩm quyền tuyệt đối, ai dám hỏi vua rằng: “Bệ hạ làm gì vậy?”

5 Người tuân lệnh vua sẽ không gặp phải việc chẳng lành,

Và lòng người khôn ngoan biết được thời thế và cách ứng phó.

6 Vì mọi việc đều có thời điểm và cách ứng phó,

Dù có nhiều rắc rối khó khăn đè nặng trên con người.

7 Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra;

Ai có thể nói trước được điều gì?

8 Không ai có quyền trên sinh khí để cầm giữ nó lại,

Cũng không ai có quyền trên ngày chết.

Không ai được miễn trừ trong cuộc chiến đó;

Và sự gian ác không cứu được kẻ hành động gian ác.

Suy ngẫm và hiểu

Một người khôn ngoan không hành động một cách bất cẩn trước vị vua mà Đức Chúa Trời đã xức dầu, và anh ta cũng không hành động một cách thô lỗ. Bên cạnh đó, người đó cũng không hỏi những câu hỏi ngu ngốc, như “Bệ hạ đang làm gì vậy?” Kết quả của sự tuân theo mệnh lệnh của vua, người khôn ngoan sẽ không bị hại. Điều này là bởi vì anh ta biết rằng có một thời điểm và quy trình thích hợp cho từng vấn đề (c. 1-5). Nhưng nhà truyền đạo thừa nhận rằng cho dù một người khôn ngoan, anh ta cũng không thể biết được tương lai của chính mình. Cũng tương tự với cái chết. Cũng giống như việc chúng ta không thể nắm giữ được gió, loài người không thể xác định được ngày qua đời của chính mình. Điều này là bởi vì mọi thứ đều ở dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời (c. 6-8).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7-8 Mặc dầu chúng ta có sự khôn ngoan để phân biệt được thì giờ và tiến trình của từng việc, nhưng chúng ta vẫn không thể xác định được ngày chúng ta qua đời. Loài người chẳng qua là như vậy mà thôi. Chúng ta không thể kéo dài sự sống của mình như chúng ta mong muốn, chúng ta không thể chết theo cách chúng ta muốn, và chúng ta không thể đảm bảo được sự an toàn của mình trong chiến tranh. Đây là sự hữu hạn của sự khôn ngoan “dưới ánh mặt trời”. Không có hệ tư tưởng, đảng phái chính trị, trường phái hoặc thậm chí lãnh đạo một quốc gia nào có thể cho chúng ta sự tự do thực sự mà chúng ta mong muốn. Điều này là bởi vì quyền lực của thế giới được duy trì bởi một cái giá, thứ giới hạn sự tự do của chúng ta. Vì thế, việc phân biệt đối xử, cô lập và đóng nhãn là một sự lựa chọn dễ dàng, nhưng lại là quyết định thiển cận và ngu xuẩn nhất. Quan trọng là biết những giới hạn của chính những quyết định của chúng ta, cũng như biết được những sự hữu hạn của các lãnh đạo của chúng ta.

Tham khảo

8:1 Ai được như… và ai biết được…? Các câu hỏi này mang tính tu từ, chứ không phải với nghĩa phủ định việc có những người khôn ngoan như thế, rằng sự khôn ngoan thật là một loại hàng hóa hiếm có (Gióp 28:12, 20; Châm Ngôn 2:1-4). Tuy nhiên, bởi vì một người sở hữu sự khôn ngoan như vậy, thì nó sẽ khiến khuôn mặt anh ta ngời sáng –  nó là bằng chứng cho những người khác như thể nó “được viết trên khắp khuôn mặt người”, giống như sự ngu dại của một kẻ dại được những người khác thấy rõ (Truyền Đạo 10:3).

8:3 Trong một thế giới sa ngã, có những vị vua ngu ngốc, những người đưa ra những lệnh truyền bất cẩn, nhưng việc đó không có nghĩa là một người tư vấn được tự do tách khỏi người chủ của mình. Dầu vậy, cùng một lúc, anh ta cũng không phải thực hiện việc vâng lệnh thiếu suy nghĩ như vậy đối với vị vua mà anh ta bị dính líu vào một việc ác.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con đưa ra những sự lựa chọn về chính trị đúng đắn với sự khôn ngoan thừa nhận những giới hạn của con người.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Hê-bơ-rơ 5-7

Bình Luận:

You may also like