Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Hãy Sống Theo Sự Xưng Nhận Của Chúng Ta

Ngày 03 – Hãy Sống Theo Sự Xưng Nhận Của Chúng Ta

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô bảo Tít, một lãnh đạo, hãy làm gương và hãy dạy những người già cả, những người trẻ tuổi và đầy tớ sống đời sống phù hợp với địa vị của họ trong xã hội.

Tít 2:1-15

1 Nhưng phần con, con hãy dạy những điều phù hợp với giáo lý chân chính. 2 Hãy khuyên các cụ ông phải tiết chế, nghiêm trang, khôn ngoan, vững vàng trong đức tin, trong yêu thương và kiên nhẫn. 3 Các cụ bà cũng vậy, phải cư xử một cách thánh khiết, không nói xấu, không nghiện rượu. Các cụ phải biết dạy điều hay lẽ phải 4 để huấn luyện các phụ nữ trẻ biết yêu chồng, thương con, 5 tiết độ, trong trắng, đảm đang việc nhà, hiền thục, thuận phục chồng, để đạo của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm.

6 Con cũng hãy khuyên nhủ các thanh niên phải biết tự chủ. 7 Trong mọi việc, chính con phải gương mẫu qua các việc lành và tỏ ra trung thực, nghiêm trang khi dạy dỗ; 8 lời nói phải đúng đắn, không ai chỉ trích được, để những kẻ chống đối phải hổ thẹn, không thể nói xấu chúng ta điều gì.

9 Hãy khuyên các đầy tớ thuận phục chủ mình, làm hài lòng chủ trong mọi sự, không được bướng bỉnh, 10 không ăn cắp, nhưng phải bày tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để trong mọi lãnh vực, đạo lý của Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta, được rạng rỡ.

11 Vì ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mọi người đã được bày tỏ. 12 Ân điển đó dạy chúng ta từ bỏ sự không tin kính và dục vọng trần gian để sống một cách tiết độ, công chính và tin kính trong đời nầy, 13 đang khi chờ đợi niềm hi vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại, cũng là Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, 14 là Đấng đã hi sinh vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi gian ác, và tinh luyện chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dân sốt sắng làm các việc lành.

15 Con hãy dạy những điều đó, lấy uy quyền mà khuyên nhủ và quở trách. Đừng để một ai khinh dể con.

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô khuyên Tít dạy dỗ các Cơ Đốc nhân sống đời sống phù hợp với sự xưng nhận của họ. Trong thế gian, giống như Cơ-rết, nơi mà người ta lừa dối người khác vì lợi riêng và để thỏa mãn lòng tham của họ (1:12), các Cơ Đốc nhân phải sống đời sống xứng đáng với Phúc Âm (Phi-líp 1:27). Tuy nhiên, để sống theo điều chúng ta xưng nhận không đơn giản có nghĩa là sống đời sống đạo đức. Tiền đề của một đời sống đạo đức là “ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời” (c.11). Mặc dù chúng ta cũng sống giống như người Cơ-rết, nhưng khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta có thể sống đời sống mới thông qua ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể sống như những người mà hành động hợp với lời nói của họ (c.1-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.11-14 Đức Chúa Trời không chỉ cứu chúng ta, mà còn nuôi dưỡng chúng ta. Đức Chúa Trời chuộc chúng ta và làm sạch chúng ta khỏi mọi tình trạng vô luật pháp để chúng ta có thể sốt sắng cho những việc lành và sống đời sống công chính và tin kính. Chúng ta đang sốt sắng về điều gì? Có phải đó là điều làm Đức Chúa Trời vui không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-10 Nhiệm vụ của một đầy tớ là trở nên hữu ích cho Chúa của mình. Là những người đầy tớ của Đức Chúa Trời, dù chúng ta đi đâu hay làm gì, chúng ta hãy sống chính trực và có trách nhiệm, để danh của Đức Chúa Trời không bị ô nhơ.

Tham khảo

2:11 Việc mang đến sự cứu chuộc cho tất cả mọi người đôi khi bị hiểu lầm sang nghĩa tất cả mọi người đều sẽ được cứu. Tuy nhiên, ở đây, một cách đọc như vậy là không cần thiết và rất mâu thuẫn với phần Kinh Thánh khác. Thay vào đó, điều đó có nghĩa là sự cứu rỗi đó đã được ban cho tất cả mọi người (bao gồm tất cả các nhóm dân tộc), chứ không phải chỉ cho một số người.

2:12 Ân điển cứu chuộc dạy những người tiếp nhận nó nói không với tội lỗi và nói có với sự tin kính. Trong đời này nhấn mạnh rằng sự tin kính này là phải được thể hiện ở đây và bây giờ. Nó cũng đưa ra việc nhắc đến sự trở lại trong tương lai của Đấng Christ (c.13). Sự chắc chắn về tương lai cho phép sự bền đỗ trong hiện tại.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con thực hiện bổn phận của mình trong gia đình, Hội Thánh và xã hội của chúng con và sốt sắng cho các việc lành.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giăng 7-9

Bình Luận:

You may also like