Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Lời Tiên Tri Về Ni-Ni-Ve

Ngày 28 – Lời Tiên Tri Về Ni-Ni-Ve

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót và nhân từ, nhưng Ngài cũng là một Đức Chúa Trời ghen tương và báo trả những kẻ chống nghịch Ngài. Đây là sự phán xét không ai có thể vượt qua được.

Na-hum 1:1-8

 1 Lời tiên tri về Ni-ni-ve. Sách khải tượng của Na-hum, người Ên-cốt.

2 Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ghen tuông và báo thù;

Đức Giê-hô-va là Đấng báo thù và đầy thịnh nộ.

Đức Giê-hô-va báo thù những kẻ chống lại Ngài,

Và nổi giận đối với kẻ thù của Ngài.

3 Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền năng rất lớn,

Nhưng Ngài chẳng coi kẻ có tội là vô tội.

Đức Giê-hô-va bước đi trong gió lốc và bão tố,

Đám mây là bụi dưới chân Ngài.

4 Ngài quở biển và khiến nó phải khô đi,

Ngài làm cạn mọi sông ngòi.

Ba-san và Cạt-mên đều khô héo,

Rừng hoa Li-ban cũng phải úa tàn.

5 Do Chúa, núi non rung chuyển,

Các ngọn đồi đều tan rã;

Trước mặt Ngài, quả đất và thế giới

Cùng toàn thể cư dân trên đất đều dậy lên.

6 Ai có thể đứng được trước cơn thịnh nộ của Ngài?

Ai có thể chịu nổi sự nóng giận của Ngài?

Cơn giận của Ngài tuôn ra như lửa,

Các tảng đá phải vỡ ra bởi Ngài.

7 Đức Giê-hô-va thật tốt lành,

Là thành lũy trong ngày hoạn nạn;

Ngài biết những ai ẩn náu nơi Ngài.

8 Nhưng Ngài dùng nước lụt tràn ngập

Để tận diệt chỗ ở của nó,

Và truy đuổi kẻ thù của Ngài vào bóng tối.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời không thường tức giận, nhưng Ngài đòi hỏi rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm về những tội lỗi của mình và Ngài trừng phạt tội lỗi. Nếu cơn giận và sự báo thù của Đức Chúa Trời từ trời xuống đất và biển, thì không thứ gì, núi, đồi hoặc đất, hoặc bất cứ thứ gì trên đó có thể chịu đựng được (c. 1-5). Lúc này, cơn giận của Đức Chúa Trời nhắm vào Ni-ni-ve. Ni-ni-ve bây giờ sẽ hoàn toàn bị hủy diệt trước Đức Chúa Trời. Dầu vậy, những người tìm kiếm nơi ẩn náu trong Đức Chúa Trời sẽ kinh nghiệm sự tốt lành của Ngài. Điều này là bởi vì chính Chúa đã phán hứa là nơi ẩn náu của họ (c. 6-8).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

3 Đức Chúa Trời chậm giận, không phải bởi vì Ngài yếu đuối, nhưng bởi vì sự kiên nhẫn và sự chịu đựng không thể đo lường được, là những phẩm chất chỉ có Đấng Chúa Tể mạnh nhất mới có. Tuy vậy, những kẻ không quay trở lại với Đức Chúa Trời sẽ bị trừng phạt cho đến cùng. Bây giờ là lúc phải quay trở lại và ăn năn.

6-8 Đức Chúa Trời trở thành đồn lũy cho những người đến với Ngài tìm nơi ẩn náu. Cho dù họ là một người Ni-ni-ve hay là một người Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời giúp đỡ và bảo vệ họ. Dầu vậy, Ngài sẽ trừng phạt những kẻ làm ngơ trước những sự cảnh báo của Ngài và tin cậy nơi sức riêng của họ, bằng cách bỏ họ đời đời. Đức Chúa Jêsus cuối cùng đã làm thành lời này bằng cách đánh bại các quyền lực của tội lỗi và sự chết. Chúng ta hãy sống mỗi ngày trong nơi ẩn náu và đồn lũy của Chúa.

Tham khảo

1:4-5 Quở biển…khô đi…sông ngòi nhớ lại cuộc Xuất Hành khỏi Ai Cập (Xuất Ai Cập Ký 14) và công cuộc chinh phục Ca-na-an (Giô-suê 3-4). Ba-san nổi tiếng vì những đồng cỏ màu mỡ của nó. Cạt-mên cũng được biết đến vì vẻ đẹp và đồng quê nhiều trái cây của nó. Li-băng được chú ý vì những cánh rừng của nó. Núi và đồi là biểu tượng của sự lâu bền, nhưng chính chúng cũng không đứng nổi trước Đức Chúa Trời.

1:8 Một sự tương phản đầy ấn tượng đối với to câu 7. Giống như nước lụt tràn ngập, sự phán xét của Đức Chúa Trời là không chống lại được. Ni-ni-ve phải bị tiêu diệt như bởi một cơn nước lụt (xem 2:6, 8). tận diệt…bóng tối. Sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ kết thúc bằng sự chết và sự xa cách đời đời khỏi Ngài.

Cầu nguyện: Chúa ôi, Ngài là Đấng yêu thương chúng con tới mức ghen tương, xin hãy giúp chúng con sống trong nơi ẩn náu của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lu-ca 9-12

Bình Luận:

You may also like