Browsing: ẩn náu

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đức Chúa Trời muốn một sự phán xử công bằng, đồng thời cũng không muốn thẩm quyền cai trị được sử dụng bằng những cách thiếu lòng thương xót. Điều này được chứng minh bởi thực tiễn là Đức Chúa Trời đã ra lệnh một cách chạy trốn và lập ra vai trò của những người làm chứng trong phân đoạn Kinh Thánh này.