Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Sự Thịnh Vượng Của Kẻ Ác

Ngày 24 – Sự Thịnh Vượng Của Kẻ Ác

by SU Việt Nam
30 đọc

Vị thi sĩ biết rằng Đức Chúa Trời ban phước cho những người có tấm lòng trong sạch, nhưng ông gần như vấp ngã khi ông thấy thực tế kẻ ác trở nên thịnh vượng.

Thi Thiên 73:1-16

1 Đức Chúa Trời thật tốt lành đối với Y-sơ-ra-ên,

Tức là những người có lòng trong sạch.

2 Còn về phần con, chân con gần vấp ngã,

Suýt chút nữa bước con bị trượt.

3 Vì khi con thấy sự thịnh vượng của kẻ ác

Thì ganh ghét kẻ kiêu ngạo.

4 Vì chúng chẳng bị đau đớn khi chết;

Thân thể chúng vẫn mập mạnh.

5 Chúng chẳng gặp rối ren như những người khác,

Cũng không bị tai họa như người đời.

6 Vì thế, sự kiêu ngạo làm cái kiềng nơi cổ chúng;

Bạo ngược bao phủ chúng như áo quần.

7 Mắt chúng lộ ra trong mỡ;

Lòng chúng đầy những ý tưởng điên rồ.

8 Chúng chế giễu, nói những lời độc ác và đe dọa

Chúng nói cách kiêu kỳ.

9 Miệng thì nói hành thiên thượng

Còn lưỡi lại vu cáo thế gian.

10 Vì cớ ấy dân Ngài nghiêng về phía chúng,

Và họ uống cạn chén nước của chúng.

11 Chúng nói: “Làm sao Đức Chúa Trời biết được?

Đấng Chí Cao có tri thức sao?”

12 Kìa, kẻ ác bình an vô sự luôn luôn;

Của cải chúng cứ gia tăng mãi.

13 Con đã giữ lòng con tinh sạch là vô ích

Và rửa tay con trong sự vô tội là luống công.

14 Vì hằng ngày con phải chịu gian nan,

Mỗi buổi sáng con bị sửa phạt.

15 Nếu con có nói rằng: “Ta sẽ nói như thế”

Thì con đã phạm tội bất trung với dòng dõi con cái Chúa.

16 Khi con suy ngẫm để hiểu rõ điều ấy

Thì con cảm thấy cực nhọc phiền lòng.

Suy ngẫm và hiểu

Khi thấy kẻ ác trở nên ngày càng thịnh vượng và được tôn kính, vị thi sĩ bắt đầu nghi ngờ trong lòng và đức tin của ông nơi Đức Chúa Trời bị rúng động. Thực sự kẻ ác đang được thịnh vượng, và thời gian trôi qua, chúng càng trở nên thịnh vượng hơn. Đối với vị thi sĩ, người cố gắng sống một cách trung thực và trung tín qua sự kính sợ Đức Chúa Trời, thực tiễn đầy nghịch lý như vậy giống như sự chịu khổ và sự trừng phạt đối với ông. Vì thế, ông kêu khóc với Đức Chúa Trời rằng ông không thể hiểu được thực tế đó (c. 1-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

1 Đức Chúa Trời ban phước cho những người có tấm lòng trong sạch. Cho dù dường như sự thật thì ngược lại, hãy đừng chối bỏ rằng Đức Chúa Trời yêu thích những tấm lòng trong sạch, chứ không phải sự gian ác.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

13-16 Vị thi sĩ sống một cách công bình, nhưng khi khó khăn xảy đến với ông, ông đã ghen tị với sự thịnh vượng của kẻ ác. Dầu vậy, ông kháng cự những cám dỗ của kẻ ác và tiếp tục trong đường lối của Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng. Đức tin không đến khi mọi thứ được giải quyết; nó bắt đầu khi chúng ta trông đợi sự đáp lời của Đức Chúa Trời, thậm chí cả khi chúng ta không tìm được ý nghĩa nào từ hoàn cảnh của chúng ta hoặc nhìn thấy một con đường tiến về phía trước.

Tham khảo

73:1-3 Đức Chúa Trời tốt lành đối với Y-sơ-ra-ên, nhưng dường như có những người kiêu ngạo vui hưởng sự thịnh vượng.

73:4-12 Phần này mô tả đời sống rõ ràng sự vô tư của kẻ ác kiêu ngạo của câu 3. Câu 12 tổng kết toàn bộ phần này.

73:16-17 Sự xung đột bên trong trở nên tồi tệ hơn bởi mệt mỏi biết bao khi không hiểu điều này: dường như không thể được. Nhưng khi người hát đến đền thờ của Đức Chúa Trời, nơi dân sự của Đức Chúa Trời tụ tập để thờ phượng, cuối cùng ông đã thấy sự thật.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con không đánh mất hoàn toàn đức tin của chúng con nơi Ngài, khi đức tin của chúng con bị rúng động vào những lúc khó khăn hoặc khó hiểu.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Mác 9-12

Bình Luận:

You may also like