Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Đời Sống Của Dân Thánh (2)

Ngày 05 – Đời Sống Của Dân Thánh (2)

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn ngày hôm nay trình bày về đời sống thánh khiết mà Đức Chúa Trời mong muốn, qua cách của những việc như, cấm việc giao phối khác loài và những tập tục ngoại giáo, việc yêu thương những người kiều ngụ, sự công bình trong các công việc thương mại hoặc ở tòa án, và sự tôn kính đối với những người cao tuổi.

Lê-vi Ký 19:19-37 

19 Các con phải giữ các mệnh lệnh của Ta. Đừng để loài vật khác giống phủ lẫn nhau; đừng gieo hai thứ hạt giống trong ruộng và đừng mặc áo quần dệt bằng hai loại chỉ khác nhau.

20 Nếu một người đàn ông ăn nằm với một nữ nô lệ đã hứa gả cho một người đàn ông khác nhưng chưa được chuộc ra hoặc chưa được trả tự do, thì cả hai đều sẽ bị phạt nhưng không bị tử hình vì nữ nô lệ đó chưa được trả tự do. 21 Tuy nhiên, người đàn ông phải đem một con chiên đực đến trước cửa Lều Hội Kiến, dâng lên Đức Giê-hô-va làm tế lễ chuộc lỗi. 22 Thầy tế lễ sẽ dâng con chiên đực làm tế lễ chuộc lỗi cho người đã phạm trước mặt Đức Giê-hô-va và tội mà người đó phạm sẽ được tha. 23 Khi các con vào đất hứa và trồng các thứ cây ăn trái, thì hãy kể các trái đó như trái cấm. Các con phải xem đó là trái cấm và không được ăn trong ba năm. 24 Nhưng đến năm thứ tư các trái cây đó sẽ được thánh hóa, làm lễ vật tôn vinh Đức Giê-hô-va. 25 Đến năm thứ năm các con vẫn còn được ăn trái cây đó. Nếu các con giữ lời Ta dạy, hoa lợi sẽ gia tăng cho các con. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con. 26 Các con không được ăn thịt còn máu. Không được hành nghề bói toán hay ma thuật. 27 Đừng xén tóc vòng quanh đầu và đừng tỉa râu. 28 Đừng vì người chết mà cắt da thịt hay xăm vẽ trên thân thể bất cứ hình ảnh nào. Ta là Đức Giê-hô-va. 29 Đừng làm nhục con gái mà bắt nó làm gái mại dâm trong các đền miếu, khiến cho cả xứ rơi vào dâm loạn và đầy dẫy sự đồi bại. 30 Các con phải giữ các ngày sa-bát và tôn kính đền thánh của Ta. Ta là Đức Giê-hô-va.

31 Các con không được đến với bọn đồng bóng hay thầy bói; không được cầu hỏi chúng mà trở thành ô uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con. 32 Các con phải đứng dậy trước mặt người tóc bạc, tôn kính người già cả và kính sợ Đức Chúa Trời của các con. Ta là Đức Giê-hô-va. 33 Khi có ngoại kiều cư ngụ trong xứ các con thì đừng ức hiếp họ. 34 Ngoại kiều cư ngụ giữa các con phải được xem như người bản địa; các con phải thương yêu họ như chính mình, vì các con đã từng là kiều dân trong xứ Ai Cập. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con. 35 Các con không được làm điều bất nghĩa trong khi xét xử cũng như khi cân đo, đong đếm. 36 Các con phải dùng cân chính xác, trái cân chính xác, ê-pha và hin chính xác. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, Đấng đã đem các con ra khỏi Ai Cập. 37 Vậy các con phải tuân giữ và thực hành tất cả các luật lệ và mệnh lệnh của Ta. Ta là Đức Giê-hô-va.’”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã cấm bất cứ việc gì thay đổi hoặc hủy hoại trật tự của sự sáng tạo, như việc các con vật khác giống phủ (giao phối) với nhau. Sau đó Ngài truyền lệnh cho dân sự không được ăn trái của một cây trong ba năm, sau khi cây được trồng, tiếp đến trong năm thứ tư dâng trái của cây làm một tế lễ cho Đức Chúa Trời. Luật này được đưa ra để dân sự nhận biết chủ quyền của Đức Chúa Trời đối với muôn loài (c.19-25). Qua việc phán truyền liên tục về những việc dân sự không được phép làm theo một cái nhìn tiêu cực, và những việc họ cần phải làm từ một cách nhìn tích cực, Đức Chúa Trời bày tỏ rằng động cơ của Ngài cứu dân Y-sơ-ra-ên không chỉ là một sự giải cứu thông thường, nhưng là một sự mời gọi đến sự thánh khiết (c.26-37).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.19, 26-28 Đức Chúa Trời nghiêm cấm sự phủ lẫn nhau của các con vật khác giống, tạo ra những con lai. Chủ định phía sau việc này là để có thể không chỉ tuân giữ trật tự sáng tạo của Đức Chúa Trời, nhưng cũng từ một cách nhìn thuộc linh, để tượng trưng trong mọi cách dân Y-sơ-ra-ên được phân biệt là dân sự của Đức Chúa Trời, những người được tạo dựng nên theo hình ảnh của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.33-36 Sự thánh khiết được bày tỏ như là sự theo đuổi sự công bằng, công lý và sự công chính trong các lĩnh vực của xã hội, về mặt luật pháp và kinh tế. Một cách cụ thể hơn, thay vì cố sống bằng cách ép buộc những người khác phải thực hiện một sự hy sinh, sự thánh khiết đòi hỏi những quả cân và cái cân công bằng để người giàu và người nghèo, tất cả có thể sống hạnh phúc trong sự thống nhất.

Tham khảo

19:19 Hai loại con vật nuôi ở nhà khác loài không được cho lai giống, và hai loại vải không được may với nhau. Sự thánh khiết theo nghi lễ đòi hỏi các vật phải ở tình trạng tốt của chúng, cũng giống như Y-sơ-ra-ên phải tuân giữ sự biệt riêng của nó khỏi các dân tộc khác (20:22-26).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con không phân biệt đối xử, cho dù chúng con sống như những người được biệt riêng ra khỏi thế giới này, và trở nên những người thánh khiết, những người yêu thương.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ha-ba-cúc 1-3

Bình Luận:

You may also like