Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Sự Ghê Tởm Sẽ Bị Mửa Ra

Ngày 03 – Sự Ghê Tởm Sẽ Bị Mửa Ra

by SU Việt Nam
30 đọc

Những người trở nên ô uế qua việc vi phạm luật pháp và làm những việc sai trái sẽ bị rủa sả. Bởi vì đất cũng như người đã bị làm cho ô uế, đất sẽ mửa những người vi phạm ra và họ sẽ bị truất khỏi dân sự.

Lê-vi Ký 18:19-30 

19 Đừng quan hệ tình dục với người đàn bà đang ô uế lúc kinh nguyệt. 20 Không được giao hợp với vợ người lân cận để mình khỏi bị ô uế.

21 Không được đem con cái mình dâng cho thần Mo-lóc, vì làm như thế là xúc phạm đến danh Đức Chúa Trời mình. Ta là Đức Giê-hô-va.

22 Đừng nằm với một người đàn ông như nằm với người đàn bà; đó là điều đáng ghê tởm. 23 Đừng giao hợp với thú vật nào để mình khỏi bị ô uế vì nó; đàn bà cũng không được buông mình giao hợp với thú vật; đó là một điều đáng kinh tởm.

24 Các con đừng làm cho mình trở nên ô uế bởi các việc đó, vì bởi chính các việc đó mà các dân tộc kia đã bị ô uế và sắp bị Ta đuổi khỏi các con. 25 Đất đã bị ô uế. Ta đã trừng phạt nó vì tội ác nó, và đất đã mửa dân nó ra. 26 Còn các con, dù là dân trong xứ hay ngoại kiều đang sống giữa các con, đều phải tuân giữ luật pháp và mệnh lệnh của Ta, đừng làm bất cứ việc nào trong những việc đáng ghê tởm đó. 27 Chính những người sống trên đất nầy trước các con đã làm những việc đáng ghê tởm đó mà đất đã trở nên ô uế. 28 Vậy, đừng làm cho đất trở thành ô uế; nếu không, đất cũng sẽ mửa các con ra như đã mửa dân tộc từng sống ở đó trước các con. 29 Người nào làm một trong những điều đáng ghê tởm ấy sẽ bị trục xuất khỏi dân chúng. 30 Vậy, các con phải tuân giữ điều Ta phán dạy, không được theo các thói tục ghê tởm mà dân chúng sống ở đó trước các con đã làm, và đừng để các thói tục đó làm cho các con ô uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con.”

Suy ngẫm và hiểu

Những người Ca-na-an đã bị đuổi ra khỏi đất của họ bởi vì họ đã làm cho xứ bị ô uế qua tội lỗi về tình dục và đất đã mửa họ ra bởi hậu quả của việc này. Nếu dân Y-sơ-ra-ên cũng vi phạm những việc làm tương tự trong đất Ca-na-an, đất cũng không có sự lựa chọn nào khác, ngoài việc mửa họ ra. Do vậy, họ phải tin rằng việc tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời là cách duy nhất để có được và duy trì được sự sống, và vì vậy đảm bảo được sự thánh sạch của tình dục cho đến cuối cùng (c.19-30).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.21, 30 Đức Chúa Trời không muốn chúng ta làm ô uế mình. Ngài đã cấm một số cách thức và tập tục nhất định ở Ca-na-an, bởi vì chúng là những việc gớm ghiếc khiến người ta nên ô uế. Hãy đừng quên rằng khi là một người trong dân sự của Đức Chúa Trời, hành động khiến chúng ta bị ô uế cũng là một hành động coi thường danh của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.24-30 Tình dục tội lỗi dẫm lên những bước chân của  những người ở Ca-na-an bị ô uế. Đức Chúa Trời sẽ không thừa nhận những người làm những việc như vậy, và thậm chí đất đó cũng coi những người này là gớm ghiếc và mửa họ ra. Đất Ca-na-an sẽ trở nên một xứ để yên nghỉ, nơi “sữa và mật ong tuôn trào” chỉ đối với những người vâng theo những mạng lệnh của Đức Chúa Trời; những người xem thường danh và sự tôn vinh Đức Chúa Trời, Chúa của Giao ước, qua việc đi theo những tập tục ghê tởm, sẽ không thể đứng được trong đất đó.

Tham khảo

18:19 Sách Lê-vi Ký không cung cấp sự giải thích nào về luật này. Không giống hầu hết các luật khác về tình dục trong chương này, như những luật về tội ngoại tình hoặc tội đồng tính luyến ái, luật này không được lặp lại ở trong Tân Ước. Theo cách nhìn của 15:19-24, mối quan tâm này là có thể sự ô uế theo nghi thức của người nam.

18:20 Việc nghiêm cấm này tiếp theo mạng lệnh thứ bảy (Xuất Ai Cập Ký 20:14) và được áp dụng rộng rãi. khiến con bị ô uế với cô ấy. Cho dù không phải tất cả mọi sự ô uế đều là tội lỗi, tất cả tội lỗi khiến một người bị ô uế.

Cầu nguyện: Nếu có bất kỳ suy nghĩ hoặc thói quen nào trong chúng con, những điều gớm ghiếc và đáng ghét trong mắt Ngài, Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con từ bỏ chúng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Mi-chê 5-7

Bình Luận:

You may also like