Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Xin Hãy Đáp Lời Con Theo Sự Thành Tín Giải Cứu Của Ngài

Ngày 20 – Xin Hãy Đáp Lời Con Theo Sự Thành Tín Giải Cứu Của Ngài

by SU Việt Nam
30 đọc

Trên đời này, không thể tìm thấy ai sẽ an ủi ông hoặc thương xót ông, vị thi sĩ đã xưng nhận rằng Đấng duy nhất ông có thể  nương cậy thực sự là Đức Chúa Trời.

Thi Thiên 69:13-21

 13 Nhưng Đức Giê-hô-va ôi! Nhờ dịp tiện nầy mà con cầu nguyện cùng Ngài.

Đức Chúa Trời ôi! Theo sự thương xót lớn lao của Chúa và theo chân lý cứu rỗi của Ngài,

Xin đáp lời con.

14 Xin cứu con khỏi vũng bùn,

Đừng để con lún sâu trong đó.

Nguyện con được giải thoát khỏi những kẻ ghét con

Và khỏi dòng nước sâu.

15 Nguyện dòng nước không cuốn trôi con,

Vực thẳm không nuốt lấy con,

Hầm sâu không khép miệng chôn con trong đó.

16 Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy đáp lời con vì sự nhân từ Ngài là tốt lành;

Tùy lòng thương xót dư dật của Ngài, xin quay lại cùng con.

17 Xin Chúa đừng ẩn mặt cùng đầy tớ Chúa,

Vì con đang gặp gian truân;

Xin mau mau đáp lời con.

18 Cầu xin Chúa đến gần linh hồn con và cứu chuộc con,

Vì cớ kẻ thù của con, xin giải cứu con.

19 Chúa biết nỗi sỉ nhục,

Hổ thẹn và nhuốc nhơ của con;

Các kẻ thù của con đều ở trước mặt Chúa.

20 Lòng con tan nát vì bị sỉ nhục,

Và con thật khốn khổ.

Con trông sự cảm thông mà chẳng thấy,

Con tìm người an ủi mà chẳng gặp.

21 Chúng lấy mật đắng làm thức ăn cho con.

Và cho con uống giấm khi khát nước.

Suy ngẫm và hiểu

Trong lúc cực kỳ khốn khổ, vị thi sĩ đã tìm kiếm ơn và sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Vì ông cảm thấy mối đe dọa tới mạng sống mình sắp xảy ra, nên ông đã kêu cầu thậm chí còn sốt sắng hơn nữa với Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện. Tuy nhiên, sự giải cứu mà ông hy vọng đã không đến ngay. Khi Đức Chúa Trời im lặng, vị thi sĩ nhìn quanh để xem liệu có thể có, cách tình cờ nào đó, ai đó sẽ cứu giúp ông. Nhưng không hề có sự an ủi và trợ giúp nào, ông chỉ nhận được sự chế nhạo và bị phớt lờ. Vì điều này, trong nỗi nhục nhã, vị thi sĩ lại nhìn lên Đức Chúa Trời. Ông xưng nhận nỗi gian truân của ông với Đức Chúa Trời và trông đợi Ngài làm nó nhẹ bớt (c.13-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.19-21 Đức Chúa Trời biết chúng ta bị sỉ nhục như thế nào, sự hổ thẹn, và nỗi sỉ nhục của chúng ta. Ngài cũng không chỉ biết rõ chúng ta cô đơn, sợ hãi và khốn khổ đến mức nào, mà còn dự phần với chúng ta trong sự khốn khổ đó. Vì thế, chỉ Chúa mới có thể thực sự an ủi chúng ta và ban cho chúng ta sự chữa lành.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13 Mặc dù nỗi cô đơn và sự gian truân của ông càng trở nên lớn hơn, trong khi sự trông đợi của ông càng lâu hơn, nhưng vị thi sĩ tin rằng khi đủ những đêm của tai họa đã trôi qua dưới mắt Chúa, Đức Chúa Trời sẽ chứng minh vị thi sĩ vô tội qua tình yêu thương lạ lùng và qua chân lý của Ngài. Đức Chúa Trời luôn đáp lời khi chúng ta cầu nguyện bằng sự chân thành và tin tưởng nơi Ngài. Do vậy, hãy phó thác thời điểm và đường lối cho Đức Chúa Trời.

Tham khảo

69:21 chúng cho con uống dấm khi con khát nước. Giăng 19:28-29 dùng những từ này trong mối liên hệ với một trong những lời cuối cùng của Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá. Giấm chua là thức uống rẻ tiền mà quân lính dùng để giải khát (Tiếp tục trong phần tham khảo 2).

Nhưng Đức Chúa Jêsus cảm thấy bị Đức Chúa Trời lìa bỏ (Mác 15:34), và cơn khát của Ngài hẳn phải còn khủng khiếp hơn nhiều so với bất kỳ điều gì mà đồ uống này dành cho. Khi Đức Chúa Jêsus nhận đồ uống đó, Ngài kéo dài thêm sự sống mình được một chút (và nỗi thống khổ của Ngài), và có lẽ đủ làm ướt môi Ngài để cuối cùng kêu lên: “Mọi việc đã hoàn tất!” (Giăng 19:30).

Cầu nguyện: Thưa Chúa, vì Ngài biết rõ nhất tấm lòng và hoàn cảnh của con, xin hãy cứu chúng con khỏi hoạn nạn và xin hãy an ủi chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Đa-ni-ên 7-9

Bình Luận:

You may also like