Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Hãy Tự Hào Về Sự Yếu Đuối Của Bạn

Ngày 15 – Hãy Tự Hào Về Sự Yếu Đuối Của Bạn

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô biết rằng thật ngu dại khi tự hào về bản thân, nhưng ông tự hào về những kinh nghiệm của mình để phá hủy những sự tự hào giả của địch thủ của ông.

II Cô-rinh-tô 11:16-33

16 Tôi nhắc lại, đừng ai nghĩ tôi là kẻ điên rồ; nhưng nếu anh em đã nghĩ vậy thì hãy chấp nhận tôi như kẻ điên rồ, để tôi cũng được tự hào đôi chút. 17 Điều tôi đang nói không phải là những gì Chúa muốn tôi nói, nhưng nói như một kẻ điên rồ đầy tin tưởng tự hào. 18 Vì có nhiều kẻ tự hào theo lối xác thịt thì tôi cũng sẽ tự hào. 19 Vì anh em cho mình là những người khôn ngoan, lại vui lòng chịu đựng những kẻ điên rồ. 20 Phải, anh em thường chịu đựng nếu người ta bắt anh em làm nô lệ, ăn nuốt anh em, tước đoạt anh em, khinh dể hay tát vào mặt anh em. 21 Tôi lấy làm xấu hổ mà nói rằng chúng tôi đã tỏ ra nhu nhược trong việc nầy. Nhưng bất cứ người nào dám tự hào về điều gì, thì nói như một người điên, tôi cũng dám tự hào về điều đó.

22 Họ là người Hê-bơ-rơ chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Y-sơ-ra-ên chăng? Tôi cũng thế. Họ là dòng dõi Áp-ra-ham chăng? Tôi cũng vậy. 23 Họ là những đầy tớ của Đấng Christ chăng? — Tôi nói như một người điên — tôi còn hơn họ nữa! Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù tội nhiều hơn, đòn vọt vô kể, nhiều lần suýt bỏ mạng. 24 Năm lần bị người Do Thái đánh bằng roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; 25 ba lần bị đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu, một đêm một ngày trôi giạt trên biển. 26 Trong nhiều cuộc hành trình, gặp nguy hiểm trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong thành phố, nguy ngoài hoang mạc, nguy trên biển cả, nguy với những kẻ giả danh anh em, 27 chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói chịu khát, bao lần nhịn ăn, chịu rét mướt, trần truồng. 28 Chưa kể những việc khác, hằng ngày tôi phải lo lắng về tất cả các Hội Thánh. 29 Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà lòng tôi chẳng như nung như đốt sao?

30 Nếu phải tự hào, tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi. 31 Đức Chúa Trời, Cha của Chúa là Đức Chúa Jêsus, là Đấng đáng ca ngợi đời đời, biết rằng tôi không nói dối. 32 Tại Đa-mách, viên tổng đốc thuộc quyền vua A-rê-ta cho canh giữ thành Đa-mách để bắt tôi. 33 Nhưng tôi đã được dòng xuống trong một cái thúng, từ một cửa sổ dọc tường thành, và tôi đã thoát khỏi tay ông ta.

Suy ngẫm và hiểu

Mặc dù thật ngu dại khi tự hào theo xác thịt, nhưng trong chốc lát, Phao-lô phơi bày ra “lối nói của kẻ ngu dại” vì lợi ích của những người tin, những người đã bị lừa dối bởi cách hãnh diện như thế. Việc diễn tả rằng “họ khôn ngoan quá nên có thể dung chịu tốt sự tự hào như thế”, thực sự là một sự nhạo báng ngu dại của những người nghiêng về phía các sứ đồ giả, những người cố nuôi dưỡng họ và sử dụng họ như những nô lệ (c.16-20). Trên thực tế, không có lý do nào khiến thậm chí chỉ bằng việc nhìn vào danh tính người Do Thái của ông hoặc phẩm cách của việc chịu khổ mà ông phải chịu, Phao-lô có thể được xem không phải là sứ đồ giả. Tuy nhiên, đối với những người tốt trong Hội Thánh, Phao-lô quyết chỉ tự hào về sự yếu đuối của mình (c.21-33).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.18, 21-22 Phao-lô có tất cả những phẩm chất cần thiết để tự hào theo xác thịt, đúng như các sứ đồ giả, những người hãnh diện về nguồn gốc sự kế thừa của họ. Tuy nhiên, ông đã không phô trương về những điều này vì chúng chẳng có mối quan hệ gì đến việc trở thành người của Đức Chúa Trời. Vì có khả năng là chúng ta chỉ có thể sống chìm ngập trong một nền văn hóa Cơ Đốc thoải mái và quen thuộc, chứ thực ra không phải là những Cơ Đốc nhân, hãy suy ngẫm một cách chân thực về đức tin của mình.

C.30-33 Phao-lô tự hào về sự yếu đuối của ông. Thậm chí ông còn yếu đuối đến mức ông chỉ thoát được trong một cái thúng trong khi giảng Phúc Âm ở Đa-mách. Tuy nhiên, sự yếu đuối này được dùng để bày tỏ quyền năng của Chúa, và vì thế trở thành niềm tự hào lớn nhất của Phao-lô.

Tham khảo

11:20-21a tát vào mặt anh em. Một sự đề cập đến các kẻ đối địch người Do Thái xúc phạm đến những người ngoại Cô-rinh-tô, có lẽ theo nghĩa đen là tát họ (xem Giăng 18:22; Công Vụ Các Sứ Đồ 23:2). Tất cả năm hành động này được liệt kê trong 11:20 là những dấu hiệu của một thái độ ngạo mạn về phía những lãnh đạo giả này.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con không cảm thấy xấu hổ về sự yếu đuối của mình, nhưng thay vì thế nương cậy Ngài vì những yếu đuối này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 37-39

Bình Luận:

You may also like