Home Quốc Tế Hơn 3500 Người Tị Nạn Hồi Giáo Được Báp-tem Tại Đức

Hơn 3500 Người Tị Nạn Hồi Giáo Được Báp-tem Tại Đức

by ChristianPost
30 đọc

Hơn 3500 người tị nạn Hồi giáo đã quay về với Chúa và được làm báp-tem tại Đức chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây.

Báo cáo của các hội thánh cho thấy rất nhiều người tị nạn được làm báp-tem đã tìm thấy Chúa từ khi còn ở quê nhà Syria hay Iraq, đặc biệt là Iran, nhưng sống trong sợ hãi vì đe doạ bắt bớ nên che giấu đức tin từ lâu.

Ngay khi tìm được nơi ở an toàn ở Đức, những tấm lòng này đã có thể rộng mở bày tỏ về đức tin nơi Đấng Christ và được các hội thánh tiếp nhận, làm báp-tem.

Hơn 20 nhà thờ tại Đức đã tham gia vào cuộc khảo sát của một tổ chức truyền giáo, kết quả cho thấy phần lớn những người được làm báp-tem là người Hồi giáo đến từ Iran, Iraq và Syria.

Có hơn 2500 người được làm báp-tem tại các hội thánh tự do và hơn 1000 người tại các hội thánh trưởng lão. Hơn 850 người tại hội thánh Lutheran và 700 tại các hội thánh Baptist và Brethren.

Trong số này, ít nhất 1000 người được báp-tem từ nằm 2014.

1

Các mục sư địa phương hoàn toàn tin rằng những con số ở trên có thể tin tưởng được, loại trừ khả năng những người Hồi giáo mang chủ nghĩa lợi dụng để có được sự thuận lợi trong việc tìm kiếm tị nạn.

Riêng tại hội thánh Lutheran ở Wurttemberg, 300 người Hồi giáo được báp-tem trong đức tin Cơ Đốc. Nhà thờ Tin Lành Westphalia cũng ghi nhận 200 người tị nạn được báp-tem trong 3 năm trở lại, rất nhiều người đến từ Iran. Hội thánh Lutheran ở miền bắc nước Đức cũng ghi nhận “vài trăm” trường hợp báp-tem.

Có nhiều người đã liên hệ với các hội thánh tư gia từ khi họ còn ở quê nhà. Nhiều hội thánh đã chỉ định mục sư để làm việc với những người tị nạn Iran ngay khi họ tìm đến.

Hội thánh ở Hesse và Nassau ghi nhận 200 trường hợp báp-tem từ 2015: “Đây không phải là hiện tượng lớn, nhưng nó đang xảy ra”.

Không có trường hợp nào được làm báp-tem “qua loa”, tất cả mọi người đều phải trải qua quá trình học tập và thử thách đức tin, động cơ tìm đến đức tin, tuy nhiên đây cũng không phải là một quá trình khắt khe như một cuộc điều tra.

Bình Luận:

You may also like