Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Những Tôi Tớ Của Giao Ước Mới

Ngày 04 – Những Tôi Tớ Của Giao Ước Mới

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô đối chiếu chức vụ giao ước cũ của Môi-se với vinh quang của chức vụ giao ước mới của Thánh Linh.

II Cô-rinh-tô 3:1-18 

1 Có phải chúng tôi lại bắt đầu tự đề cao mình không? Hay như một số người khác, chúng tôi cần có thư giới thiệu với anh em, hoặc thư của anh em giới thiệu chúng tôi chăng? 2 Chính anh em là thư giới thiệu của chúng tôi, được viết trong lòng chúng tôi, được mọi người biết và đọc. 3 Thật rõ ràng anh em là bức thư của Đấng Christ, được viết bởi chức vụ của chúng tôi, không phải viết bằng mực mà bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống; không phải viết trên những bảng đá mà trên những bảng lòng của con người. 4 Nhờ Đấng Christ, chúng tôi tin chắc như vậy đối với Đức Chúa Trời. 5 Không phải chúng tôi có tài năng để nghĩ rằng mình có thể làm được gì, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. 6 Chính Ngài đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới, không phải giao ước bằng chữ viết, mà là giao ước trong Thánh Linh, vì văn tự đem lại sự chết, nhưng Thánh Linh ban cho sự sống. 7 Vì, nếu chức vụ đem đến sự chết, được khắc chữ trên những bảng đá mà còn đến trong vinh quang, khiến con dân Y-sơ-ra-ên không thể nhìn mặt Môi-se được, vì ánh hào quang trên mặt ông, dù là hào quang chóng qua, 8 thì chức vụ của Thánh Linh lại không đến trong vinh quang bội phần hơn sao? 9 Vì nếu chức vụ đem đến sự kết án mà còn được vinh quang, thì chức vụ đem đến sự công chính lại càng vinh quang hơn dường nào! 10 Thật vậy, trong trường hợp nầy, điều đã từng được vinh quang sẽ không còn vinh quang gì nữa trước sự vinh quang vượt trội nầy. 11 Vì nếu điều chóng qua còn có được vinh quang thì điều trường tồn lại càng được vinh quang hơn dường nào!

12 Vì có niềm hi vọng như vậy, nên chúng tôi rất dạn dĩ, 13 không giống như Môi-se, lấy màn che mặt mình để con dân Y-sơ-ra-ên không thấy sự kết thúc của hào quang chóng tàn. 14 Nhưng lòng họ vẫn cứng cỏi, vì cho đến ngày nay, khi họ đọc Cựu Ước, bức màn ấy vẫn chưa cất khỏi họ; vì chỉ trong Đấng Christ, bức màn ấy mới được cất bỏ. 15 Thật vậy, cho đến ngày nay, mỗi khi nghe đọc sách Môi-se thì bức màn lại che phủ lòng họ. 16 Nhưng khi một người trở lại với Chúa, thì màn ấy được cất đi. 17 Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. 18 Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang; vì điều nầy đến từ Chúa là Thánh Linh.

Suy ngẫm và hiểu

Để bảo vệ chức sứ đồ của mình khỏi những kẻ chỉ trích, Phao-lô đưa ra những đời sống được thay đổi của người Cô-rinh-tô là bằng chứng rằng Đức Thánh Linh đang hành động qua ông. Ngược lại với giao ước cũ, điều kết án người ta qua luật pháp, giao ước mới thực sự mang đến đức tin sống động qua công việc của Đức Thánh Linh. Phao-lô nhấn mạnh bản chất tạm thời của giao ước cũ so với giao ước mới là lâu dài. Nhưng đáng buồn thay, trong khi chức vụ của giao ước mới là trội hơn, thì đa số người Do Thái tiếp tục trong sự vô tín, vì một bức màn vẫn phủ trên tấm lòng của họ. Khi một người quay lại với Chúa, thì bức màn được cất đi bởi quyền năng của Đức Thánh Linh và vì thế được biến đổi theo hình ảnh của Đức Chúa Trời thông qua quá trình của sự nên thánh (c.1-18).

Đức Thánh Linh là Đấng như thế nào?

C.6 Đức Thánh Linh là Đấng ban sự sống cho tất cả những ai tin. Ngài cất bỏ bức màn che, thứ che khuất sự vinh quang của Đức Chúa Trời khỏi chúng ta, và cho phép chúng ta thấy sự vinh quang của Đức Chúa Jêsus Christ, hiện thân trong giao ước mới.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-9 Giao ước mới (Phúc Âm) được thiết lập thông qua Đức Thánh Linh, bày tỏ sự công chính và sự sống trong nơi tội lỗi và sự chết. Hãy tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để đời sống và chức vục của tôi có thể trở thành một công cụ của chức vụ sự sống và công chính.

Tham khảo   

3:2-3 bức thư của Đấng Christ. Gửi cho những đời sống được thay đổi của người Cô-rinh-tô, Đấng Christ đã chứng nhận chức sứ đồ thật của Phao-lô vì ông là người đã mang Phúc Âm đến cho họ (được chúng tôi rao ra). trên những bảng đá. Xem Xuất Ai Cập Ký 24:12; Phục Truyền Luật Lệ Ký 9:10. trên những bảng lòng của con người. Xem Ê-xê-chi-ên 11:19; 36:26).

3:7-9 Chức vụ của Môi-se được miêu tả là một chức vụ chết vì dân Y-sơ-ra-ên sẽ không tuân theo Luật Pháp (xem Xuất Ai Cập Ký 32:9; 34:9) và vì thế nhận sự kết án (II Cô-rinh-tô 3:9). Việc ban Luật Pháp được đi kèm với nhiều vinh quang đến nỗi dân Y-sơ-ra-ên không thể nhìn vào mặt của Môi-se. Xem Xuất Ai Cập Ký 34:29-35.

Cầu nguyện: Cha ôi, chúng con cầu nguyện để những bức màn che được cất bỏ khỏi những tấm lòng của người chưa tin qua chức vụ của Hội Thánh địa phương của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 1-3

Bình Luận:

You may also like