Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Sê-Ba Nổi Loạn, Giô-Áp Lạm Dụng Quyền Lực

Ngày 20 – Sê-Ba Nổi Loạn, Giô-Áp Lạm Dụng Quyền Lực

by SU Việt Nam
30 đọc

Sê-ba, một người Bên-gia-min, đã kích động người Y-sơ-ra-ên nổi loạn chống lại Đa-vít. Trong khi đó, khi mà người chỉ huy mới, A-ma-sa, không thể thực hiện nhiệm vụ của mình, Giô-áp đã bước đến và giết ông ấy.

2 Sa-mu-ên 20:1-13

1 Tình cờ, tại đó có một kẻ vô lại tên là Sê-ba, con của Biếc-ri, người Bên-gia-min. Hắn thổi kèn lên và kêu gọi:

“Chúng ta không có phần gì nơi Đa-vít,

Cũng chẳng hưởng gì nơi con của Gie-sê.

Anh em Y-sơ-ra-ên ơi, mỗi người hãy trở về nhà mình!”

2 Tất cả người Y-sơ-ra-ên bỏ Đa-vít mà theo Sê-ba, con của Biếc-ri. Nhưng người Giu-đa vẫn trung thành với vua, theo vua từ Giô-đanh đến Giê-ru-sa-lem. 3 Khi Đa-vít về đến cung điện tại Giê-ru-sa-lem thì bắt mười cung phi mà vua đã để lại giữ cung điện, cho họ vào trong một căn nhà có người canh giữ. Vua cấp dưỡng cho họ, nhưng không đi lại với họ nữa. Như vậy, họ bị giam giữ, sống như ở góa cho đến ngày chết. 4 Sau đó, vua nói với A-ma-sa: “Trong hạn ba ngày, hãy tập hợp cho ta những người Giu-đa, và chính ngươi cũng phải có mặt tại đây.” 5 A-ma-sa đi tập hợp người Giu-đa, nhưng chậm hơn thời hạn vua đã định. 6 Đa-vít nói với A-bi-sai: “Bây giờ, Sê-ba, con của Biếc-ri, còn nguy hại cho chúng ta hơn Áp-sa-lôm. Vậy, ngươi hãy đem các chiến sĩ của chúa ngươi đuổi theo Sê-ba, kẻo nó chiếm lấy các thành kiên cố và thoát khỏi chúng ta chăng.” 7 Bấy giờ, quân của Giô-áp, người Kê-rê-thít và người Phê-lê-thít cùng với các dũng sĩ, đều đi ra theo A-bi-sai. Họ ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, đuổi theo Sê-ba, con của Biếc-ri.

8 Khi họ đến tảng đá lớn ở Ga-ba-ôn, A-ma-sa đến gặp họ. Giô-áp mặc quân phục, ở ngoài có một thắt lưng với thanh gươm để trong bao, đeo nơi hông. Khi ông bước tới thì thanh gươm tuột ra khỏi vỏ. 9 Giô-áp nói với A-ma-sa: “Chào anh, anh có bình an không?” Rồi bàn tay phải của Giô-áp nắm lấy râu A-ma-sa để hôn người. 10 A-ma-sa không chú ý thanh gươm nơi tay kia của Giô-áp nên bị Giô-áp đâm một nhát vào bụng, ruột đổ xuống đất; ông chết tại chỗ, không cần đâm lại lần thứ hai.

Rồi Giô-áp và em là A-bi-sai đuổi theo Sê-ba, con của Biếc-ri. 11 Có một người trong các thuộc hạ của Giô-áp đứng gần xác A-ma-sa kêu gọi: “Ai chuộng Giô-áp và phò vua Đa-vít, hãy theo Giô-áp.” 12 Xác của A-ma-sa đẫm máu, nằm giữa đường cái. Người ấy thấy mọi người đều dừng lại bên xác của A-ma-sa nên kéo xác khỏi đường cái, đem để trong một cánh đồng, rồi lấy áo đắp lại. 13 Khi xác đã cất khỏi đường cái rồi, mọi người đều đi theo Giô-áp để truy đuổi Sê-ba, con của Biếc-ri.

Suy ngẫm và hiểu

Sự xung đột giữa các bộ tộc Y-sơ-ra-ên và bộ tộc Giu-đa cuối cùng đã dẫn đến một sự phản loạn khác. Sê-ba, một người Bên-gia-min, đã xúi giục người Y-sơ-ra-ên đi theo ông ta (c.1-2).

Đa-vít, người đã quay trở về Giê-ru-sa-lem, đã sửa ngay thẳng lại vấn đề các cung phi và chuẩn bị trấn áp đội quân phản loạn. Tuy nhiên, trong quá trình này, A-ma-sa đã trì hoãn vâng theo mệnh lệnh của Đa-vít, và đã bị Giô-áp giết chết. Đây là số phận của một người, người không xem xét sự cấp thiết của vua, nhưng thay vào đó sống theo kế hoạch của riêng mình. Những người giống như Sê-ba, người cố tình kích động một cuộc phiến loạn, là những kẻ hủy phá Vương quốc của Đức Chúa Trời, nhưng tương tự, những người trì hoãn trong sứ mạng họ nhận được, giống như A-ma-sa, cũng cản trở công việc của Đức Chúa Trời. Song còn có kẻ hủy phá khác ở đây – Giô-áp –  người quá tham vọng giết chết A-ma-sa để thỏa mãn sự tham lam của mình (c.3-13).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3 Đa-vít không xóa đi những dấu vết của sự sỉ nhục của ông bằng việc giết các cung phi, những người đã bị Áp-sa-lôm hãm hiếp, nhưng thay vào đó đã đưa họ đến một căn nhà biệt lập và cho phép họ sống ở đó như những góa phụ. Điều này có thể dường như lạnh lùng đối với chúng ta, nhưng những cung phi chắc hẳn đã coi đây là sự nhân từ lớn nhất mà nhà vua có thể ban cho.

C.6-13 Cũng giống như khi ông ta giết Áp-ne và Áp-sa-lôm, Giô-áp không do dự thậm chí trong giây lát khi loại bỏ A-ma-sa, người đứng trên con đường tham vọng của ông ta. Cho dù ông ta tuyên bố làm việc cho Đa-vít, Giô-áp là một người không hỏi về ý muốn của Đa-vít và chộp lấy tất cả mọi vinh quang cho bản thân. Ông ta chỉ trung thành làm việc, điều đảm bảo cho ông ta một phần thưởng cho cá nhân. Nếu Sê-ba là một kẻ phản loạn hung dữ bề ngoài, thì Giô-áp là một kẻ nổi loạn che đậy ở bề trong.

Tham khảo

20:4-5 Đa-vít đã đặt A-ma-sa làm chỉ huy trong 19:13, thay cho Giô-áp. Ba ngày là một khoảng thời gian khá ngắn, nếu ông buộc phải tập trung những người khắp miền Giu-đa, và thực tế ông đã không triệu tập được một đội quân trong thời hạn ấn định đưa ra cho ông.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con thoát ra khỏi đức tin trẻ con, điều khiến chúng con trung thành với Ngài chỉ đơn giản vì chính những ham muốn ích kỷ của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 10-12

Bình Luận:

You may also like