Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Cái Chết Của Áp-Sa-Lôm

Ngày 15 – Cái Chết Của Áp-Sa-Lôm

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi chạy trốn, Áp-sa-lôm bị vướng tóc vào một cây sồi. Khi nghe thấy điều này, Giô-áp đã đến và một cách không thương xót giết chết Áp-sa-lôm, sau đó ném anh ta xuống một cái hố và chôn ở đó dưới một đống đá lớn.

2 Sa-mu-ên 18:918 

9 Tình cờ, các đầy tớ của Đa-vít bắt gặp Áp-sa-lôm đang cưỡi một con la chạy dưới những cành cây chằng chịt của một cây thông lớn. Đầu Áp-sa-lôm bị vướng vào cây thông; ông bị treo lơ lửng, trong khi con la cứ tiếp tục chạy. 10 Có một người trông thấy và báo tin cho Giô-áp: “Nầy, tôi vừa thấy Áp-sa-lôm bị treo trên một cây thông.” 11 Giô-áp nói với người báo tin: “Cái gì! Ngươi thấy hắn à, thế sao không đánh hạ hắn xuống đất ngay tại chỗ đi? Như thế, hẳn ta đã thưởng cho ngươi mười miếng bạc và một cái thắt lưng.” 12 Nhưng người ấy nói với Giô-áp: “Cho dù người ta đặt vào tay tôi một nghìn miếng bạc, tôi cũng không dám ra tay trên hoàng tử; vì chính tai chúng tôi có nghe vua truyền lệnh cho ông, cho A-bi-sai và Y-tai, rằng: ‘Dù sao các ngươi cũng hãy bảo vệ chàng trẻ tuổi Áp-sa-lôm.’ 13 Mặt khác, nếu tôi lấy lòng bất trung mà giết hoàng tử thì không có điều nào giấu được vua, và chính ông là người sẽ tố cáo” tôi. 14 Giô-áp nói: “Ta không mất thì giờ với ngươi như thế nữa đâu.” Rồi ông cầm ba cây lao trong tay, đến đâm vào tim của Áp-sa-lôm trong lúc người đang còn sống và bị treo trên cây thông. 15 Mười thanh niên mang khí giới của Giô-áp vây quanh và đánh chết Áp-sa-lôm.

16 Sau đó, Giô-áp thổi kèn và quân lính không đuổi theo quân Y-sơ-ra-ên nữa, vì Giô-áp ngăn họ lại. 17 Người ta lấy xác Áp-sa-lôm ném vào trong một cái hố rộng trong rừng, rồi chất đá lên trên người thành một đống rất lớn. Trong lúc ấy, tất cả người Y-sơ-ra-ên đều chạy trốn, ai về nhà nấy.

18 Lúc còn sống, Áp-sa-lôm đã dựng một tấm bia trong thung lũng Nhà Vua như một đài kỷ niệm cho mình; vì ông nói: “Ta không có con trai để lưu danh.” Rồi ông lấy tên mình đặt cho tấm bia đó; nó vẫn còn gọi là đài kỷ niệm Áp-sa-lôm cho đến ngày nay.

Suy ngẫm và hiểu

Trong khi chạy trốn sau một sự thất bại liểng xiểng trong trận chiến ở trong rừng Ép-ra-im, Áp-sa-lôm đã phải chịu một cái chết thê thảm, khi tóc của anh ta, bị gió thổi, vướng vào những cành cây, và khi anh ta bị treo bất lực ở đó, Giô-áp đã đâm anh ta bằng cây lao. Cũng giống như A-hi-tô-phe bị hủy diệt bởi sự khôn ngoan của ông ta, điều đã từng là nguồn của sự kiêu ngạo của ông ta, Áp-sa-lôm bị giết bởi diện mạo đẹp trai của anh ta, điều khiến anh ta dường như đầy ấn tượng. Và sau đó anh ta được chôn trong một cái hố. Dân Y-sơ-ra-ên đã chất một đống đá to trên miệng hố. Áp-sa-lôm trước đó đã dựng cho mình một đài kỷ niệm để lưu danh của anh ta. Bây giờ, thay vào một cái tên ở nơi mai táng anh ta, chỉ có một đống đá. Cuộc đời của Áp-sa-lôm đã kết thúc trong hình ảnh của một người vô cùng bị rủa sả (c.9-18).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-10, 18 Áp-sa-lôm đã đối diện với một cái chết đáng thương vì mái tóc của anh ta, điều đã từng là nguồn lớn nhất cho sự hãnh diện của anh ta, và anh ta đã trở nên đáng thương hơn bởi vì cái cột anh ta đã dựng lên nhằm lưu danh của mình. Tương tự, nguồn của sự kiêu ngạo của chúng ta có thể trở thành những điểm yếu chết người của chúng ta. Những nguồn của sự kiêu hãnh của chúng ta là gì? Điều chúng ta mong muốn để lại nhằm ghi nhớ chúng ta, vì điều đó chúng ta đang làm việc thật chăm chỉ, là gì? Nếu những điều này là vì sự vinh hiển của chính chúng ta, thì chỉ có sự sỉ nhục lớn sẽ còn lại trên chúng ta mà thôi. Chúng ta phải khao khát những cuộc đời chỉ lưu danh Chúa, và tôn cao danh của Ngài ngày hôm nay.

C.10-15 Áp-sa-lôm đã chết bởi tay của Giô-áp. Đa-vít có lẽ chẳng bao giờ có thể hình dung được những lời ông nói với Giô-áp khi ông nghe tin về cái chết của U-ri, “gươm sẽ không bao giờ ngừng hủy hoại nhà người”, sẽ được áp dụng cho cái chết của con trai ông. Bằng cách này, lời tiên tri của Na-than, liên quan đến tội lỗi của Đa-vít đã được ứng nghiệm một cách chính xác (12:10).

Tham khảo

18:9 Con la là con vật bình thường các hoàng tử hay cưỡi (13:29). đầu anh ta bị mắc vào cây sồi. Nhiều người hiểu điều này có nghĩa là một phần nhất định của đầu Áp-sa-lôm vướng vào cây, chính là đầu của anh ấy (so sánh với 14:26). Trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, nguồn của niềm hãnh diện của anh ta trở nên nguồn gốc của sự sụp đổ của anh ta.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con từ bỏ những ý định vô ích của chúng con muốn để lại phía sau danh của chính chúng con, và thay vào đó sống đời sống bày tỏ danh của Ngài. 

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 59-62

Bình Luận:

You may also like