Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Đức Tin Và Việc Làm

Ngày 05 – Đức Tin Và Việc Làm

by SU Việt Nam
30 đọc

Gia-cơ, người đã cấm sự thiên vị nhưng tán thành tình yêu thương, cũng dạy rằng việc thực hành đức tin là đức tin thật.

Gia-cơ 2:14-26 

14 Thưa anh em của tôi, nếu một người bảo mình có đức tin nhưng không có hành động thì có ích gì không? Đức tin đó có cứu người ấy được không? 15 Nếu gặp một anh em hoặc chị em không có áo che thân, thiếu thức ăn qua ngày, 16 mà một người trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no,” nhưng không cung ứng những nhu cầu cho thân thể họ thì có ích gì không? 17 Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết. 18 Nhưng có người sẽ nói: “Bạn có đức tin, còn tôi có hành động.” Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn đi, rồi tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi. 19 Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn tin đúng; ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. 20 Người khờ khạo kia ơi, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô ích không? 21 Chẳng phải Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã được xưng công chính bởi hành động khi ông dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ sao? 22 Bạn thấy đó, đức tin đi đôi với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên trọn vẹn. 23 Như thế, lời Kinh Thánh đã được ứng nghiệm: “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính” và được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. 24 Anh em thấy đó, người ta được xưng công chính bởi hành động chứ không chỉ bởi đức tin mà thôi. 25 Cũng vậy, chẳng phải kỹ nữ Ra-háp đã được xưng công chính bởi hành động, khi bà tiếp rước các sứ giả và đưa họ đi bằng một con đường khác sao? 26 Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy.

Suy ngẫm và hiểu

Nhiều người nghĩ rằng sự dạy dỗ của Gia-cơ rằng người ta được xưng công chính bởi việc làm và sự dạy dỗ của Phao-lô rằng người ta được xưng công chính bởi đức tin (Ga-la-ti 2:16) là trái ngược nhau, nhưng không phải là trường hợp này. Điều Gia-cơ đang nói đến là chúng ta được cứu bởi đức tin, nhưng đức tin đó phải được sống động qua các việc làm (c.14-19). Vì Áp-ra-ham và Ra-háp đều chứng tỏ đức tin của họ qua những hành động của mình, và được Đức Chúa Trời chấp thuận, nên chúng ta phải giống như họ. Điều này là vì mối liên quan giữa đức tin và việc làm giống như mối liên quan giữa xác thịt và tâm hồn – chúng không thể tách rời nhau (c.20-26).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14, 19, 26 Đức tin thật, điều đem đến cho chúng ta sự cứu rỗi, là đức tin đi kèm với việc làm. Vì chúng ta có thể nhận biết một cái cây qua các trái của nó, chân lý trong lòng chúng ta có thể được biết đến bởi chính việc làm của nó. Ngay cả ma quỷ cũng nhận biết Đức Chúa Trời bằng tâm trí và môi miếng của chúng, nhưng chúng liên tục cản trở đường lối Ngài và lừa dối các tín hữu. Như một cơ thể mà không thở được thì chết, đức tin mà không có việc làm cũng chết, và là một đức tin không thể cứu được ai.

C.15-18 Đức tin có việc làm mà Gia-cơ nói đến là việc đưa ra sự giúp đỡ đối với những người yếu đuối và không quay lưng lại với sự hoạn nạn của họ. Đó là việc đáp ứng những nhu cầu của anh chị em của chúng ta bằng những thứ mà chúng ta có. Đức tin của chúng ta có làm việc hay không? Hôm nay, chúng ta hãy tìm kiếm những người mà chúng ta cần phục vụ bằng đức tin.

Tham khảo   

2:15-16 Một sự minh họa về việc đức tin không có việc làm trông như thế nào trong đời sống hàng ngày. Bản thân cụm từ hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no là một mong muốn và lời cầu nguyện giả hình về sự chăm sóc cho người nghèo, nhưng thực ra đó là một sự né tránh, che giấu việc từ chối giúp đỡ người đang khó khăn. Chẳng ích gì (tiếng Hy Lạp là ophelos, “lợi ích, sự kính trọng”) trong lời cầu nguyện như thế.

2:25 Kị nữ Ra-háp tin những câu chuyện về công việc giải cứu của Đức Chúa Trời đối với dân Do Thái (Giô-suê 2:8-11). Nên dù bản thân phải gánh lấy mọi rủi ro nguy hiểm, nhưng bà vẫn giấu các thám tử Do Thái khỏi chính những người của bà, rồi dùng một sợi dây thòng họ xuống để họ có thể trốn thoát (Giô-suê 2:15). Vì vậy, bà trở thành một hình mẫu của đức tin được trọn vẹn trong việc làm.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy ban cho chúng con đức tin của Áp-ra-ham, người đã dâng con trai của mình cho Ngài, và xin hãy ban cho chúng con đức tin của Ra-háp, người đã dâng chính mình cho Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 128-131

Bình Luận:

You may also like