Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Nghe Và Làm Theo Điều Lời Chúa Phán

Ngày 03 – Nghe Và Làm Theo Điều Lời Chúa Phán

by SU Việt Nam
30 đọc

Như một cách để đánh bại các thử thách, Gia-cơ bảo các Cơ Đốc nhân rằng họ phải nghe và làm theo Lời Đức Chúa Trời phán, và ông cho họ những ví dụ hay về cách họ nên làm điều này.

Gia-cơ 1:19-27 

19 Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều nầy: Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận; 20 vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. 21 Vậy, hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em, là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em.

22 Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. 23 Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, 24 ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thể nào. 25 Nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo nầy, là luật pháp đem lại sự tự do, và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong công việc mình.

26 Nếu có ai tưởng mình là người tin đạo mà không kiềm giữ lưỡi mình, nhưng tự dối lòng, thì sự tin đạo của người ấy thật vô ích. 27 Sự tin đạo thuần khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng trẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn hoạn nạn của họ, và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian.

Suy ngẫm và hiểu

Khi chúng ta nhận được sự sống qua Lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải sống theo Lời Ngài. Để làm được điều đó, chúng ta phải nghe thấy Lời (sự dạy dỗ) của Chúa bằng sự khiêm nhường và tấm lòng trong sạch, và thực hành những điều chúng ta đã nghe được. Những người chỉ nghe Lời nhưng không sống theo là bị lừa dối (c.19-25). Cụ thể, những người cho là mình tin đạo thì phải thực hành Lời Đức Chúa Trời nhiều hơn, chăm sóc trẻ mồ côi và người góa bụa đang trong cơn hoạn nạn (c.26-27).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21 Để nhận được Lời Chúa với sự nhu mì, thì có những điều phải loại bỏ và những điều phải chuẩn bị. Chúng ta phải quăng đi tất cả những điều ô uế, gian ác, và chuẩn bị tấm lòng với sự khiêm nhường. Sau đó chính là tiếng Chúa có thể nghe được thông qua Lời Ngài, khi chúng ta nhận ra ý muốn Ngài và chúng ta có sức để sống theo ý muốn Ngài.

C.26-27 Sự tin đạo của một người được bày tỏ qua cái lưỡi được kiềm chế, qua sự phục vụ và chăm sóc những người yếu đuối, và qua đời sống thánh khiết của người đó mà không bị ô uế bởi thế gian. Ngạc nhiên thay, Gia-cơ nói về sự tin đạo “trước” Đức Chúa Trời, nhưng lại không hề đề cập đến những hành động tin đạo nào “đối với” Đức Chúa Trời. Thay vì nhận biết Luật Pháp và công nhận nó, việc thực hành Luật Pháp, bằng tình yêu thương, bằng việc chăm sóc cho những người lân cận đang trong thử thách (những người đang gặp hoạn nạn) là cách yêu thương của Đức Chúa Trời, và một đời sống nói ít làm nhiều, đó là đời sống thanh sạch và không tì vết trước Đức Chúa Trời.

Tham khảo

1:22 hãy làm theo Lời, chớ lấy nghe làm đủ là sự đáp ứng đúng đắn đối với Lời của Đức Chúa Trời (không chỉ Phúc Âm mà toàn bộ Kinh Thánh), cho phép lời đó bén rễ  trong đời sống của người đó (Tham chiếu  c.21).

1:23-24 soi mặt mình trong gương quên ngay mặt mình như thể nào bày tỏ sự dại dột về việc tra xét chính mình trong “gương” của Đức Chúa Trời về “lời đã trồng” (c.21) và sau đó chẳng làm gì theo nó (c.22). Khi một người thấy những sự không hoàn hảo (khi nhìn vào gương), nói theo lẽ thường thì điều gì đó phải được thực hiện theo nó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con không chỉ nghe lời Ngài, nhưng còn là người thực hành việc tin đạo nữa.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 120-123

Bình Luận:

You may also like