Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Những Cảnh Báo Về Sự Thiên Vị

Ngày 04 – Những Cảnh Báo Về Sự Thiên Vị

by SU Việt Nam
30 đọc

Việc đoán xét diện mạo bên ngoài của một người và tỏ ra lòng thiên vị là những thói quen coi thường Luật Pháp và đặc tính của Đức Chúa Trời.

Gia-cơ 2:1-13 

1 Thưa anh em của tôi, anh em đã tin Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa vinh quang của chúng ta, thì đừng thiên vị ai cả. 2 Giả sử có một người đeo nhẫn vàng, ăn mặc sang trọng vào nhà hội của anh em, và có một người nghèo, ăn mặc rách rưới, cũng vào nữa; 3 anh em chú ý đến người ăn mặc sang trọng và nói: “Xin vui lòng ngồi chỗ nầy;” còn với người nghèo thì nói: “Hãy đứng đó,” hoặc, “Hãy ngồi dưới chân tôi đây.” 4 Như thế, có phải anh em đã phân biệt đối xử và lấy ý xấu mà xét đoán không? 5 Thưa anh em yêu dấu của tôi, hãy nghe đây: Chẳng phải Đức Chúa Trời đã chọn lựa người nghèo ở thế gian nầy để làm cho họ giàu trong đức tin, và thừa kế vương quốc mà Ngài đã hứa cho những người yêu mến Ngài sao? 6 Vậy mà anh em lại khinh dể người nghèo! Chẳng phải kẻ giàu đã ức hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? 7 Chẳng phải họ là kẻ xúc phạm đến danh cao quý mà anh em đã kêu cầu sao?

8 Nếu anh em thực sự giữ trọn luật pháp của Vua, theo lời Kinh Thánh: “Hãy yêu người lân cận như mình” thì anh em cư xử đúng. 9 Nhưng nếu anh em tỏ ra thiên vị thì anh em phạm tội, bị luật pháp kết án như một người phạm pháp. 10 Vì người nào giữ trọn cả luật pháp mà vi phạm một điều, thì cũng bị kể như đã phạm tất cả. 11 Vì Đấng đã phán: “Chớ phạm tội ngoại tình,” cũng phán: “Chớ giết người.” Vậy, nếu bạn không phạm tội ngoại tình nhưng phạm tội giết người thì bạn là kẻ phạm pháp. 12 Vậy anh em hãy nói và làm như những người sẽ chịu phán xét theo luật pháp của sự tự do. 13 Vì người không bày tỏ lòng thương xót sẽ bị phán xét một cách không thương xót; nhưng sự thương xót chiến thắng sự phán xét. 

Suy ngẫm và hiểu

Đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ và sự thiên vị đối với những người khác không thể đồng thời tồn tại. Hầu hết mọi người coi tội lỗi như giết người và ngoại tình là trọng tội, nhưng lại xem nhẹ sự phân biệt đối xử với những người nghèo. Nhưng cho dù chúng ta giữ trọn Luật Pháp, mà lại phạm tội tỏ lòng thiên vị, thì Đức Chúa Trời vẫn coi chúng ta phạm tất cả luật pháp. Tất cả điều răn là những điều răn của cùng một Đức Chúa Trời và phải được giữ một cách ngang bằng nhau. Những sự dạy dỗ lớn như thế trong Kinh Thánh cho thấy rằng giá trị thật của loài người không đo được bằng của cải (c.1-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.5-7 Đức Chúa Trời khiến những người yếu đuối trong xã hội, những người bị thế gian khinh dể, nên giàu có và cho phép họ hưởng Nước tương xứng với đức tin của họ. Bởi vậy chúng ta không được khinh dể những người Đức Chúa Trời coi trọng, và phải đứng lên chống lại những kẻ áp bức họ, là những người phỉ báng Đức Chúa Trời qua việc khinh thường người nghèo.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1 Những người phục vụ Đấng Christ bị đóng đinh, Vị Vua và Chúa vinh hiển, nhìn thấy thế gian qua đôi mắt của Ngài. Cho nên, các Cơ Đốc nhân không được đoán xét người khác bởi vẻ bề ngoài của họ, vì họ có đôi mắt đức tin thấy Đức Chúa Jêsus trong vinh quang, khác với những người thế gian khinh Đức Chúa Jêsus vì vẻ bề ngoài của Ngài. Các Cơ Đốc nhân không được ganh tị để có được vẻ bề ngoài trông ưa nhìn đối với những người khác.

Tham khảo   

2:1 Đừng thiên vị ai cả. Không có chỗ cho sự thành kiến trong đời sống đức tin. “Sự thiên vị” kết hợp với một nhóm từ có nghĩa là “chấp nhận/ đoán xét theo gương mặt” và nhắc đến sự thiên vị được bày tỏ trên cơ sở địa vị trong xã hội. Theo Gia-cơ, Đức Chúa Jêsus là Chúa và là Đấng Christ được tôn cao và vinh hiển, và phải luôn luôn được nghĩ như vậy.

2:5 chọn lựađể làm cho họ giàu trong đức tin. Việc dùng ngôn ngữ của việc lựa chọn, Gia-cơ công bố rằng người nghèo có một vị trí đặc biệt trong kế hoạch thiên thượng của Đức Chúa Trời. Họ giàu có theo ý nghĩa đời đời vì họ là những người thừa kế vương quốc ( so sánh với “sự nghèo trong khó tâm linh”,…sự giàu có của họ là nước Trời”, Ma-thi-ơ 5:3).

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con được thỏa lòng với Ngài, và xin hãy giúp chúng con sống đời sống không muốn bất cứ điều gì hơn là được làm người thừa kế của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 124-127

Bình Luận:

You may also like