Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Ý Định Giết Người Của Sau-Lơ

Ngày 02 – Ý Định Giết Người Của Sau-Lơ

by SU Việt Nam
30 đọc

Mặc dù Sau-lơ công khai ra lệnh giết Đa-vít, nhưng Giô-na-than đã ngăn cản ông ta, tranh luận rằng việc giết Đa-vít, người không tiếc sự sống mình vì đất nước, sẽ vi phạm chống nghịch Đức Chúa Trời.

1 Sa-mu-ên 19:1-7

1 Sau-lơ bàn tính với Giô-na-than, con mình, và với các bề tôi để giết Đa-vít. Nhưng Giô-na-than, con của Sau-lơ, rất thương yêu Đa-vít, 2 nên báo cho ông hay: “Sau-lơ, cha tôi, tìm cách giết anh. Vậy sáng mai, anh hãy cẩn thận, ở nơi kín đáo, và ẩn mình đi. 3 Tôi sẽ đi ra đứng cạnh cha tôi trong cánh đồng, nơi anh đang trốn, và nói về anh với cha tôi, thử xem người nói thế nào, rồi tôi sẽ cho anh biết.” 4 Vậy, Giô-na-than nói tốt về Đa-vít với Sau-lơ, cha mình: “Xin cha đừng phạm tội với Đa-vít, đầy tớ của cha, vì anh ấy không phạm tội với cha; trái lại, đã làm những việc ích lợi cho cha. 5 Anh ấy đã liều mạng sống mình mà giết tên Phi-li-tin kia, nên Đức Giê-hô-va vì cớ anh ấy thực hiện sự giải cứu lớn cho toàn thể Y-sơ-ra-ên. Cha đã thấy và vui mừng về điều đó. Vậy, tại sao cha lại định phạm tội với máu vô tội mà vô cớ giết Đa-vít?” 6 Sau-lơ lắng nghe lời Giô-na-than và thề: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, Đa-vít sẽ không chết!” 7 Bấy giờ, Giô-na-than gọi Đa-vít, thuật các lời ấy cho ông, rồi dẫn Đa-vít đến gần Sau-lơ, và Đa-vít phục vụ Sau-lơ như trước.

Suy ngẫm và hiểu

Sau-lơ, người đã cố gắng giết hại Đa-vít, nhưng đã vài lần thất bại, cuối cùng đã công khai ra lệnh giết Đa-vít. Tuy nhiên, sau khi bảo Đa-vít trốn đi, Giô-na-than đã công bố một cách không do dự trước Sau-lơ, người đang khát máu Đa-vít, rằng việc giết Đa-vít vô tội, là một hành động vi phạm đối với Đức Chúa Trời. Giô-na-than có thể nói những điều phải lẽ bởi vì anh ấy kính sợ Đức Chúa Trời nhiều hơn cha của mình, và bởi vì anh ấy đã biết tình yêu thương và tình bạn thực sự là gì, nên anh ấy đã tích cực giúp đỡ Đa-vít (c.1-7).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1 Bởi vì lòng ghen tị, Sau-lơ đã đánh mất sự kiểm soát đến mức công khai ra lệnh rằng Đa-vít phải chết. Dầu rằng ông ta biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng Đa-vít, ông ta coi Đa-vít là một địch thủ chính trị và lạm dụng quyền lực để ra lệnh giết Đa-vít. Điều quan trọng đối với chúng ta không phải là địa vị của chúng ta trong cuộc đời, mà là sự kêu gọi đối với chúng ta. Vì thế những đối thủ duy nhất của chúng ta là chính chúng ta, khi chúng ta không coi trọng sự kêu gọi, tham địa vị và quyền lực.

C.6-7 Sau-lơ bị thuyết phục bởi những lời lẽ của Giô-na-than, và tạm thời nguôi đi cơn thịnh nộ của mình. Thậm chí ông ta còn nhân danh Đức Chúa Trời thề không giết Đa-vít nữa. Với sự giúp đỡ của Giô-na-than, mối quan hệ hòa bình được phục hồi giữa Sau-lơ và Đa-vít. Chúng ta được kêu gọi làm những người gieo sự bình an như Giô-na-than đã làm. Liệu có mối quan hệ nào xung quanh chúng ta bị đổ vỡ hay không? Hãy nhìn và tra xét xem chúng ta có thể làm gì để phục hồi mối quan hệ đó.

Tham khảo

19:4 Giô-na-than kêu gọi vua Sau-lơ dựa trên nghĩa vụ của vua phải làm điều công bình (xem 25:31).

19:5 đặt sự sống mình vào lòng bàn tay. Có nghĩa là liều mạng sống mình (xem cả 28:21; Các Quan Xét 12:3).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sửa đổi chính mình với bất cứ việc gì bắt đầu bằng sự cay đắng và trở nên những người gieo sự bình an.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 22-24

Bình Luận:

You may also like