Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Đa-Vít Trốn Chạy Khỏi Cái Chết

Ngày 03 – Đa-Vít Trốn Chạy Khỏi Cái Chết

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi thất bại trong việc giết Đa-vít bằng việc tự tay mình phóng một lưỡi giáo, Sau-lơ đã truy đuổi Đa-vít. Tuy vậy, với sự giúp đỡ của Mi-canh, và sự can thiệp trực tiếp của Thần Đức Chúa Trời, Đa-vít đã trốn thoát.

1 Sa-mu-ên 19:8-24

8 Chiến tranh cứ tiếp diễn. Đa-vít ra trận và đánh nhau với người Phi-li-tin, làm cho chúng bị tổn thất nặng nề, và chúng chạy trốn trước mặt ông. 9 Nhưng Đức Giê-hô-va sai ác thần nhập vào Sau-lơ lúc ông đang ngồi trong nhà với cây giáo trong tay, Đa-vít thì đánh đàn. 10 Sau-lơ lấy giáo định đâm Đa-vít ghim vào vách nhưng Đa-vít tránh khỏi, cây giáo của Sau-lơ cắm vào vách. Đa-vít trốn và thoát khỏi trong đêm đó.

11 Sau-lơ sai người đến nhà Đa-vít, canh chừng ông để sáng hôm sau giết ông. Nhưng Mi-canh, vợ Đa-vít, cho ông hay và nói: “Nếu đêm nay chàng không trốn thoát được, thì sáng mai chàng sẽ bị giết.” 12 Mi-canh thòng Đa-vít xuống qua cửa sổ và ông trốn thoát. 13 Sau đó, Mi-canh lấy tượng thần, đặt nằm trên giường, dùng tấm nệm bằng lông dê trùm đầu pho tượng, rồi lấy áo phủ lên. 14 Khi Sau-lơ sai người đến bắt Đa-vít thì nàng nói: “Chàng bị bệnh.” 15 Sau-lơ lại sai người đến xem Đa-vít ra sao, và bảo: “Cứ để hắn trên giường và khiêng đến cho ta để ta giết hắn.” 16 Vậy, những sứ giả đi đến đó, thấy tượng thần trên giường, đầu phủ một tấm lông dê. 17 Sau-lơ nói với Mi-canh: “Sao con lừa dối cha để cho kẻ thù của cha trốn thoát như thế?” Mi-canh thưa với Sau-lơ: “Anh ấy có dọa con: ‘Hãy để cho anh đi, nếu không, anh sẽ giết em!’” 18 Vậy, Đa-vít trốn thoát và đến Ra-ma thuật cho Sa-mu-ên mọi điều Sau-lơ đã làm cho mình. Sau đó, ông cùng Sa-mu-ên đến ở tại Na-giốt. 19 Có người báo cho Sau-lơ rằng: “Kìa, Đa-vít ở tại Na-giốt thuộc Ra-ma.” 20 Sau-lơ sai người đi bắt Đa-vít, nhưng khi họ thấy một đoàn tiên tri, do Sa-mu-ên dẫn đầu, đang nói tiên tri thì Thần của Đức Chúa Trời ngự trên họ, và họ cũng nói tiên tri. 21 Người ta báo cho Sau-lơ hay; ông sai những người khác, và họ cũng nói tiên tri. Sau-lơ lại sai người đi lần thứ ba, và họ cũng lại nói tiên tri nữa. 22 Lúc nầy, Sau-lơ thân hành đến Ra-ma, tới một cái giếng lớn ở Sê-cu, và hỏi: “Sa-mu-ên và Đa-vít ở đâu?” Có người trả lời: “Hai người đang ở Na-giốt thuộc Ra-ma.” 23 Vậy, vua đi đến Na-giốt thuộc Ra-ma. Thần của Đức Chúa Trời cũng ngự trên vua, và vua vừa đi vừa nói tiên tri cho đến khi tới Na-giốt thuộc Ra-ma. 24 Vua cởi trần, cũng nói tiên tri trước mặt Sa-mu-ên, rồi cứ ở trần như vậy nằm dưới đất trọn ngày và đêm đó. Vì thế, có câu tục ngữ: “Sau-lơ cũng thuộc vào hàng các nhà tiên tri sao?”

Suy ngẫm và hiểu

Sau-lơ, bị một ác thần nhập vào, đã quên mất lời hứa của mình với Giô-na-than và một lần nữa lại ra sức giết hại Đa-vít. Dẫu vậy, lần này Mi-canh, con gái của Sau-lơ đã cứu Đa-vít. Đa-vít, trốn thoát khỏi Sau-lơ, đã đi đến với Sa-mu-ên, và khi Sau-lơ phát hiện ra điều này, ông ta đã ba lần sai các sứ giả đi nhằm nỗ lực bắt được Đa-vít. Nhưng Thần của Đức Chúa Trời đã đến trên họ, các sứ giả đã không thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Cuối cùng, Sau-lơ đã đi cố gắng tự mình bắt Đa-vít, nhưng ông ta cũng được Thần của Đức Chúa Trời nắm giữ, và bắt đầu nói tiên tri và cởi bỏ trang phục của mình. Rõ ràng là cuộc đời của Sau-lơ mà Thần của Đức Chúa Trời đã lìa bỏ, ngày càng trở nên đáng thương (c.8-24).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.12 Mỗi lần bị khủng hoảng, Đa-vít đều kinh nghiệm Đức Chúa Trời sai mọi người cứu ông khỏi sự khủng hoảng đó. Lần trước, Ngài đã sai Giô-na-than và lần này Ngài lại cứu Đa-vít qua Mi-canh. Cho dù không có những phép lạ ngoạn mục hoặc những sự kiện siêu nhiên, nhưng đây chắc chắn là sự can thiệp của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.22-24 Cuộc đời của Sau-lơ bắt đầu bằng sự nắm giữ của Đức Chúa Trời và câu hỏi đầy sự tiên báo “Sau-lơ cũng thuộc vào hàng các tiên tri sao” (10:12), đã kết thúc bằng sự chế giễu nhục mạ “Sau-lơ cũng thuộc vào hàng các tiên tri sao” (c.24). Bạn muốn cuộc đời của mình kết thúc như thế nào? Hãy cố gắng hết sức để đảm bảo rằng ấn tượng sâu sắc của tình yêu ban đầu sẽ kết thúc bằng trái của tình yêu thương trưởng thành.

Tham khảo

19:13 Tượng (tiếng Hê-bơ-rơ terapim) ở đây là về khổ người và vóc dáng; đối lập với các tượng thần nhỏ hơn trong gia đình La-ban trong Sáng Thế Ký 31:19, 34-35.

19:14 Chàng bị bệnh rõ ràng là một lời nói dối, do Đa-vít đã trốn đi. Các nhà nghiên cứu lịch sử Kinh Thánh thường ghi lại những hành động như thế này mà không có sự đánh giá về mặt đạo đức rõ ràng nào.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con sống đời sống kết thúc tốt đẹp hơn lúc bắt đầu,.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 25-27

Bình Luận:

You may also like