Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Sau-Lơ Tự Gây Ra Sự Cô Lập

Ngày 23 – Sau-Lơ Tự Gây Ra Sự Cô Lập

by SU Việt Nam
30 đọc

Bởi lời thề dại dột của Sau-lơ, Giô-na-than đã có nguy cơ bị xử tử, nhưng dân chúng ủng hộ Giô-na-than, và đã cứu chàng.

1 Sa-mu-ên 14:36-52

36 Sau việc ấy, Sau-lơ nói: “Chúng ta hãy đi xuống đuổi theo người Phi-li-tin suốt đêm nay, cướp phá chúng cho đến sáng sớm, và đừng để một ai sống sót.” Họ đáp: “Xin cứ làm mọi điều bệ hạ cho là phải.” Nhưng thầy tế lễ nói: “Chúng ta hãy cầu hỏi Đức Chúa Trời, ngay tại đây.” 37 Sau-lơ cầu hỏi Đức Chúa Trời: “Con có nên đi xuống và đuổi theo người Phi-li-tin không? Ngài sẽ phó chúng vào tay Y-sơ-ra-ên không?” Nhưng ngày hôm ấy, Đức Chúa Trời không trả lời ông. 38 Vì thế, Sau-lơ ra lệnh: “Tất cả các vị chỉ huy quân đội hãy đến đây, để tìm xem hôm nay ai đã phạm tội. 39 Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là Đấng giải cứu Y-sơ-ra-ên, kẻ đã phạm tội dù chính là Giô-na-than, con trai ta, chắc chắn cũng phải chết!” Không một ai trong dân chúng đáp lời vua. 40 Vua nói với toàn thể Y-sơ-ra-ên: “Các ngươi hãy đứng bên nầy, ta và Giô-na-than, con trai ta, sẽ đứng bên kia.” Dân chúng thưa với vua Sau-lơ: “Xin cứ làm điều bệ hạ cho là phải.” 41 Sau-lơ thưa với Đức Giê-hô-va: “Ôi, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! Xin phơi bày sự thật.” Giô-na-than và Sau-lơ bị chỉ ra, còn dân chúng thì vô can. 42 Sau-lơ nói: “Hãy bắt thăm giữa ta và Giô-na-than, con ta.” Giô-na-than bị chỉ ra. 43 Sau-lơ nói với Giô-na-than: “Hãy nói cho ta biết con đã làm gì.” Giô-na-than thú thật: “Con có dùng đầu gậy cầm trong tay mà nếm chút mật ong. Nầy, con đây phải chết.” 44 Sau-lơ nói: “Hỡi Giô-na-than, nếu con không chết, nguyện Đức Chúa Trời giáng họa cho ta thật nặng nề!” 45 Nhưng dân chúng nói với Sau-lơ: “Giô-na-than là người đã làm cho Y-sơ-ra-ên chiến thắng vẻ vang như thế mà phải chết sao? Nhất định không! Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, dù một sợi tóc trên đầu người cũng sẽ không rụng xuống đất, vì hôm nay người đã cùng làm việc với Đức Chúa Trời.” Thế là, dân chúng đã giải cứu Giô-na-than, và ông không phải chết. 46 Sau-lơ không truy đuổi người Phi-li-tin nữa; còn người Phi-li-tin thì rút về xứ mình. 47 Khi đã nắm được vương quyền trên Y-sơ-ra-ên, Sau-lơ giao chiến với tất cả các kẻ thù chung quanh, như Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm, các vua Xô-ba, và người Phi-li-tin. Ông đánh đâu thắng đó. 48 Ông hành động can trường, đánh bại người A-ma-léc và giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay những kẻ cướp phá họ. 49 Sau-lơ có các con trai là Giô-na-than, Gi-sê-vi, và Manh-ki-sua; ông cũng có hai con gái: cô lớn tên là Mê-ráp, cô nhỏ tên là Mi-canh. 50 Vợ của Sau-lơ là A-hi-nô-am, con gái của A-hi-mát. Tổng tư lệnh quân đội của Sau-lơ là Áp-ne, con của Nê-rơ (Nê-rơ là chú của Sau-lơ). 51 Kích, cha của Sau-lơ; còn Nê-rơ, cha của Áp-ne, đều là con của A-bi-ên. 52 Suốt đời Sau-lơ luôn có chiến tranh khốc liệt với người Phi-li-tin. Mỗi khi thấy người nào mạnh mẽ và gan dạ thì Sau-lơ chiêu mộ cho mình.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Trời giữ yên lặng về lời cầu hỏi của Sau-lơ, thì Sau-lơ cho rằng đó là vì người nào đó đã phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời. Vì thế ông đã bắt thăm và phát hiện ra ngày hôm đó Giô-na-than đã ăn một chút mật ong. Nếu không vì người ta bảo vệ Giô-na-than, Sau-lơ đã giết chàng rồi (c.36-46). Sau trận đánh thắng lợi của dân Y-sơ-ra-ên chống dân Phi-li-tin, Sau-lơ đã trở nên mạnh hơn và ép dân Phi-li-tin đến miền đồi núi. Tuy nhiên, chiến thắng này không phải do Sau-lơ, mà là việc Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa để cứu dân Y-sơ-ra-ên qua Sau-lơ (c.47-52).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.47-48 Qua Sau-lơ, Đức Chúa Trời đã ép dân Phi-li-tin ra khỏi miền đồi núi để thực hiện lời hứa của Ngài rằng Ngài sẽ cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi tay người Phi-li-tin, qua người được xức dầu của Ngài (9:16). Chúa thực hiện các công việc của Ngài qua sự vâng lời của chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là nó được thực hiện chỉ khi chúng ta vâng lời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.38-45 Giô-na-than, con trai của Sau-lơ, người sẽ thừa kế ngai vàng, bị phát hiện đã phạm lời thề của Sau-lơ, và hình ảnh Sau-lơ quyết định thực hiện lời thề nhắc nhở chúng ta về Áp-ra-ham, người đã sẵn lòng dâng Y-sác. Nhưng Sau-lơ lẽ ra phải thừa nhận rằng lời thề của ông ấy là thiếu suy nghĩ và ăn năn về nó. Nếu ông ấy làm thế, con trai ông và dân sự của ông và thậm chí cả Đức Chúa Trời nữa sẽ đứng về phía ông ấy.

Tham khảo

14:39 chắc chắn cũng phải chết. Sau-lơ cho rằng sự im lặng của Chúa đối với câu hỏi trước đó của Sau-lơ (c.37) là do một số tội lỗi chưa được chỉ ra (c.38). Giống như quyết định theo ý riêng của Sau-lơ (và sai lầm) để áp đặt lệnh cấm ăn (c.24), đó cũng chính là quyết định giết người của ông, bất kỳ là ai đi chăng nữa, tội lỗi của người đó đã ngăn cản Chúa trả lời ông.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con thấy các vấn đề của chúng con trước tiên bằng cách cầu xin Ngài bày tỏ cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Gióp 32-34

Bình Luận:

You may also like