Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Lời Thề Thiếu Suy Nghĩ Của Sau-Lơ

Ngày 22 – Lời Thề Thiếu Suy Nghĩ Của Sau-Lơ

by SU Việt Nam
30 đọc

Trong khi đánh trận với dân Phi-li-tin, vua Sau-lơ đã đưa ra lời thề thiếu suy nghĩ ngăn cản không cho người của mình ăn. Lời thề này còn gây ra nhiều rắc rối hơn nữa.

1 Sa-mu-ên 14:24-35

24 Cũng trong ngày ấy, người Y-sơ-ra-ên bị kiệt sức vì Sau-lơ có thề với dân chúng rằng: “Đáng nguyền rủa kẻ nào ăn vật gì trước chiều tối, tức trước khi ta báo thù xong những cừu địch của ta!” Vì vậy, toàn dân không ai dám ăn uống gì cả. 25 Rồi họ đến một khu rừng có mật ong trên đất. 26 Lúc ấy, dân chúng đi vào trong rừng, thấy mật đang chảy, nhưng không ai dám chấm tay cho vào miệng, vì sợ lời thề. 27 Còn Giô-na-than vì không biết lời thề mà cha mình đã lập với dân chúng, nên đưa đầu gậy mình đang cầm trong tay chấm vào tàng mật ong, rồi chấm tay cho vào miệng, thì mắt ông liền sáng ra. 28 Có người trong dân chúng nói cho ông biết: “Cha của ông đã thề với dân chúng rằng: ‘Đáng nguyền rủa kẻ nào ăn vật gì hôm nay.’ Vì vậy, dân chúng đều bị kiệt sức.” 29 Giô-na-than nói: “Cha tôi đã làm cho xứ sở bối rối thêm. Hãy xem, nhờ nếm chút mật nầy mà mắt tôi đã sáng dường nào! 30 Ồ! Nếu như hôm nay dân chúng đã được ăn những vật thực chiếm được của kẻ thù thì người Phi-li-tin càng thất trận nặng nề hơn biết bao!”

31 Hôm ấy, người Y-sơ-ra-ên đánh bại người Phi-li-tin từ Mích-ma cho đến A-gia-lôn. 32 Dân chúng rất đói mệt nên họ xông vào lấy chiến lợi phẩm, bắt chiên, bò, và bê, giết chúng trên đất, rồi ăn thịt còn máu. 33 Có người báo với Sau-lơ: “Kìa, dân chúng phạm tội với Đức Giê-hô-va mà ăn thịt còn máu.” Ông nói: “Các ngươi thật phản phúc! Hãy lập tức lăn một tảng đá lớn đến đây cho ta.” 34 Sau-lơ nói tiếp: “Hãy chia nhau đến với dân chúng, rao rằng mỗi người phải đem chiên và bò đến cho ta, rồi giết tại đây và ăn thịt nó. Đừng phạm tội với Đức Giê-hô-va mà ăn thịt còn máu.” Vậy trong đêm đó, mỗi người dân đều đem súc vật mình có trong tay đến và giết chúng trên tảng đá. 35 Sau-lơ lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Đó là bàn thờ thứ nhất mà ông lập cho Đức Giê-hô-va.

Suy ngẫm và hiểu

Vì dân Y-sơ-ra-ên đều nỗ lực trong chiến trận, nên họ cần đồ ăn để giữ sức. Tuy nhiên, Sau-lơ lại ra lệnh cho họ không được ăn và khiến họ thề phải tuân lệnh. Vì thế, nguời ta không ăn mật mà họ thấy. Chỉ có Giô-na-than, người không nghe thấy lời thề của cha mình, đã nếm một chút mật ông và có được sức và sinh lực trở lại. Khi Giô-na-than biết lời thề thiếu suy nghĩ của cha mình, chàng đã nói rằng cha mình đã gây rắc rối cho xứ (c.24-30). Đủ chắc chắn là buổi tối hôm đó đội quân sắp chết đói của Sau-lơ đã phạm tội với Đức Chúa Trời vì ăn thịt còn máu. Sự việc này cho thấy rõ ràng tại sao Sau-lơ là một vị vua thiếu thận trọng của Y-sơ-ra-ên (c.31-35).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.29-30 Sau-lơ, một vị vua tồi, đã khiến đội quân của mình chết đói, nhưng Đức Chúa Trời, một vị vua tốt lành, không bao giờ để dân Ngài bị đói. Điều này được minh chứng qua chức vụ của Đức Chúa Jêsus, khi Ngài cho những người theo Ngài ăn một cách dư dật (Giăng 6:5-13). Thậm chí ngày nay, Ngài vẫn cho ăn và nuôi dưỡng chúng ta bằng Đức Thánh Linh của Ngài. Vì vậy, chúng ta không nên lo lắng về việc ăn gì, uống gì và mặc gì.

C.24 Sau-lơ đã cho thấy sự dại dột của mình bằng cách đưa ra lời thề thiếu suy nghĩ. Chúng ta hãy cẩn thận để không đưa ra những thề hứa bất cẩn (Ma-thi-ơ 5:34) vì Đức Chúa Trời sẽ bắt chúng ta chịu trách nhiệm về lời nói mà chúng ta nói ra một cách bất cẩn.

Tham khảo

14:32-33 Khi tối đến (c.34) và lại một lần nữa, dân chúng được tự do ăn (c.24), họ vội vàng ăn đến nỗi họ đã không đặt con vật họ giết lên tảng đá để khiến máu của chúng chảy hết ra (c.33). Việc ăn thịt còn máu là bị nghiêm cấm trong luật pháp (Sáng Thế Ký 9:4; Lê-vi Ký 7:26; 17:10-14; Phục Truyền 12:16).

Cầu nguyện: Thưa Cha, con cầu xin Ngài giúp chúng con không làm rắc rối giữa mọi người bằng cách đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Gióp 29-31

Bình Luận:

You may also like