Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Sau-Lơ Gặp Sa-Mu-Ên

Ngày 13 – Sau-Lơ Gặp Sa-Mu-Ên

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi Sau-lơ đang tìm những con lừa bị lạc của cha mình như cha cậu đã sai bảo, cậu đã đi lên nơi cao như người đầy tớ của mình đã gợi ý, và ở đó đã gặp nhà tiên kiến Sa-mu-ên.

1 Sa-mu-ên 9:1-14 

1 Bấy giờ, có một người thuộc bộ tộc Bên-gia-min, có thế lực và giàu có, tên là Kích. Ông là con của A-bi-ên, cháu của Xê-rô, chắt của Bê-cô-rát, chít của A-phi-ác, là con của một người Bên-gia-min. 2 Kích có một con trai tên là Sau-lơ, còn trẻ và đẹp trai. Trong dân Y-sơ-ra-ên, không có người nào đẹp trai bằng chàng. Sau-lơ cao hơn mọi người từ vai trở lên.

3 Một hôm, mấy con lừa cái của Kích bị lạc. Ông bảo Sau-lơ, con mình: “Hãy đem một trong các đầy tớ theo với con và lên đường đi tìm lừa.” 4 Sau-lơ đi khắp vùng đồi núi Ép-ra-im, trải qua vùng đất Sa-li-sa, nhưng không tìm được. Tiếp đó, họ đi ngang qua đất Sa-lim, địa phận Bên-gia-min, nhưng cũng không gặp.

5 Khi đến đất Xu-phơ, Sau-lơ nói với người đầy tớ cùng đi với mình: “Nầy, chúng ta hãy trở về, kẻo cha tôi không còn nghĩ đến việc mất lừa, mà lại lo lắng cho chúng ta đấy!” 6 Người đầy tớ nói: “Kìa! Trong thành nầy có một người của Đức Chúa Trời, là người rất được tôn trọng; tất cả những gì ông nói đều chắc chắn xảy ra. Vậy, chúng ta hãy đi đến đó, có lẽ ông ấy sẽ chỉ cho chúng ta con đường phải đi.” 7 Sau-lơ nói với đầy tớ mình: “Phải, nhưng nếu đi đến đó, chúng ta sẽ đem gì đến cho người? Vì bánh trong các bao của chúng ta đều hết, và chúng ta không còn một lễ vật nào để đem đến cho người của Đức Chúa Trời! Chúng ta còn gì đâu?” 8 Người đầy tớ lại nói tiếp: “Đây, tôi đang có trong tay khoảng ba gam bạc. Tôi sẽ dâng bạc đó cho người của Đức Chúa Trời, rồi người sẽ chỉ đường cho chúng ta.” 9 (Ngày xưa, trong Y-sơ-ra-ên, khi người ta đi thỉnh ý Đức Chúa Trời, thì thường nói: “Hãy đến! Chúng ta hãy đi gặp nhà tiên kiến”; vì người mà ngày nay người ta gọi là nhà tiên tri, ngày xưa được gọi là nhà tiên kiến.) 10 Sau-lơ nói với người đầy tớ: “Được, chúng ta hãy đi!” Rồi họ đi đến thành có người của Đức Chúa Trời đang ở. 11 Họ đang đi trên con đường dốc lên thành thì gặp các cô gái đi ra múc nước, họ hỏi: “Nhà tiên kiến có ở đây không?” 12 Các cô gái đáp: “Có, người vừa đi trước các ông đó! Hãy đi nhanh lên, người mới vừa đến thành vì hôm nay dân chúng có buổi tế lễ tại nơi cao. 13 Ngay khi vào thành, các ông sẽ gặp người trước khi người lên nơi cao để dự lễ. Dân chúng sẽ không ăn trước khi người đến, vì người phải chúc phước cho sinh tế; sau đó, các khách dự tiệc mới ăn. Vậy, bây giờ hãy lên đi, vì hôm nay các ông chắc sẽ gặp người.” 14 Họ đi lên thành. Khi vừa vào thành, họ thấy Sa-mu-ên đang đi ra về phía họ trên đường lên nơi cao.

Suy ngẫm và hiểu

Sau-lơ, người Đức Chúa Trời chọn làm vua của Y-sơ-ra-ên, chưa từng bao giờ công bố rằng mình muốn trở thành vua, chưa từng được học một bài học nào về lãnh đạo, và thậm chí không nghĩ sẽ trở thành một lãnh đạo. Cậu ta chỉ rời nhà mình như cha cậu đã sai bảo, đi gặp nhà tiên kiến như người đầy tớ của mình gợi ý và theo các chỉ dẫn đi đến thành của những cô gái trẻ. Nói cách khác, sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, được che đậy như sự trùng hợp, đã dẫn dắt Sau-lơ đến con đường trở thành vua. Điều này cho thấy rằng vua của Y-sơ-ra-ên, người mà Đức Chúa Trời sẽ chỉ định, sẽ không giống như “các vua của các nước khác”, sẽ cai trị như họ mong muốn, đạt được quyền lực bằng sức mạnh và các nguồn lực của chính họ, và đưa ra quyết định theo ý riêng của họ (c.1-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.5, 14 Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà Sau-lơ đã đến đất Xu-phơ, nơi Sa-mu-ên ở. Đức Chúa Trời đã dẫn dắt bước chân của cậu đến nơi này. Điều này cho thấy rằng vị vua của nước Trời sẽ được chính Đức Chúa Trời chỉ định.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-10 Sau-lơ đã nghe theo gợi ý của người đầy tớ mình đi tìm người của Đức Chúa Trời và hỏi người về đường đi. Sau-lơ đã sẵn sàng nghe lời người của Đức Chúa Trời, và khiêm nhường hết mức khi cậu nghe những lời phải lẽ thậm chí của người đầy tớ của mình. Sau khi trở thành vua, lẽ ra ông sẽ nên lắng nghe thật kỹ lời của các tiên tri, các sứ giả của Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

9:6-8 Đúng lúc Sau-lơ sắp từ bỏ, thì Đức Chúa Trời can thiệp qua lời của người đầy tớ của Sau-lơ và qua thực tế là người đầy tớ này tình cờ có một chút bạc. Theo thông lệ phải mang theo quà khi tìm kiếm sự giúp đỡ của vị tiên kiến (xem 1 Các Vua 14:3; 2 Các Vua 5:5; 8:8). Những món quà là một phần không thể thiếu trong các công việc giao dịch xã hội trong thế giới cổ đại.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, chúng con tin rằng Ngài dẫn dắt bước chân của chúng con, vì thế hôm nay xin hãy giúp chúng con có đức tin nơi Lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xơ-tê 8-10

Bình Luận:

You may also like