Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Sự Tiết Dịch Từ Một Người Nam

Ngày 26 – Sự Tiết Dịch Từ Một Người Nam

by SU Việt Nam
30 đọc

Sự thánh khiết và sự trọn vẹn của thân thể chúng ta không chỉ bị đe dọa bởi những vật ở bên ngoài, nhưng còn bị tổn hại bởi những thứ ra từ thân thể chúng ta. Bởi vậy, chúng ta phải giữ gìn cho thanh sạch và phục hồi những thứ ở bên trong cũng như ở bên ngoài cơ thể chúng ta.

Lê-vi Ký 15:1-18

 1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se và A-rôn: 2 “Các con hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên biết rằng:

Khi một người đàn ông mắc bệnh lậu trong thân thể thì bệnh lậu đó sẽ làm cho người ấy bị ô uế. 3 Sự ô uế do bệnh lậu gây ra dù khi thân thể đang tiết mủ ra hay đã được cầm lại thì người đó vẫn bị ô uế. 4 Bất cứ giường nào người mắc bệnh lậu nằm đều bị ô uế; mọi đồ vật người đó ngồi lên cũng bị ô uế. 5 Ai đụng đến giường người đó phải giặt quần áo, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. 6 Ai ngồi trên vật gì mà người mắc bệnh lậu đã ngồi thì phải giặt quần áo, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. 7 Ai đụng đến thân thể người bệnh lậu sẽ phải giặt quần áo, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. 8 Nếu người bệnh lậu phun nhằm người tinh sạch thì người đó phải giặt quần áo, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. 9 Bất cứ yên ngựa nào người mắc bệnh lậu ngồi lên đều bị ô uế. 10 Người nào đụng đến bất cứ vật gì mà người mắc bệnh lậu nằm hay ngồi lên đều sẽ bị ô uế đến chiều tối. Còn ai mang các đồ vật đó thì phải giặt quần áo, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. 11 Người mắc bệnh lậu chưa rửa tay mà chạm phải người nào thì người đó phải giặt quần áo, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. 12 Vật dụng bằng sành mà bị người bệnh lậu đụng đến thì phải đập bể, đồ gỗ thì phải rửa trong nước.

13 Khi một người mắc bệnh lậu được lành thì phải tính thêm bảy ngày nữa mới được thanh tẩy. Người ấy phải giặt quần áo, tắm trong suối nước, và sẽ được thanh sạch. 14 Đến ngày thứ tám, người ấy sẽ bắt hai con chim gáy hoặc hai bồ câu, đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa Lều Hội Kiến và đưa cho thầy tế lễ. 15 Thầy tế lễ sẽ dâng một con làm tế lễ chuộc tội, một con làm tế lễ thiêu. Như vậy, thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội trước mặt Đức Giê-hô-va cho người mắc bệnh lậu.

16 Khi một người đàn ông xuất tinh thì phải tắm toàn thân trong nước và bị ô uế đến chiều tối. 17 Các vật dụng bằng vải hay bằng da bị dính tinh dịch phải được giặt rửa trong nước và bị ô uế đến chiều tối.

18 Khi một người đàn ông giao hợp với một người đàn bà thì cả hai đều phải tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối.

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Trời phán rằng sự tiết dịch từ thân thể của một người nam, như mủ hoặc tinh dịch, là ô uế.  Và thậm chí nước bọt của một người nam không thanh sạch cũng bị coi là ô uế. Hơn nữa, Đức Chúa Trời truyền phán rằng không chỉ người bị tiết dịch là ô uế, nhưng mà cả giường chiếu họ nằm và những nơi họ ngồi. Điều này có nghĩa là sự tiết dịch từ một người nam còn mang tính lây nhiễm trầm trọng hơn so với thức ăn không thanh sạch (chương 11) hoặc bệnh da liễu (chương 13-14). Tuy vậy, trong trường hợp này, khoảng thời gian của sự ô uế chỉ kéo dài một ngày và người đó có thể thường xuyên được trở lại thanh sạch qua việc tắm rửa. Phân đoạn này bày tỏ một lần nữa thậm chí sự ô uế nhỏ nhất có thể nguy hại như thế nào đối với sự thờ phượng Đức Chúa Trời, và nó nhấn mạnh rằng, cho dù là lớn hay nhỏ, bất cứ sự ô uế nào cũng có thể giải quyết được (chương 1-18).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-6 Chúng ta không được thờ ơ, cho dù sự ô uế có nhỏ đến đâu. Nếu chúng ta hờ hững đối với một chút ô uế, sự ô uế đó có thể trở nên lớn hơn và vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tích cực giải quyết sự ô uế. Những hành động nho nhỏ của sự ô uế mà chúng ta tham gia vào, với thái độ “nó chẳng là gì cả, nó chẳng phải là vấn đề lớn” là gì, và chúng ta sẽ giải quyết chúng như thế nào?

C.4-12 Mọi thứ một người nam bị tiết dịch chạm vào đều trở nên ô uế. Tương tự, bởi vì sự ô uế có tính lây nhiễm, chúng ta phải cẩn thận để không đến gần bất cứ thứ gì không thanh sạch. Những văn hóa không thanh sạch nào chúng ta phải tránh xa? Nếu có bất cứ điều gì chúng ta có thể làm để tránh những điều này, hãy làm việc đó.

Tham khảo

15:2 Từ thân thể trong câu này đề cập đến bộ phận sinh dục. Cũng từ đó được sử dụng trong c.19 nói về âm đạo.

15:16-18 Việc xuất tinh dịch khiến một người nam bị ô uế, có thể bởi vì, giống như máu, nó là một nguồn của sự sống.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con tránh xa sự tiếp xúc với những sự không thanh sạch và được biệt riêng là con cái của Đức Chúa Trời.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lu-ca 5-8

Bình Luận:

You may also like