Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Những Luật Lệ Về Sự Thanh Tẩy Sau Khi Sinh Con   

Ngày 19 – Những Luật Lệ Về Sự Thanh Tẩy Sau Khi Sinh Con   

by SU Việt Nam
30 đọc

Một người phụ nữ trở nên ô uế qua việc sinh con, phải ở nhà trong thời gian thanh tẩy như Đức Chúa Trời đã truyền dặn, và sau đó dâng tế lễ chuộc tội.

Lê-vi Ký 12:1-8

 1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se rằng: 2 “Con hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên:

‘Khi một phụ nữ mang thai và sinh con trai thì sẽ bị ô uế trong bảy ngày, như trong kỳ kinh nguyệt. 3 Đến ngày thứ tám phải làm lễ cắt bì cho đứa trẻ. 4 Người phụ nữ ấy phải ngồi nhà thêm ba mươi ba ngày nữa cho trọn thời kỳ thanh tẩy. Bà ấy không được đụng đến vật thánh hay đi vào nơi thánh, cho đến khi kỳ thanh tẩy chấm dứt. 5 Còn nếu sinh con gái thì người phụ nữ sẽ bị ô uế trong hai tuần như trong kỳ kinh nguyệt. Sau đó, bà phải ngồi nhà thêm sáu mươi sáu ngày nữa cho trọn thời kỳ thanh tẩy.

6 Khi kỳ thanh tẩy chấm dứt, dù sinh con trai hay con gái, người phụ nữ ấy phải đem đến cho thầy tế lễ tại cửa Lều Hội Kiến một chiên con một tuổi để làm tế lễ thiêu và một bồ câu hoặc một chim gáy để làm tế lễ chuộc tội. 7 Thầy tế lễ sẽ dâng sinh tế đó trước mặt Đức Giê-hô-va để làm lễ thanh tẩy cho bà, và bà sẽ được thanh sạch sau khi mất huyết. Đây là luật liên quan đến người phụ nữ sinh con trai hay con gái. 8 Nếu người phụ nữ không đủ khả năng dâng một chiên con thì phải dâng một cặp chim gáy hoặc một cặp bồ câu con, một con làm tế lễ thiêu, một con làm tế lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ làm lễ thanh tẩy cho bà và bà sẽ được thanh sạch.’”

Suy ngẫm và hiểu

Việc trải qua một giai đoạn nhất định và một nghi lễ thanh tẩy là cần thiết cho một người phụ nữ, người đã trở nên ô uế qua việc sinh con. Tự việc sinh con không bị coi là một hành động ô uế. Thực sự, việc sinh con được xem là một phước hạnh từ Đức Chúa Trời, phù hợp với mạng lệnh “kết quả và gia tăng về số lượng”, và con cái là công việc của Đức Chúa Trời, cùng với một người phụ nữ, người đã sinh ra đứa trẻ được Đức Chúa Trời coi là có phước. Tuy nhiên, máu chảy ra cùng với đứa trẻ trong lúc sinh con, khiến người phụ nữ nên ô uế. Tất nhiên, máu của người phụ nữ tự nó không ô uế, nhưng việc chảy máu tượng trưng cho việc thiếu hụt sự trọn vẹn và là một sự kiện biểu thị sự chết (c.1-8).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.8 Đức Chúa Trời cho phép dân sự dâng những loại tế lễ khác nhau theo khả năng của họ. Nếu Đức Chúa Trời quan tâm đến tình trạng của dân sự của Ngài cách này, thì chắc chắn là đúng khi chúng ta cũng phải quan tâm đến tình trạng của những người khác trong cộng đồng của chúng ta.  Ai là thành viên hoặc người lân cận mà chúng ta phải bắt đầu làm việc và chăm sóc hôm nay?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-8 Khi thời gian thanh tẩy đã qua, người phụ nữ sinh con dâng một tế lễ thiêu và tế lễ chuộc tội. Thường thường vào thời gian này, một con chiên một tuổi được dâng làm tế lễ thiêu và một con chim gáy hoặc bồ câu làm tế lễ chuộc tội. Dầu vậy, những người không có khả năng tài chính để có một con chiên, có thể dâng hai con chim gáy hoặc bồ câu, một con làm tế lễ thiêu và một con làm tế lễ chuộc tội. Điều này là bởi vì mối quan tâm của Đức Chúa Trời đối với người dâng tế lễ nhiều hơn là đối với lễ vật.

Tham khảo   

12:1-8 Một người phụ nữ vừa mới sinh con, bị coi là ô uế bởi vì mất máu. Đòi hỏi phải có ba bước để được thanh sạch trở lại. Thời gian thanh tẩy đối với người mẹ gấp đôi nếu người mẹ sinh con gái. Điều này có thể bởi vì người nữ có tiềm năng bị ô uế nhiều hơn bởi vì khả năng kinh nguyệt và sinh con. Cho dù lý do là gì, luật này hoàn toàn không có ý là người nữ thấp kém hơn người nam.

12:8 con chiên… hai con chim gáy. So sánh với 5:11; và Lu-ca 2:24, chỉ ra sự nghèo khó của cha mẹ Đức Chúa Jêsus.

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, Ngài là Đấng đưa chúng con đến thế giới này, xin hãy giúp chúng con làm thành mục đích của Ngài thông qua đời sống thanh sạch của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 24-26

Bình Luận:

You may also like