Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Người Thu Thuế Xa-Chê

Ngày 06 – Người Thu Thuế Xa-Chê

by SU Việt Nam
30 đọc

Xa-chê trèo lên cây để nhìn Đức Chúa Jêsus qua đám đông. Đức Chúa Jêsus đã chú ý đến Xa-chê và vui thích lòng hiếu khách của ông. Xa-chê đã ăn năn tội lỗi của mình.

Lu-ca 19:1-10 

1 Đức Chúa Jêsus vào Giê-ri-cô, đi ngang qua thành phố. 2 Tại đó, có một người tên Xa-chê, làm trưởng ngành thuế vụ và giàu có. 3 Ông tìm cách xem Đức Chúa Jêsus là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân thì đông mà ông lại thấp. 4 Vậy, Xa-chê chạy trước và trèo lên cây sung để nhìn Ngài, vì Ngài sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Chúa Jêsus đến chỗ ấy thì ngước mắt lên và phán với ông: “Hỡi Xa-chê, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải ở lại nhà của ngươi.” 6 Xa-chê vội vàng trèo xuống và mừng rỡ tiếp rước Ngài. 7 Mọi người thấy vậy đều phàn nàn: “Người nầy vào nhà kẻ tội lỗi mà trọ!” 8 Nhưng Xa-chê đứng trước mặt Chúa và thưa: “Lạy Chúa, nầy, tôi lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo; nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư.” 9 Đức Chúa Jêsus phán với ông: “Hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham. 10 Bởi Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất.”

Suy ngẫm và hiểu

Xa-chê là một người thu thuế cho chính quyền La Mã. Điều này khiến ông bị những người bà con của mình căm ghét, vì La Mã đã thống trị người Do Thái. Bên cạnh đó, những người thu thuế thường thu nhiều hơn mức mà họ phải thu và do đó trở nên rất giàu khi gây tổn hại cho người dân. Cho nên những người thu thuế đặc biệt bị người Do Thái xem thường, vậy nên họ bị coi là một trong số những loại người có tội tồi tệ nhất. Vì thế, khi Đức Chúa Jêsus chào đón Xa-chê một cách công khai, Ngài đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng chức vụ của Ngài là dành cho các tội nhân chứ không phải cho những người công chính. Nhưng khi Đức Chúa Jêsus gặp Xa-chê, cách sống của ông đã thay đổi mãi mãi. Từ đó trở đi, ông chúc phước cho người khác, hơn là dùng vị trí quyền lực của mình để lừa đảo.

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.7-8 Đức Chúa Jêsus là Cứu Chúa của những người bị người khác căm ghét. Đức Chúa Jêsus không quan tâm liệu những người khác có lên án những người mà Ngài tiếp xúc hay không. Ngài là Cứu Chúa, Đấng đã cố gắng tiếp xúc với những người mà thế gian cho là đê hèn. Nhưng khi Đức Chúa Jêsus đến với người tội lỗi, Ngài để người đó được thay đổi mãi mãi.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2 Sự cứu rỗi trong Đấng Christ là dành cho cả những người hèn hạ lẫn người cao sang trong xã hội. Giống như người Do Thái, chúng ta có xu hướng căm ghét những người giàu có và quyền lực, vì họ dùng lợi thế của mình một cách bại hoại để chống lại thường dân. Nhưng Đức Chúa Trời đang hành động để cứu cả những người quyền lực và giàu có nữa. Giống như Đức Chúa Jêsus, chúng ta hãy chăm nom những người thiếu thốn cơ cực và nghèo nàn và cả những người đang ở vị trí cầm quyền và có quyền lực về tài chính nữa.

Tham khảo   

19:1 Đức Chúa Jêsus vào Giê-ri-cô kết nối câu chuyện này chặt chẽ hơn với câu chuyện trước (xem 18:35). Thời đó, Giê-ri-cô khá khác biệt so với thành phố này thời Cựu Ước. Hê-rốt Đại Đế đã xây dựng cống dẫn nước, đồn lũy, cung điện mùa đông nguy nga tráng lệ và một sân đua xe ngựa gần thành cổ hơn này. Giê-ri-cô có khí hậu nhiệt đới và cận nguồn nước cho nông nghiệp.

19:9 Hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này cho thấy rằng mọi thứ đều có thể với Đức Chúa Trời, và người giàu cũng có thể được cứu (xem 18:26-27).Bởi những hành động này của mình, Xa-chê đã bày tỏ rằng ông cũng là con thật của Áp-ra-ham (xem Ga-la-ti 3:7), chứ không chỉ là hậu tự thuộc thể của người (xem 3:8).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ biến đổi thậm chí cả những quan chức chính phủ bị căm ghét và khiến họ thành những người sốt sắng gặp Đấng Christ giống như Xa-chê.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 7-9

Bình Luận:

You may also like