Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Sự Dạy Dỗ Và Những Phép Lạ Tại Ca-Bê-Na-Um

Ngày 14 – Sự Dạy Dỗ Và Những Phép Lạ Tại Ca-Bê-Na-Um

by SU Việt Nam
30 đọc

Vào ngày Sa-bát, tại Ca-bê-na-um, Đức Chúa Jêsus đã chữa lành nhiều người bị bệnh về mặt thể chất và tinh thần. Bằng cách làm này, Ngài đã bày tỏ rằng thông qua Ngài “năm thi ân của Chúa” đã đến.

Lu-ca 4:31-44 

31 Ngài xuống thành Ca-bê-na-um, thuộc miền Ga-li-lê, và giảng dạy trong ngày sa-bát. 32 Mọi người đều kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài vì lời Ngài đầy uy quyền. 33 Một người bị quỷ ám có mặt trong nhà hội la lớn: “Hỡi Jêsus ở Na-xa-rét! 34 Chúng tôi với Ngài có can hệ gì mà Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!” 35 Nhưng Đức Chúa Jêsus nghiêm trách nó: “Hãy im đi, và ra khỏi người nầy!” Quỷ liền quật ngã người ấy giữa đám đông, rồi lìa khỏi mà không làm gì hại đến anh ta. 36 Mọi người đều sợ hãi, nói với nhau: “Đạo gì vậy? Ông ấy lấy uy quyền và năng lực mà truyền lệnh cho các quỷ và chúng phải ra khỏi.” 37 Danh tiếng Ngài vang lừng khắp các vùng chung quanh.

38 Đức Chúa Jêsus rời nhà hội, vào nhà Si-môn. Bà gia của Si-môn đang sốt nặng; người ta xin Ngài chữa bệnh cho bà. 39 Ngài đến nghiêng mình về phía bà, quở cơn sốt và sốt lìa khỏi bà. Lập tức bà trỗi dậy và phục vụ mọi người.

40 Khi mặt trời lặn, người ta đem những người mắc đủ các chứng bệnh đến với Ngài. Ngài đặt tay lên từng người và chữa lành cho họ. 41 Các quỷ cũng ra khỏi nhiều người và la lớn: “Ngài là Con Đức Chúa Trời!” Nhưng Ngài quở trách và không cho phép chúng nói, vì chúng biết Ngài là Đấng Christ.

42 Vừa rạng sáng, Ngài đi vào nơi thanh vắng. Dân chúng đi tìm Ngài; khi gặp được, họ cố giữ Ngài lại, không cho rời khỏi họ. 43 Nhưng Ngài phán với họ: “Ta cũng phải công bố Tin Lành của vương quốc Đức Chúa Trời cho các thành phố khác nữa, vì Ta được sai đến với mục đích đó.” 44 Vậy, Ngài rao giảng trong các nhà hội miền Giu-đê. 

Suy ngẫm và hiểu

Tại Ca-bê-na-um, vào ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus đã dạy dỗ mọi người và chữa lành những người đau bệnh, bao gồm cả những người bị các quỷ hành hạ. Dân chúng không biết về thân vị của Đức Chúa Jêsus hoặc chức vụ của Ngài, nhưng họ ngạc nhiên về sự dạy dỗ đầy thẩm quyền và những khả năng phi thường của Ngài, và muốn Ngài ở lại với họ (c.31-42). Biết rằng chức vụ của Ngài phải truyền đến các thành khác nữa, Đức Chúa Jêsus đã không ở lại với họ, nhưng tiếp tục lên đường để rao giảng Lời về nước Trời từ nhà hội này đến nhà hội khác (c.43-44).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.31,37 Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ quyền năng của Ngài qua sự dạy dỗ và phép lạ của Ngài và ban quyền cho mọi người để làm chứng về bản chất và tính sáng tạo của Lời Chúa bằng chính mắt và tai của họ. Lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta đọc, nghe, học và suy ngẫm, không chỉ là những lời từ một quyển sách. Lời Chúa thay đổi bản chất của chúng ta, phục hồi cộng đồng chúng ta, làm sống lại linh hồn đang chết, và tạo nên nước Trời trong thế gian bại hoại này.

C.42-44 Mặc dù đám đông tung hô Ngài, nhưng Đức Chúa Jêsus đã đi vào nơi thanh vắng, hoang mạc. Ngài là một Người đeo đuổi Đức Chúa Trời chứ không phải đeo đuổi con người. Ngài đã khước từ mọi yêu cầu ở lại, và thay vào đó, đi đến với những người cần nghe tin về nước Trời. Chúng ta có đi đến nơi mà chúng ta được kêu gọi, hơn là ở lại nơi mà thành công đang chờ đợi, hay không?

Tham khảo   

4:34 đến để tiêu diệt chúng tôi. Ma quỷ nhận biết Đức Chúa Jêsus là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời, Đấng đã đến trong quyền năng của Đức Thánh Linh để chiến thắng quyền lực của ma quỷ (10:17-18; 11:20; so sánh với 8:31). tôi biết Ngài là ai. Ma quỷ biết Đức Chúa Jêsus là ai (4:41) nhưng chúng không tin Ngài bằng sự tin cậy cá nhân.

4:36 Mọi người đều sợ hãi vì Đức Chúa Jêsus có thể đuổi quỷ chỉ bằng một lời phán. Sự chiến thắng của Đức Chúa Jêsus trên ma quỷ là một dấu hiệu rõ ràng rằng nước Trời đang can thiệp vào thời kỳ hiện tại theo một cách mới và dứt khoát, đẩy lùi quyền lực của ma quỷ và giải phóng cho mọi người được tự do hầu việc Đức Chúa Trời (xem Ma-thi-ơ 12:28).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con không đeo đuổi vinh quang, nhưng thay vào đó, sống trung tín theo sự kêu gọi của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 46-48

Bình Luận:

You may also like