Home Văn PhẩmBài Giảng Sách Xuất-Ê-Díp-Tô-Kí Bằng Video – Với Mục Sư Lê Cường

Sách Xuất-Ê-Díp-Tô-Kí Bằng Video – Với Mục Sư Lê Cường

by Thanh Tân
30 đọc

Sách Xuất Ê-díp-tô-kí viết về những luật pháp Đức Chúa Trời truyền dạy cho con dân Chúa. Để con dân Chúa hiểu biết lời Chúa hơn khi học về sách Xuất Ê-díp-tô-kí, mục sư Lê Cường đã đầu tư nghiên cứu và biên soạn phương cách giảng dạy bằng hình ảnh và lời nói rất chi tiết và dễ hiểu. Thông qua công cụ này, quý con dân Chúa có thể chủ động thời gian và kế hoạch của mình đối với việc học lời Chúa. Đây thực sự là một công cụ hữu ích cho những ai yêu mến việc học hỏi lời Chúa. Mời quý con dân Chúa cùng nhau học lời Chúa cùng với Mục sư Lê Cường qua công cụ này.

11863450_1085145961496344_5063734493198183520_n

 

Bình Luận:

You may also like