Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Bô-Ô, Người Chuộc Lại

Ngày 24 – Bô-Ô, Người Chuộc Lại

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi để Ru-tơ đi về an toàn, Bô-ô đi tìm người có quyền lãnh trách nhiệm về Na-ô-mi và Ru-tơ trước ông, và bảo người đó mua đất của Na-ô-mi và cũng lấy Ru-tơ làm vợ.

Ru-tơ 3:14-4:6 

14 Vậy nàng ngủ dưới chân của ông cho đến sáng rồi dậy sớm trước khi người ta có thể nhận ra, vì Bô-ô nghĩ thầm rằng: “Đừng cho người ta biết có một phụ nữ vào sân đập lúa.” 15 Ông cũng nói: “Hãy đưa vạt áo choàng của con đang mặc và nắm lại cho chắc.” Nàng đưa vạt áo, ông đong và trút cho nàng sáu đấu lúa mạch. Sau đó, Bô-ô trở vào thành. 16 Ru-tơ trở về nhà mẹ chồng mình. Bà hỏi: “Việc thế nào rồi, con của mẹ?” Ru-tơ thuật cho bà nghe mọi điều Bô-ô đã làm cho mình. 17 Nàng nói: “Ông ấy có cho con hai mươi ký lúa mạch nầy và nói rằng: ‘Con chớ trở về cùng mẹ chồng với hai tay không’” 18 Na-ô-mi nói: “Nầy con của mẹ, hãy đợi xem sự việc diễn tiến thế nào, vì ông ấy không chịu ngồi yên đâu nhưng sẽ giải quyết việc nầy ngay hôm nay”

1 Bô-ô đi đến cổng thành và ngồi tại đó. Bấy giờ, người có quyền chuộc sản nghiệp mà Bô-ô đã nói cũng vừa đi ngang qua. Bô-ô nói: “Mời anh ghé lại ngồi đây.” 2 Kế đến, Bô-ô chọn mười người trong các trưởng lão của thành và nói: “Xin mời quý ông ngồi đây.” Các trưởng lão đều ngồi xuống. 3 Bô-ô nói với người có quyền chuộc sản nghiệp: “Na-ô-mi từ Mô-áp về có rao bán miếng đất của Ê-li-mê-léc là anh chúng ta. 4 Tôi thấy cần báo cho anh biết việc đó. Vậy trước sự chứng kiến của những người ngồi đây và trước mặt các trưởng lão của dân chúng, xin anh hãy mua sản nghiệp đó. Nếu anh muốn chuộc sản nghiệp đó lại thì hãy chuộc đi; nếu không thì hãy nói ra cho tôi biết. Vì trước anh không ai có quyền chuộc lại và sau anh, quyền nầy sẽ thuộc về tôi.” Người ấy đáp: “Tôi sẽ chuộc.” 5 Nhưng Bô-ô nói tiếp: “Khi mua ruộng từ tay Na-ô-mi thì anh cũng thay cho Ru-tơ người Mô-áp, vợ của người quá cố, mà mua ruộng ấy để lưu danh người quá cố trên sản nghiệp người ấy.” 6 Người có quyền chuộc sản nghiệp trả lời: “Nếu vậy thì tôi không thể chuộc được, sợ làm hại đến sản nghiệp của tôi. Xin anh hãy thay tôi chuộc sản nghiệp ấy vì tôi không thể chuộc được.”

Suy ngẫm và hiểu

Bô-ô giấu kín cuộc viếng thăm của Ru-tơ đến sân đập lúa, để hoàn cảnh của Ru-tơ không bị tổn hại, nếu ông không có khả năng làm người chuộc của cô. Ông cũng không để cô về tay không, nhưng cho cô về với một lượng lớn lúa mạch. Na-ô-mi, người biết chắc về thiện ý của Bô-ô qua lời nói và việc làm của ông, đã bảo Ru-tơ bây giờ tin cậy Bô-ô, và để mọi việc cho ông (3:14-18). Sau đó Bô-ô, như Na-ô-mi đã trông đợi, bắt đầu lãnh trách nhiệm đối với Na-ô-mi và Ru-tơ. Ánh sáng nho nhỏ của niềm hy vọng mà Na-ô-mi và Ru-tơ đã bám lấy, dần dần lớn hơn và sáng hơn (4:1-6).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

3:15-17 Bô-ô không để Ru-tơ về tay không, nên đã cho cô một lượng lớn lúa mạch. Đây là một hành động có tính biểu tượng chỉ ra rằng Bô-ô chấp nhận lời cầu xin sự bảo vệ của Ru-tơ. Cuộc sống của hai người góa phụ, chẳng khác gì sự chết, đang được làm đầy và thay đổi thông qua Bô-ô. Những hành động yêu thương nho nhỏ mà chúng ta thực hành ngày hôm nay có thể trở thành những phép lạ, qua đó ai đó sẽ nhận lại được sự sống. Cho dù các hành động của chúng ta nhỏ bé, nhưng chúng ta hãy làm bằng tình yêu thương.

4:4-6 Người có quyền chịu trách nhiệm về gia đình Na-ô-mi trước Bô-ô nói rằng ông ta sẽ không sử dụng quyền này, e rằng tổn hại đến sự thừa kế của ông ta. Giống như người này, nếu chúng ta chọn không làm điều gì đó bởi vì nó sẽ gây ra một sự mất mát cho chúng ta, thì cuối cùng một cộng đồng đức tin và yêu thương, một cộng đồng được gọi là thánh, không thể phát triển được. Cũng như không có thập tự giá mà không có sự hy sinh, không có cộng đồng của sự sống nếu không có sự tận hiến.

 Tham khảo   

4:3 Việc chuộc lại được đề cập đến ở đây liên quan đến việc mua và bán (c.4, 5, 8, 9, 10; Thi Thiên 74:2; Giê-rê-mi 32:7). Đất này, hay là quyền hợp pháp được sử dụng nó, có thể đã được bán đi để mua thức ăn trong thời gian nạn đói hoặc trước khi rời đi Mô-áp. Hoặc Na-ô-mi vẫn có thể hoàn toàn sở hữu mảnh đất, hoặc có quyền sử dụng nó, thứ mà bà đã bán vì sự cấp thiết. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, một người họ hàng có thể chuộc lại nó.

4:4-6 “Người chuộc gần hơn” (3:12) có được có hội để chuộc cánh đồng từ Na-ô-mi. Ông ta đáp, tôi sẽ chuộc nó. Tuy nhiên, khi ông biết được rằng Ru-tơ sẽ trở thành vợ ông ta như là một phần của sự trao đổi, ông ta đã thay đổi quyết định, e rằng tôi sẽ làm tổn hại đến sự kế nghiệp của chính mình. Rõ ràng ông ta e ngại rằng bất cứ đứa con trai nào sinh cho ông ta và Ru-tơ sẽ chia sẻ phần sản nghiệp đã hoạch cho các con hiện có của ông ta. Chính anh hãy nhận lấy quyền chuộc lại của tôi. Quyết định của ông ta đã mở cửa cho Bô-ô.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời, Đấng không nghỉ cho đến khi Ngài làm thành lời hứa của Ngài, xin hãy ban cho chúng con con mắt để phân biệt khi nào thì chờ đợi và khi nào phải bước tới phía trước.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Khải Huyền 1-3

Bình Luận:

You may also like