Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Chiến Thắng Trong Đức Chúa Jêsus Christ

Ngày 02 – Chiến Thắng Trong Đức Chúa Jêsus Christ

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô nói rằng những người đã mặc lấy thân thể phục sinh sẽ có khả năng tham gia vào Vương quốc của Đức Chúa Trời và nhận được một phần thưởng cho tất cả những công việc của họ vào ngày cuối cùng.

1 Cô-rinh-tô 15:50-58 

50 Thưa anh em, tôi muốn nói rằng, thịt và máu không thể hưởng vương quốc Đức Chúa Trời được; sự hay hư nát không thể hưởng sự không hay hư nát được. 51 Nầy, tôi tỏ cho anh em một sự mầu nhiệm: Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng tất cả sẽ được biến hóa 52 trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, vào lúc tiếng kèn cuối cùng. Vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại, không còn hư nát nữa, và chúng ta sẽ được biến hóa. 53 Vì bản chất hay hư nát nầy phải mặc lấy bản chất không hay hư nát; bản chất hay chết nầy phải mặc lấy bản chất không hay chết. 54 Khi bản chất hay hư nát mặc lấy bản chất không hay hư nát, bản chất hay chết mặc lấy bản chất không hay chết thì lúc ấy sẽ ứng nghiệm lời đã chép: “Sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng.” 55 “Hỡi sự chết, sự đắc thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?”

56 Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. 57 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. 58 Vậy, thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. 

Suy ngẫm và hiểu

Chúng ta không thể hưởng được Vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời bằng thân thể hiện tại (thịt và huyết), thứ ở trong thế giới này. Điều này là bởi vì thân thể hay hư nát không phù hợp đối với Vương quốc không hư nát của Đức Chúa Trời. Tương tự như vậy, Phao-lô nói rằng thân thể của những người tin phải thay đổi, và sự thay đổi này sẽ diễn ra khi có tiếng kèn lớn cuối cùng (c.50-55). Hơn nữa, ông nói rằng cho dù quyền lực của sự chết đến từ tội lỗi và quyền lực của tội lỗi đến từ luật pháp, Cơ Đốc nhân có thể chiến thắng được tội lỗi thông qua sức mạnh Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua Đức Chúa Jêsus Christ (c.56-58).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.51-52 Chúa sẽ đến một lần nữa một cách nhanh chóng, với tiếng kèn lớn cuối cùng (Khải Huyền 11:15). Điều này có thể xảy ra khi chúng ta đang còn sống. Sau đó, những người đã chết sẽ mặc lấy thân thể phục sinh, và những người còn sống và được Chúa tiếp rước lên trời sẽ biến hóa có thân thể đời đời không hư nát. Bạn có thể chờ đợi ngày này hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.58 Phao-lô khích lệ dân sự không bị rúng động bởi những sự giảng dạy giả dối, phủ nhận sự phục sinh hoặc là bằng cách có cái nhìn theo thế gian có sức quyến rũ rằng thế giới này là tất cả, nhưng thay vào đó phải dư dật trong sự kêu gọi mà Chúa đã ủy thác cho họ. Ngay lúc này, điều gì đang làm rúng động tấm lòng của chúng ta? Hãy đừng quên rằng giống như sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus là một sự thật lịch sử không lay chuyển được, sự sống lại của chúng ta cũng là một sự hứa hẹn vững chãi và chắc chắn.

Tham khảo   

15:51-53 Các Cơ Đốc nhân còn sống vào lúc phục sinh sẽ được biến hóa để thân thể của họ trở nên thiêng liêng và không chết giống như thân thể của những người đã sống lại từ kẻ chết (Xem 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18).

15:58 Vì thế ngụ ý một sự áp dụng thực tiễn đối với giáo lý về sự sống lại: công việc (như việc truyền giáo) mà các Cơ Đốc nhân làm vì vương quốc Đức Chúa Trời sẽ mang lại những kết quả còn lại mãi mãi. Về việc có kết quả trong Chúa xem Giăng 15:1-5 và Phi-líp 2:12-13.

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con đầy dẫy trong công việc của Ngài ngày hôm nay, với niềm tin quyết không bị rúng động.

Đọc KinhThánhtrong năm: Ga-la-ti 4-6

Bình Luận:

You may also like