Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Sống Như Các Cơ Đốc Nhân Trong Thời Kỳ Cuối Cùng

Ngày 13 – Sống Như Các Cơ Đốc Nhân Trong Thời Kỳ Cuối Cùng

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô, người đã nhìn thấy trước thời gian khốn khổ sắp xảy đến, nói rằng mặc dù những vấn đề như là các mối quan hệ và nhiệm vụ của một cặp vợ chồng không thể dễ dàng bị những người bằng xương bằng thịt trên thế gian này coi nhẹ, những vấn đề này có thể trở thành một gánh nặng khi phục vụ cho nước Đức Chúa Trời.

1 Cô-rinh-tô 7:29-40 

29 Thưa anh em, tôi muốn nói rằng: Thời gian còn quá ngắn; nên từ bây giờ, những người có vợ, hãy sống như không có; 30 những người than khóc, hãy sống như không than khóc; những người vui mừng, hãy sống như không vui mừng; những người mua sắm, hãy sống như không có vật gì; 31 những người đang gắn bó với thế gian, hãy sống như không gắn bó, vì hình trạng của thế gian nầy sẽ qua đi. 32 Tôi muốn anh em khỏi bận tâm lo lắng. Người không lấy vợ thì chuyên lo việc Chúa, tìm cách làm vui lòng Chúa. 33 Nhưng người có vợ thì chăm lo việc đời, tìm cách làm hài lòng vợ, 34 và họ bị phân tâm. Đàn bà không lấy chồng, hoặc trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, tìm cách để cả thân thể và tâm linh được thánh sạch; nhưng người có chồng thì chăm lo việc đời, tìm cách làm hài lòng chồng. 35 Tôi nói điều nầy vì ích lợi cho anh em, không phải để ngăn trở anh em, nhưng muốn hướng anh em đến điều thích hợp và không phân tâm trong sự phục vụ Chúa. 36 Nếu có người nào nghĩ mình không thể xử sự một cách phải lẽ với người vợ hứa của mình, nếu tình dục mạnh, và cần kết hôn, thì hãy làm theo điều mình muốn. Hãy để họ kết hôn. Điều nầy không có tội gì. 37 Nhưng nếu ai xác lập trong lòng, không bị sự bó buộc nào, biết chế ngự ước muốn, và quyết định trong lòng cứ giữ nàng như người vợ hứa thì người ấy làm một việc tốt. 38 Như vậy, người kết hôn với người vợ hứa của mình là làm điều tốt; nhưng người không đi đến hôn nhân thì làm điều tốt hơn.

39 Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải ràng buộc với chồng bấy lâu. Nếu chồng qua đời, vợ được tự do kết hôn với người mình muốn, miễn là ở trong Chúa. 40 Nhưng theo ý tôi, nếu cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. 

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô nói với mọi người trong Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng không còn nhiều thời gian trước khi thế giới này qua đi, và vì thế họ đừng nên đánh mất tấm lòng vì những điều thuộc về thế gian và vật chất. Thay vào đó, ông nhấn mạnh rằng họ nên nỗ lực làm đẹp lòng Chúa với tấm lòng hoàn toàn tận hiến cho Ngài. Điều này là vì không phải vật chất của đời này. Cũng như hình dạng hiện tại của chúng ta, sẽ mãi mãi bền vững, và sẽ sớm biến mất. Phao-lô đánh giá hôn nhân từ quan điểm này, và bởi vậy nói rằng sống độc thân thì tốt hơn so với việc kết hôn (c.29-40).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.30 Cho dù chúng ta gặp khó khăn, chúng ta, những người đang sống vào thời kỳ cuối cùng không được than khóc như những người không có hy vọng hay tuyệt vọng như những người không còn gì để mất. Chúng ta đã có sự sống đời đời của nước thiên đàng rồi, điều mà chúng ta sẽ vui hưởng với Đức Chúa Trời và cái ngày để vui hưởng sự sống đó trong sự trọn vẹn một ngày nào đó sẽ đến. Đây là phước hạnh và giá trị lớn nhất của chúng ta.

C.36-40 Phao-lô, người đã thấy trước được sự khốn khổ trước đó rất lâu, mong ước rằng mọi người sống không kết hôn hay tái hôn, để họ có thể tập trung vào việc làm đẹp lòng Chúa. Đối với các Cơ Đốc nhân, việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời qua việc tuân theo sự kêu gọi của chúng ta là quan trọng hơn những vấn đề sống độc thân, kết hôn hay tái hôn.

Tham khảo   

7:37-38 cứ giữ nàng như người vợ hứa. Giờ đây, Phao-lô quay sang người có ân tứ sống độc thân và có thể không kết hôn. Nguyên tắc chung minh họa tốt, thậm chí còn tốt hơn là trong các lựa chọn có lợi về mặt đạo đức mà không phạm tội, Đức Chúa Trời vẫn có thể ban những cơ hội khác nhau để phục vụ, mà sẽ có những kết quả khác nhau.

7:39 chồng qua đời. Người góa, giống như bất kỳ người nào khác trong độ tuổi kết hôn (c.25), được tự do kết hôn. Có lẽ tất cả mọi điều mà Phao-lô vừa nói về người vợ hứa áp dụng cho cả người góa nữa (c.8-9, 40a), và lời khuyên của ông là người góa ấy chỉ kết hôn ở trong Chúa (có nghĩa là nàng chỉ nên kết hôn với Cơ Đốc nhân mà thôi), cũng áp dụng cho người chồng hứa. Đối với người mà nàng muốn, cho một sự lưu ý tuyệt với về sự khôn ngoan thực tiễn- người đó nên kết hôn với người mà họ “muốn” (tiếng Hy Lạp là thelō, “mong ước” hay “muốn”) kết hôn.

Cầu nguyện: Cảm tạ Ngài vì giúp chúng con nhận ra thời gian ở đời này ngắn là thể nào.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Công Vụ 21-23

Bình Luận:

You may also like