Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Ngợi Khen Chúa Là Điều Phải Lẽ

Ngày 31 – Ngợi Khen Chúa Là Điều Phải Lẽ

by SU Việt Nam
30 đọc

Đa-vít ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng tha thứ tội lỗi cho ông và cho phép ông ở trong hành lang của Ngài, và Đức Chúa Trời của sự sáng tạo và lịch sử, và Đức Chúa Trời, Đấng ban mưa mùa xuân cho sự dư dật của mùa màng và các con vật.

Thi Thiên 65:1-13

1 Lạy Đức Chúa Trời, tại Si-ôn, thật đáng ca ngợi Ngài và giữ trọn lời hứa nguyện với Ngài.2 Lạy Chúa là Đấng lắng nghe lời cầu nguyện! Mọi loài xác thịt đều sẽ đến với Ngài.3 Dù sự gian ác áp đảo con, nhưng Chúa tha thứ tội lỗi của chúng con.4 Phước cho người được Chúa chọn và được phép đến ở trong hành lang Ngài.

Chúng con sẽ được thỏa mãn với những điều tốt lành của nhà Chúa, là đền thánh của Ngài.5 Lạy Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi chúng con, Chúa đáp lời chúng con bằng những việc công chính, đáng sợ. Chúa là niềm hi vọng của những người ở tận cùng trái đất cũng như những kẻ ở tận biển xa.6 Chúa dùng quyền năng mà lập nên núi non; Ngài thắt lưng bằng sức mạnh.7 Chúa dẹp yên biển cả gầm vang, ba đào gào thét; Ngài cũng dẹp yên sự náo loạn của các dân.8 Những người ở tận cùng trái đất thấy phép mầu của Chúa đều sợ hãi;Chúa khiến buổi hừng đông và buổi hoàng hôn cất tiếng vui mừng.9 Chúa thăm viếng đất và tưới nó, làm cho nó phì nhiêu; khiến dòng suối của Đức Chúa Trời đầy nước. Ngài chuẩn bị đất để cung cấp ngũ cốc cho loài người.10 Chúa tưới các luống cày, san bằng các mô đất. Ban mưa nhuần làm cho mềm đất, và ban phước cho hoa lợi.11 Chúa lấy sự nhân từ làm vương miện đội cho năm tháng; các bước Chúa đi qua làm cho đất màu mỡ.12 Khiến đồng cỏ nơi hoang mạc thêm mỡ màng và núi đồi đều sung sướng reo vui.13 Đồng cỏ đầy bầy chiên, các thung lũng bao phủ bằng ngũ cốc; khắp nơi đều ca hát reo mừng.

Suy ngẫm và hiểu 

Đa-vít, người đã trải nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời, đã thề ngợi khen, và để giữ lời thề này, ông nhìn lại tất cả ân điển Đức Chúa Trời đã ban cho. Đa-vít phát hiện ra ba lý do tại sao ông phải ngợi khen Đức Chúa Trời. Thứ nhất là Đức Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Thứ hai là Đức Chúa Trời đã chuộc những tội lỗi của chúng ta và cho phép chúng ta ở trong hành lang của Ngài. Và thứ ba là chúng ta có thể vui hưởng sự cai trị công bình và các phước lành của Đức Chúa Trời. Đa-vít xưng nhận rằng những lý do phải ngợi khen Đức Chúa Trời làm đầy toàn cõi vũ trụ. Đức Chúa Trời muốn sự ngợi khen tuôn ra từ trong lòng (c.1-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2 Đức Chúa Trời xứng đáng được ngợi khen. Điều này là bởi vì Ngài đã chuộc những tội lỗi của chúng ta và kêu gọi chúng ta đến nhà của Ngài.

C.3-5 Đức Chúa Trời giải quyết nan đề tội lỗi của chúng ta và cho phép chúng ta được vui hưởng mối thông công thực sự với Ngài. Một phước lành thực sự đối với các Cơ Đốc nhân là có mối quan hệ với Đức Chúa Trời trong nhà của Ngài, nhưng điều này chỉ có thể thực hiện được trên tiền đề là tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ. Có phải là khó có thể giải quyết được những tội lỗi bạn đã phạm, phải không? Hãy đến trước Chúa, Đấng đã chuộc những tội lỗi của chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta.

C.6-7 Đức Chúa Trời tể trị toàn cõi tạo vật một cách chính xác theo sự công bình của Ngài. Dòng chảy của tự nhiên không phải tự nó tạo thành, nhưng là kết quả của sự tể trị của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ rằng thậm chí việc bắt đầu một ngày mới cũng là sự tể trị của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

Thi Thiên 65. Đây là một Thi Thiên tạ ơn; trường hợp đặc biệt là mùa thu hoạch trái cây (c. 9-13). Có lẽ mùa thu hoạch tốt này đã đến sau một cơn hạn hán, điều có thể thấy như một dấu hiệu của sự không đẹp lòng thiên thượng (xem c.3, 9-10; so sánh với Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:23-24); hoặc có thể bài Thi Thiên đang ca ngợi Lễ Các Tuần (Lễ Ngũ Tuần; Tiếp tục trong phần Tham Khảo 2).

Mùa thu hoạch được lập trong bối cảnh sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với những lời hứa theo giao ước của Ngài (Thi Thiên 65:1-8). Giao ước Si-na-i gắn lại với nhau ân điển của Đức Chúa Trời, sự đáp ứng bằng đức tin của dân sự, và kết quả của đất đai. Việc hát bài ca này phải phát triển một tinh thần biết ơn sâu sắc trong tấm lòng của những người thờ phượng.

Cầu nguyện: Chúa ôi, cám ơn Ngài vì giúp con vượt qua những khó khăn của năm nay.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lu-ca  21-14

Bình Luận:

You may also like