Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Bóng Tối Sau Chiến Thắng

Ngày 19 – Bóng Tối Sau Chiến Thắng

by SU Việt Nam
30 đọc

Ghi-đê-ôn, người đã dẫn đội quân của mình đến chiến công lớn chống lại dân Ma-đi-an, đã để lộ ra những yếu đuối của mình trong trận chiến chống lại chính mình.

Các Quan Xét 8:29-35

29 Giê-ru-ba-anh, con trai Giô-ách, trở về và ở trong nhà mình. 30 Ghi-đê-ôn có bảy mươi con trai, vì ông có nhiều vợ. 31 Vợ lẽ của ông ở Si-chem cũng sinh cho ông một con trai, và ông đặt tên là A-bi-mê-léc.

32 Ghi-đê-ôn, con trai Giô-ách, qua đời lúc tuổi đã cao, được chôn trong mộ của thân phụ ông là Giô-ách, tại Óp-ra, thuộc gia tộc A-bi-ê-xê-rít. 33 Sau khi Ghi-đê-ôn qua đời, dân Y-sơ-ra-ên trở lại phạm tội tà dâm với các thần Ba-anh và tôn Ba-anh Bê-rít làm thần của họ. 34 Như vậy, dân Y-sơ-ra-ên không nhớ đến Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, là Đấng đã giải cứu họ khỏi tay các kẻ thù chung quanh. 35 Họ cũng không bày tỏ lòng biết ơn với nhà Giê-ru-ba-anh, là Ghi-đê-ôn, về tất cả những việc tốt đẹp mà ông đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên.

Suy ngẫm và hiểu

Mặc dù Ghi-đê-ôn từ chối làm vua (c.23), nhưng ông lại sống như một vị vua. Ông có nhiều vợ và có 70 con trai. Hơn nữa, ông lại đặt tên cho một trong các con trai của mình là A-bi-mê-léc – cha là vua (c.29-32).

Khi Ghi-đê-ôn qua đời, dân Y-sơ-ra-ên nhanh chóng bỏ Đức Chúa Trời và lại thờ thần Ba-anh. Ngoài ra, họ không bày tỏ bất kỳ sự tử tế nào với gia đình còn lại của Ghi-đi-ôn. Cứ như thể họ bị chứng mất trí nhớ, quên đi ân điển của Đức Chúa Trời và tất cả những điều tốt đẹp mà Ghi-đê-ôn đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên (c.33-35).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.33-34 Sau khi Ghi-đê-ôn qua đời, dân Y-sơ-ra-ên đã quên Đức Chúa Trời và tự mình làm đĩ điếm chung quanh thần Ba-anh. Phần lớn trách nhiệm này thuộc về Ghi-đê-ôn, người đã làm một tượng ê-phót, mở một con đường đến với việc thờ cúng thần tượng. Mặc dù Ghi-đê-ôn đã bắt đầu đời sống mới của mình là một người lãnh đạo bằng cách phá hủy bàn thờ của thần Ba-anh, nhưng ông lại kết thúc cuộc đời mình là một lãnh đạo bằng cách tạo ra một thần tượng khác tại vị trí của nó. Tương tự, cho dù lúc khởi đầu hành động của chúng ta có thể đầy hứa hẹn, nhưng nếu chúng ta không được đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ sa ngã.

C.35 Dân Y-sơ-ra-ên đã quên đi mọi điều tốt đẹp mà Ghi-đê-ôn đã làm. Điều này tượng trưng cho việc lãnh đạo thuộc linh còn lại của Y-sơ-ra-ên đã hoàn toàn biến mất. Vì thế, một lần nữa, một đám mây tăm tối đã đến trên dân Y-sơ-ra-ên.

Tham khảo   

8:29-32 Ghi-đê-ôn, cha của A-bi-mê-léc. Phần chuyển tiếp này cho thấy rằng một trong những đóng góp mang tính vận mệnh đối với tương lai của Y-sơ-ra-ên là con trai A-bi-mê-léc của ông, câu chuyện hung bạo của người được thuật lại trong chương 9. A-bi-mê-léc có nghĩa là “cha tôi là vua”. Sau đó, mỉa mai thay, Ghi-đê-ôn đã tuyên bố một cách hùng hồn rằng ông không nên làm vua, thế mà lại hành động như vua, thậm chí cả việc đặt cho con mình một cái tên như thế.

8:33-35 Tiếp tục bội đạo. Chu kỳ sa sút đều đặn sự bội đạo của dân Y-sơ-ra-ên tiếp tục không giảm đi. Mặc dù Ghi-đê-ôn đã làm được một số điều tốt đẹp, ông đã là một yếu tố quan trọng đóng góp vào việc trượt dốc không phanh này. Ba-anh-bê-rít nghĩa là “Ba-anh của giao ước”: dân Y-sơ-ra-ên đã lập giao ước với một trong các thần Ba-anh, chứ không phải với Đức Chúa Trời gìn giữ giao ước của riêng họ .

Cầu nguyệnCha ôi, xin hãy giúp chúng con không đánh mất ý nghĩa thuộc linh trong trận chiến hằng ngày với tội thờ thần tượng và xin hãy giúp chúng con sống đời sống thánh khiết.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Đa-ni-ên 4-6

Bình Luận:

You may also like